Default header

Konsultacje ze specjalistami

Opinie zmieniające oblicze opieki zdrowotnej

*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*
*

Final CEE consent

Współpraca, która umożliwia transformację opieki zdrowotnej

Oblicze opieki zdrowotnej zmienia się w niespotykanym dotąd zakresie za sprawą opieki zdrowotnej ukierunkowanej na jakość, placówek medycznych wdrażających zintegrowana rozwiązania i pacjentów, coraz bardziej odpowiedzialnych za własne zdrowie.

 

Philips ma wyjątkowe możliwości, by wspierać zmiany w opiece zdrowotnej. Bogate doświadczenie w zakresie innowacji umożliwia rozwiązywanie problemów w nowatorski sposób:

 

  • Holistyczne podejście do wyzwań, jakie stawia opieka zdrowotna, wykorzystanie opinii wszystkich zainteresowanych i szczegółowej analizy danych.
  • Łączymy myślenie projektowe z wiedzą kliniczną, poprawą wydajności i technologią (w stosownych okolicznościach), aby stworzyć i dostarczyć innowacyjne rozwiązania.
  • Wykorzystywana przez nas metodyka „co-create” pozwala spojrzeć na wyzwania z różnych perspektyw, wspólnie wprowadzać innowacje oraz rozwiązywać problemy.
Video Westchester Medical Center Health

 

Wideo Westchester Medical Center Health.

Rozwój długoterminowego partnerstwa strategicznego.

Więcej informacji

Osiąganie zrównoważonych i znaczących wyników

 

Korzyści płynące dla naszych klientów z innowacyjnych, złożonych usług ukierunkowanych na pacjenta:


  • Zwiększenie efektywności operacyjnej i klinicznej
  • Poprawa wyników finansowych
  • Powstanie innowacyjnego środowiska wyróżniającego się na rynku

Poznaj gamę naszych usług doradczych w obszarze opieki zdrowotnej

Performance Improvements

Poprawa wydajności

Zwiększenie wydajności poprzez doskonałość operacyjną

 

Przepływ pacjentów na oddziale ratunkowym

 

 

Clinical Services

Usługi kliniczne

Zintegrowane podejście do zarządzania opieką zdrowotną

 

Skuteczna transformacja kliniczna i biznesowa

 

Strategic design

Projekt strategiczny

Tworzenie wyjątkowych środowisk opieki zdrowotnej

 

Projekt strategiczny

Rozwiązania Ambient Experience

Educational consulting

Służby ratunkowe (szkolenia realizowane przez Philips Blue Jay Consulting)

Nowy innowacyjny system opieki zdrowotnej

Zapowiedź HealthSuite Labs – pierwszego innowacyjnego cyfrowego laboratorium umożliwiającego wdrażanie nowych modeli w połączonym systemie opieki zdrowotnej za pomocą technologii cyfrowych. Centrum jest środowiskiem sprzyjającym powstawaniu innowacyjnych rozwiązań i prowadzącym do stworzenia połączonego systemu opieki nad pacjentami na najwyższym poziomie.

 

Więcej informacji o HealthSuite Labs