Default header
Lekarze sprawdzający dane

Polityka Health and Safety   w Philips

Polityka BHP

 

Globalna Polityka BHP podpisana przez CEO, wdrożona we wszystkich oddziałach Philips.

Działamy w zgodzie z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy w oparciu o normę PN-ISO 45001:2018, wdrożonym z sukcesem w 2022 roku.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY NARAŻENIA PRACOWNIKÓW, ŚRODOWISKA I OGÓŁU LUDNOŚCI 

 

Zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości firma Philips Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie prowadzi kontrole narażenia pracowników na promieniowanie jonizujące na podstawie dozymetrii indywidualnej. W przypadku przekroczenia dawek granicznych wdrażane zostają działania korygujące i naprawcze. 

 

Wszelkie prace prowadzone są na terenie jednostek posiadających zezwolenie Prezesa PAA na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Zobowiązana jest do uwzględniania zapisów ZPPA jednostek w której świadczy usługi i korzystania z jej infrastruktury m.in. radiometrów do pomiaru skażeń i mocy dawki w zakresie promieniowania od otwartych źródeł i rtg.

 

Jednostka nie prowadzi działalności powodującej narażenie środowiska i osób z ogółu ludności.

 

Ocena narażenia pracowników i osób z ogółu ludności za rok 2023 na podstawie pomiarów dozymetrycznych.

 

W roku 2023 nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych:

1. pracownicy zawodowo narażeni na promieniowanie jonizujące kat B < 3 mSv/rok

2. oszacowano pracownicy nie narażeni oraz ogół ludności < 0,1mSv/rok

 

W firmie Philips Polska Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie wdrożony jest system rejestracji narażenia przypadkowego. Od uzyskania zezwolenia do chwili obecnej, takie narażenie nie wystąpiło.

 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?