Default header

 

 

Nowa sala operacyjna: wysoka jakość opieki dzięki dostępności danych

Opieka anestezjologiczna ulega zmianie.

Nadal polega ona na zajmowaniu się wieloma pacjentami i skomplikowanymi przypadkami, zaszła jednak pewna zmiana. Współczesna opieka zdrowotna przechodzi bowiem od medycyny opartej na dowodach naukowych do medycyny bazującej na danych. Dane pozwalają uzyskać trendy, do których nie mieliśmy wcześniej dostępu, dostarczając cennych informacji umożliwiających określenie nowych sposobów na podniesienie poziomu opieki.

 

Takie trendy dotyczą także sali operacyjnej. Istotne reguły użycia i nowe praktyki refundacji wymagają gromadzenia wysokiej jakości danych na sali operacyjnej.

 

Dla wielu osób sala operacyjna jest ostatnim miejscem, na którym należałoby wprowadzić system elektronicznej dokumentacji medycznej. Trudność stanowi połączenie się z bieżącą siecią przy równoczesnej kontroli kosztów, bez narażania na szwank opieki nad pacjentem.

 

Jedną z odpowiedzi na ten problem jest jedno kompleksowe rozwiązanie anestezjologiczne obejmujące pełną opiekę okołooperacyjną i umożliwiające płynne połączenie z istniejącymi systemami. Musi sprawdzać się w przypadku najstarszych i najmłodszych pacjentów, w stanie ciężkim i lekkim, oraz we wszystkich zabiegach chirurgicznych. Ponadto musi dostarczać wysokiej jakości danych.

 

Dowiedz się, jak zdobyć niestandardowe, kompleksowe rozwiązanie spełniające potrzeby anestezjologiczne Twojego szpitala.

Clinicians talking next to a patient

“Anestezjolodzy nie pracują w odosobnieniu,

a ich wkład w pracę zespołów wielodyscyplinarnych ma dalekosiężne konsekwencje dla opieki nad pacjentem.”

 

“Best practice and patient safety in anesthesia.” Weller, J.M., Merry, A.F. British Journal of Anesthesia 110 (5): 671-3 (2013)

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*