Rozwiązania informatyczne w radiologii
Radiologia Informatyka masthead w tle

Dostęp do narzędzi umożliwiających stawianie precyzyjnych rozpoznań


Praktyczne technologie pomagają personelowi medycznemu w najważniejszych momentach.

Rozwiązania informatyczne w radiologii

Jesteśmy dla naszych klientów zaufanym partnerem, który pomaga w dostosowaniu się do stale ewoluującego oblicza opieki zdrowotnej oraz ułatwia wdrożenie cyfrowych rozwiązań medycznych, pomocnych w najważniejszych momentach opieki nad pacjentem. Rozwiązania firmy Philips umożliwiają zoptymalizowanie usług obrazowania medycznego i usprawnienie badań przeprowadzanych w różnych ośrodkach,

w kontekście różnych specjalności oraz z wykorzystaniem różnych technologii. Pozwala to na uproszczenie zarządzania obrazami medycznymi, efektywniejszą współpracę między specjalistami oraz poprawę jakości opieki nad pacjentami.

Zapewniamy skalowalną, modułową architekturę integrującą istniejące systemy w celu zapewniania dostępu do danych i narzędzi w każdym obszarze działania placówki — od opisywania badań radiologicznych, przez wymianę sieciową i archiwizowanie danych, aż do kompleksowego zarządzania informacjami o pacjentach i danymi klinicznymi. Platforma umożliwia odczyt, przesyłanie i archiwizację wyników badań w każdej lokalizacji w placówce bez konieczności przechodzenia między różnymi stacjami diagnostycznymi. Informacje przechowywane na tych stacjach zostają skonsolidowane w jednym, multidyscyplinarnym środowisku roboczym, które zapewnia szereg funkcji umożliwiających radiologom poprawę jakości opisywania badań.

Badania radiologiczne mogą zadecydować o przyszłości pacjenta

Proces opieki nad pacjentem — od momentu skierowania na badania obrazowe do postawienia rozpoznania klinicznego — zależy od szeregu złożonych procedur, w których precyzja jest elementem kluczowym. Powodzenie tego procesu wymaga, aby każda zaangażowana osoba właściwie odegrała swoją rolę. Aby precyzyjna diagnostyka i leczenie pacjenta były możliwe, personel medyczny musi mieć wgląd

w odpowiednie dane oraz dysponować właściwymi technologiami i rozwiązaniami klinicznymi.

Systemowe podejście do badań obrazowych

Firma Philips wyznaje systemowe podejście do badań obrazowych. Nasze kompleksowe rozwiązania umożliwiają obrazowanie medyczne na niezmiennie wysokim poziomie, dzięki czemu lekarze mogą stawiać trafne ostateczne rozpoznania, tworzyć skuteczne plany leczenia oraz lepiej przewidywać rezultaty leczenia pacjentów.

Widok grafiki obrazowania

Czy chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Dodatkowe rozwiązania

Platforma do obrazowania łącząca różne witryny przypadek użycia

Szukasz sposobu na zintegrowanie systemu obrazowania medycznego w ramach lokalnego środowiska obejmującego wiele placówek?

Dowiedz się, jak skutecznie połączyć i zintegrować placówki w różnych lokalizacjach, aby stworzyć zunifikowane źródło danych obrazowych – dostępnych praktycznie z każdego miejsca i zgodnie z jasno określonym harmonogramem.

Imaging platform data migration whitepaper

Obawiasz się migracji danych?

Aby zachować zgodność z najlepszymi praktykami, większość instytucji opieki zdrowotnej stanie przed koniecznością zastąpienia oddzielnych systemów oddziałowych zintegrowanymi systemami obrazowania obejmującymi wszystkie placówki. Osoby zaangażowane w proces migracji prawdopodobnie będą musiały pokonać dziesięć pytań.

Platforma obrazowania konsoliduje dane z repozytorium korporacyjnym w formacie pdf

Konsolidacja danych dzięki repozytorium placówki

Czy szukasz sposobów na skonsolidowanie wszystkich istniejących archiwów danych klinicznych z badań obrazowych w formie jednego repozytorium? Dowiedz się, jak skutecznie zintegrować różne technologie, jednostki i repozytoria danych — od oddziału radiologii do wszystkich innych struktur szpitala. Rozwiązanie Enterprise Repository jest narzędziem wspierającym placówkę w procesie konsolidowania informacji klinicznych w celu stworzenia systemu dokumentacji obrazowania medycznego wspólnego dla wszystkich struktur placówki.

Platforma do obrazowania angażująca pacjentów pdf

Zaangażowanie pacjentów

Czy chcesz poprawić jakość swoich usług przez zapewnienie pacjentom bezpośredniego wglądu w graficzne informacje na temat stanu ich zdrowia i postępu leczenia? Dowiedz się, jak bliska współpraca z pacjentem przekłada się na wyższą jakość opieki. Jest to możliwie dzięki zwiększeniu aktywnej roli pacjenta w procesie leczenia przez zapewnienie mu wglądu w dane obrazowe i opisy badań radiologicznych, w tym możliwość zarządzania tymi danymi i ich udostępniania.

Oferta dodatkowych produktów

Zaawansowana ikona wizualizacji

Zaawansowana wizualizacja

Ikona informatyki kardiologicznej

Rozwiązania informatyczne w opiece kardiologicznej

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

*Niektóre produkty są dostępne wyłącznie w wybranych krajach. W celu uzyskania informacji szczegółowych należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Philips.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?