Informatyka Kliniczna

Rozwiązania informatyczne w ochronie zdrowia zapewniają wyższy poziom opieki nad pacjentami

Każdego dnia personel medyczny musi zmierzyć się z mnóstwem danych klinicznych. Dzięki naszym rozwiązaniom informatycznym dla opieki zdrowotnej dane te można przekształcić w zintegrowane informacje, ułatwiające diagnozowanie i leczenie pacjentów w całej placówce.

 

Oferowane przez nas rozwiązania informatyczne dla ochrony zdrowia usprawniają zarządzanie i analizę danych pochodzących z systemów obrazowania, monitorów pacjenta, urządzeń do badania serca, ułatwiają podejmowanie decyzji klinicznych oraz poprawiają przebieg diagnostyki i leczenia pacjentów. Dzięki połączeniu szpitalnych systemów informacyjnych personel uzyskuje łatwy dostęp do danych pacjenta z całego okresu leczenia, co pozwala na pełny wgląd w stan zdrowia pacjentów i ułatwia ich leczenie.

Podejmowanie decyzji klinicznych na podstawie istotnych informacji

Dowiedz się, w jaki sposób nasze innowacyjne rozwiązania informatyczne w ochronie zdrowia pozwalają rozwiązać jej problemy w zakresie między innymi podejmowania decyzji klinicznych, telemedycyny, współpracy z innymi systemami i zmęczenia alarmami.

Systemy informacyjne w placówce

Personel medyczny analizujący dane pacjenta przy użyciu zaawansowanej stacji wizualizacyjnej

Wyższy poziom diagnostyki obrazowej

Personel medyczny rozmawiający na temat rozwiązań informatycznych dla kardiologii

Rozwiązania informatyczne w opiece kardiologicznej

Obszary zastosowań klinicznych

Szczegółowe obrazy 3D serca

Kardiologia

Obrazy RTG płuc człowieka

Radiologia ogólna

Opieka okołoporodowa

Więcej informacji

Inżynier serwisu udzielający wsparcia w zakresie opieki okołoporodowej

 Opieka okołoporodowa

Lekarz monitorujący pacjenta na oddziale intensywnej terapii

Badania na intensywnej terapii

Badania na intensywnej terapii

Więcej informacji

intellispace cardiovascular

Philips dla kardiologii

Zobacz jak rozwiązania informatyczne Philips usprawniają przebieg pracy na wszystkich etapach opieki nad pacjentem kardiologicznym.

Połączone rozwiązania

Personel medyczny analizujący obrazy radiologicznej o wysokiej rozdzielczości

Zaawansowane rozwiązania dla radiologii

Specjaliści analizujący obrazy kardiologiczne

Zaawansowane rozwiązanie dla kardiologii