Jak firma Philips wspiera wysiłki przeciwko koronawirusowi (COVID-19)

W tych trudnych czasach angażujemy się w misję poprawy jakości życia w jeszcze większym zakresie. Aby móc wspierać systemy opieki zdrowotnej i personel medyczny, stworzyliśmy specjalną witrynę dotyczącą COVID-19.

  Rozwiązania dla wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej

  *

  Oczekiwania

  * To pole jest wymagane
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
  *
  *

  Final CEE consent
  W Philips opracowujemy rozwiązania umożliwiające łączenie danych, technologii i — przede wszystkim — ludzi, aby odpowiadać na wyzwania związane z leczeniem pacjentów z chorobami układu oddechowego zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych. Dzięki zaawansowanym technologiom i bogatej wiedzy medycznej tworzymy rozwiązania w zakresie wentylacji, które zapewniają pacjentom kompleksową opiekę na wszystkich etapach leczenia i przy zmieniających się potrzebach zdrowotnych.

  Produkty do stosowania na wszystkich etapach opieki

   

  Firma Philips dysponuje bogatą ofertą respiratorów do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej przeznaczonych do stosowania na wszystkich etapach opieki i odpowiadających na potrzeby pacjentów oraz personelu medycznego zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych. To rozwiązania zapewniające pacjentom optymalną opiekę medyczną, a zarazem najwyższy poziom komfortu, które mogą ułatwić pracownikom i systemom ochrony zdrowia reagowanie na zależący od szeregu czynników, stale zmieniający się stan pacjenta w trakcie leczenia niewydolności oddechowej.

  Respirator V60

  Respiratory V60 i V60 Plus

  Technologia automatycznego regulowania parametrów pomaga zsynchronizować pracę respiratora z oddechem pacjenta oraz poprawia akceptację terapii.

  Środowisko opieki

  Seria respiratorów Trilogy

  Respiratory Trilogy Evo
  i EV300


  Wyposażony w funkcje kliniczne znane z serii Trilogy, model Trilogy Evo jest jedynym przenośnym respiratorem do podtrzymywania funkcji życiowych, którego nie trzeba odłączać podczas przenoszenia lub transportowania pacjenta. Zapewnia stałą wentylację oraz monitorowanie niezależnie od zmieniającego się środowiska opieki i stanu pacjenta.
   

  Środowisko opieki

  Strona główna

  Respirator E30

  Respirator E30

  Nowy respirator Philips, odpowiadający na bieżące potrzeby placówek szpitalnych związane z brakami respiratorów do leczenia pacjentów z COVID-19. Zatwierdzony w różnych krajach do użytku w nagłych przypadkach.  *

  Środowisko opieki

  Respirator E30

  Nowy respirator Philips Respironics E30


  Dostępny w ofercie respirator odpowiadający na bieżące potrzeby placówek szpitalnych związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem na respiratory

  Respiratory do
  użytku szpitalnego

  Korzystanie z respiratora V60
  Rozwiązania Philips dla wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej służące do leczenia niewydolności oddechowej u pacjentów w placówkach szpitalnych. Respiratory do użytku szpitalnego dostosowują się do potrzeb zmieniającego się stanu pacjenta przy jednoczesnym zapewnianiu stałej opieki na optymalnym poziomie, umożliwiając przy tym rozbudowę i podłączenie do sieci szpitalnych. Rozwiązania do prowadzenia wentylacji w warunkach szpitalnych usprawniające pracę, zwiększające zadowolenie pacjentów z przebiegu leczenia i zmniejszające konieczność ponownej hospitalizacji.

  Respiratory do
  użytku domowego

  Respirator Trilogy Evo z maską podnosową
  Respiratory Philips do użytku domowego są przeznaczone do nieskomplikowanej, łatwej w obsłudze wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej pacjentów z chorobami układu oddechowego w warunkach domowych. Respiratory te wyposażono w sprawdzone technologie Philips i intuicyjny interfejs użytkownika upraszczający obsługę przez personel opieki domowej i zapewniający komfort pacjentowi. Dzięki stosowaniu w połączeniu z programem Care Orchestrator lub Care Orchestrator Essence możliwe jest zdalne przekazywanie istotnych informacji o stanie pacjenta, co zapewnia lekarzom i personelowi opieki domowej większy wgląd w sposób użytkowania respiratora w warunkach domowych.
  Korzystanie z respiratora V60

  Dowiedziona skuteczność respiratorów Trilogy Evo, Trilogy EV300, Trilogy 100 i V60 w wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej

   

  Respirator Philips Respironics V60 służy do prowadzenia dwufazowej wentylacji dodatnim ciśnieniem (BIPAP). Umożliwia on nieinwazyjną wentylację dodatnim ciśnieniem oraz wentylację inwazyjną u spontanicznie oddychających pacjentów dorosłych i pediatrycznych.

  Ikona szkoleń internetowych

  Philips udostępnia aktualizowane na bieżąco materiały szkoleniowe, usługi serwisowe oraz pomoc techniczną w celu zapewniania najwyższego poziomu opieki nad pacjentami.

  OŚWIADCZENIE

   

  Uwaga: niektóre produkty mogą nie być dostępne w niektórych krajach. Aby uzyskać pełne informacje na temat dostępności produktów, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Philips za pomocą formularza kontaktowego.

   

  * Oświadczenie

  Nowy respirator E30 firmy Philips Respironics został zatwierdzony w różnych krajach świata do użytku w stanach nagłych, w tym zgodnie z rozporządzeniem amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków w sprawie respiratorów do użytku w stanach nagłych, tymczasowym zarządzeniem kanadyjskiego Ministerstwa Zdrowia w sprawie użytku podczas pandemii COVID-19 oraz uchyleniem obowiązku posiadania oznaczenia CE umożliwiającego stosowanie tego produktu w stanach zagrożenia dla zdrowia publicznego ze względu na pandemię COVID-19 do chwili zaprzestania obowiązywania lub wycofania tego dokumentu (po którym nie będzie można już korzystać z produktów tego typu w tych zastosowaniach). Niniejszy produkt nie posiada jeszcze zezwolenia ani zatwierdzenia Agencji ds. Żywności i Leków.

  Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.