Portal Obsługi Klienta
Mask banner image

Customer Service Portal


Zarządzaj wydajnością i potrzebami serwisowymi swoich produktów Philips 

w dowolnym miejscu i czasie

Pilny serwis w zasięgu ręki


Philips ma bardzo dobre wieści dotyczące poprawy jakości opieki dla pacjentów i komfortu pracy dla personelu oraz zarządzania sprzętem w celu osiągnięcia jego najwyższej wydajności. Dodaliśmy nowe, przydatne funkcje do naszego Portalu Obsługi Klienta! Obejmują one łatwy dostęp do dokumentacji urządzeń mających kluczowe znaczenie dla opieki nad pacjentem, rozszerzone możliwości raportowania oraz informacje dotyczące różnego typu urządzeń na różnych poziomach — zgłoszenie, umowa, gwarancja i inne.

Wyższa jakość obsługi klienta

Inne nowe funkcje 

Generowanie oświadczeń o zakończeniu cyklu życia produktu

Składanie wniosków o usługi dodatkowe (np. szkolenie)

Dodawanie zdjęć i plików PDF podczas tworzenia/aktualizacji zgłoszenia

Widoki kalendarza wg lokalizacji, konta i zainstalowanego produktu

Eksport szczegółowych danych wizyty serwisowej do własnego kalendarza

Eksport widoków list zainstalowanych produktów i zgłoszeń

Logowanie do portalu niezależnie od miejsca i czasu

Lupa cyfrowa

Tworzenie zgłoszeń
Zarządzanie zgłoszeniami

Raporty i analizy

Raporty i analizy

Customer Service Portal

Pilny serwis w zasięgu ręki

Dlaczego warto korzystać z Customer Service Portal?

Opinie klientów: Erik Dupont

Erik Dupont

 

Erik Dupont, fizyk medyczny pracujący w Szpitalu Uniwersyteckim w prowincji Zelandia, korzysta z Portalu Obsługi Klienta w celu zwiększenia sprawności operacyjnej, przewidywania czasu eksploatacji urządzeń przy jednoczesnym ograniczeniu ich awarii.

 

Zobacz wideo

Portal to narzędzie zwiększające zakres komunikacji z firmą Philips. To także narzędzie pomocne w wyeliminowaniu czasochłonnych procedur. Portal usprawnia przepływ informacji i ułatwia uzyskiwanie danych z serwisu."

- Erik Dupont, fizyk medyczny, Szpitalu Uniwersytecki w prowincji Zelandia, Dania

Często zadawane pytania 

Co to jest Portal Obsługi Klienta firmy Philips?

Właściwe zarządzanie działaniami związanymi z serwisem różnych systemów obrazowania i różnego oprogramowania ma kluczowe znaczenie, a zarazem stanowi niemałe wyzwanie. Portal Obsługi Klienta firmy Philips ułatwia życie, ponieważ stanowi jedno miejsce, z poziomu którego klient może zarządzać swoimi zasobami.

 

Gotowi do działania – zawsze i o każdej porze

Dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od lokalizacji, Portal Obsługi Klienta pomaga sprawdzić, które z zasobów organizacji są sprawne i działają, lub zamówić serwis dla tych, które nie pracują prawidłowo.


Portal Obsługi Klienta umożliwia podejmowanie lepszych decyzji dotyczących posiadanego sprzętu medycznych i powiązanych z nimi usług oraz — przez uproszczenie przebiegu pracy — podnosi sprawność operacyjną placówki. 

Jakie konta użytkownika są dostępne w portalu?

W Portalu Obsługi Klienta zdefiniowane są dwie role:

 

• Użytkownik portalu dla klientów (ang. Customer Portal User, CPU): jest to użytkownik, który ma dostęp do Portalu Obsługi Klienta. CPU może zobaczyć konta przypisane do nadrzędnego konta w Portalu Obsługi Klienta.

• Menedżer portalu dla klientów (ang. Customer Portal Manager, CPM): ten użytkownik posiada możliwość korzystania z takich samych funkcji co CPU. Dodatkowo CPM może zarządzać użytkownikami przypisanymi do danego konta nadrzędnego: tworzyć nowych użytkowników CPU, zmieniać przydziały kont i wyłączać konta. 

Z jakich przeglądarek można korzystać, aby uzyskać dostęp do portalu?

Przeglądarka

Wersja

Internet Explorer

9 lub nowsza

Google Chrome

Wszystkie

Firefox

Wszystkie

Słowniczek

Terminologia

Opis

Opis zasobu

Wewnętrzny opis zasobu (Philips)

Identyfikator zasobu

Wewnętrzny numer zasobu (Philips)

Zgłoszenie – priorytet

1 — Pilna potrzeba
2 — Awaria systemu
3 — Ograniczone funkcjonowanie systemu
4 — Problem występujący okresowo
5 — Działanie wg harmonogramu

Działanie związane ze zgłoszeniem — typ

Problem zgłoszony przez klienta
Kwestia bezpieczeństwa
Działania T2
Uwagi zewnętrzne

Numer zgłoszenia

Wewnętrzny numer zgłoszenia (Philips)

Geneza zgłoszenia

Telefon: zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta Philips

Internet: zgłoszenia przesłane za pośrednictwem Portalu Obsługi Klienta

Status zgłoszenia

Nowe: zgłoszenie jest zarejestrowane.  

W toku: inżynier serwisu Philips zajmuje się zgłoszeniem.

Rozwiązane: zgłoszony problem został rozwiązany.

Zamknięte: zgłoszenie jest zamknięte i zarchiwizowane.

Niestandardowa nazwa zasobu

Niestandardowa nazwa zasobu wprowadzona przez menedżera portalu dla klientów

Typ zdarzenia

Konserwacja naprawcza
Przegląd techniczny
Polecenie modyfikacji u klienta
Instalacja
Wsparcie aplikacji
Informacje o kliencie
Rekondycjonowanie zgodnie z umową

Status wygaśnięcia (umowy)

Zielony: >90 dni od dziś

Żółty: >30 i <90 dni od dziś

Czerwony: <30 dni od dziś

Opis lokalizacji funkcjonalnej

Fizyczna lokalizacja urządzenia/zasobu wg rekordów w bazie instalacyjnej Philips

Data instalacji

Data instalacji wg rekordów w bazie instalacyjnej Philips

Opis pozycji produktowej

Opis umowy z Philips

Numer pozycji produktowej

Numer uprawnień z numeru umowy Philips powiązany z tym zasobem

Zamówienie zakupu

Zamówienie zakupu

Typ produktu

Grupa rodziny produktów takich jak:
MR: aparat do rezonansu magnetycznego
US: ultrasonograf,
CT: tomograf komputerowy
IXR: aparat do radiografii interwencyjnej

Data zamknięcia raportu

Data zamknięcia zgłoszona przez inżyniera serwisu Philips

Numer zgłoszenia SAP

Wewnętrzny numer referencyjny SAP Philips

Numer seryjny

Numer seryjny zasobu

Umowa serwisowa

Numer umowy serwisowej Philips

Raport dot. sprawności i jakości obsługi

Jeśli masz uprawnienia do korzystania z tego zasobu, możesz pobrać Raport dot. sprawności i jakości obsługi dla tego zasobu

Typ usługi

Na miejscu u klienta
Zdalnie
Naprawa w centrum serwisowym
Tylko części
Usługa podwykonawcy

Wysyłka do

Konto, na które została sprzedana umowa

Status

Aktywne, nieaktywne, …

Identyfikator techniczny (ID tech)

Wewnętrzny identyfikator techniczny Philips

UDI

Unikalny identyfikator urządzenia

Czy Portal Obsługi Klienta 1EMS i Portal Obsługi Klienta SMx mają różne adresy URL?

Nie, oba Portale Obsługi Klienta są dostępne po wprowadzeniu tych samych adresów URL.

Jak długo aktywne są wiadomości e-mail dotyczące aktywacji i resetu hasła?

Przyciski „Zaloguj się i utwórz hasło” / „Zaloguj się i zmień hasło” w wiadomościach e-mail dotyczących aktywacji konta / resetowania hasła są aktywne przez 24 godziny od otrzymania danej wiadomości e-mail. Po upływie tego czasu należy ponownie przesłać wniosek o zresetowanie hasła (dane kontaktowe znajdują się w odpowiedniej wiadomości e-mail).

Jaka jest polityka dotycząca haseł?

Hasło musi być aktualizowane co 90 dni (po ustawieniu hasła) zgodnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa IT obowiązującymi w firmie Philips. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków i musi zawierać co najmniej po jednym z następujących elementów:

  • Cyfra
  • Znak specjalny
  • Mała litera
  • Wielka litera

Ponieważ nie logowałem się przez jakiś czas, musiałem poprosić o zresetowanie hasła. Teraz nadal nie mam dostępu do mojego konta. Co się stało?

W celu zmniejszenia ryzyka posiadania nieużywanych licencji portal automatycznie dezaktywuje konta użytkowników, które są nieaktywne od ponad 120 dni. Wraz z tą dezaktywacją usuwane jest również przypisanie konta, dlatego użytkownik może korzystać z portalu, ale bez dostępu do danych. Aby ponownie przypisać konto do użytkownika, należy skontaktować się z lokalnym działem pomocy dla użytkowników portalu.

Na liście kont widzę konta, których nie rozpoznaję. Co się stało?

W Portalu Obsługi Klienta zainstalowane urządzenia są powiązane z kontami (właścicielem) i z lokalizacją. Dodatkowo z zainstalowanymi urządzeniami powiązane są również umowy serwisowe i gwarancje. Ponieważ może się zdarzyć, że umowa serwisowa i/lub gwarancja jest powiązana z innym kontem niż konto zainstalowanego urządzenia, te (inne) konta są również widoczne. Przykładem może być tomograf komputerowy, który należy do właściciela konta „A”, ale umowa serwisowa jest przypisana do konta „B”. W takim przypadku w portalu będą widoczne oba konta.

Czy mogę zalogować się do starego i nowego portalu, używając tego samego identyfikatora użytkownika?

Nie, nie można zalogować się w ten sposób. Chociaż możliwy jest dostęp zarówno do starego, jak i nowego Portalu Obsługi Klienta, do obu portali można logować się tylko przy użyciu dwóch różnych identyfikatorów użytkownika (można natomiast skorzystać z tego samego adresu URL w przypadku obu portali). Należy jednak pamiętać, że w starym Portalu Obsługi Klienta nie będzie można tworzyć zgłoszeń. Ponadto po uruchomieniu w kraju klienta nowego Portalu Obsługi Klienta, w starym Portalu Obsługi Klienta nie będą aktualizowane dane zainstalowanego produktu (zasoby), umowy ani zgłoszenia.

Jakie role użytkowników zdefiniowano w portalu i jaka jest między nimi różnica z punktu widzenia autoryzacji?

Podobnie jak w starym Portalu Obsługi Klienta, w nowym rozpoznawane są 3 role użytkowników. Każda z nich ma inne funkcje, co pokazano w poniższym zestawieniu.

Rola

Tworzenie zgłoszeń

Tworzenie kont / zarządzanie użytkownikami

Obsługa niestandardowych danych urządzenia*

Odbiorca

Nie

Nie

Nie

Użytkownik

Tak

Nie

Nie

Menedżer

Tak

Tak

Tak

*Niestandardowe dane systemu zawierają podany przez klienta opis sprzętu, numer referencyjny oraz informacje dotyczące lokalizacji zainstalowanego produktu (system).

Nie mogę otworzyć dokumentu z poziomu Portalu Obsługi Klienta. Co mam zrobić?

Prawdopodobnie używana przeglądarka ma włączoną blokadę wyskakujących okienek. Proszę sprawdzić ustawienia przeglądarki i upewnić się, że dozwolone jest wyświetlanie wyskakujących okienek dla witryny www.customerservices.philips.com

Gdzie mogę znaleźć szczegóły zgłoszeń utworzonych/zamkniętych w starszym systemie?

Archiwalne zgłoszenia nie są dostępne na standardowych listach zgłoszeń. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą przycisku „Archiwum zgłoszeń” na stronach ze szczegółami dotyczącymi zainstalowanego produktu.

Poproś o dostęp do Portalu Obsługi Klienta Philips

Wypełnij proszę poniższy wniosek, a nasz zespół stworzy konto dla Ciebie

* To pole jest wymagane

*
number one icon

Dane kontaktowe

*
*
*
*
number two icon

Firma/Placówka

*
*
*
*

[1] Te informacje są wymagane do zidentyfikowania Państwa placówki w naszych systemach i zapewnienia dostępu do odpowiedniego sprzętu firmy Philips w portalu. Numer zainstalowanego produktu, numer zasobu, identyfikator lokalizacji lub identyfikator techniczny jest odniesieniem do sprzętu. Te numery referencyjne mogą pojawiać się we wcześniej otrzymanych raportach Portału Obsługi Klienta lub w dokumentacji sprzętu. Należy podać co najmniej jeden numer/identyfikator na obiekt. Możesz również użyć pola „Dodatkowe uwagi”, aby poprosić o dostęp do wielu obiektów, określonych kategorii sprzętu itp.

Po przesłaniu wniosku otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem.

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?