Rozwiązania informatyczne w radiologii

 

 

 

Obrazy o jakości diagnostycznej oraz

zaawansowane procedury robocze

Postęp w zakresie jakości obrazowania, narzędzia do analizy i przeglądania, digitalizacja obrazów oraz mobilne rozwiązania usprawniły przebieg pracy w pracowni radiologii. Poprawie wydajności towarzyszy jednak większa presja na jakość, szybkość oraz rosnące zapotrzebowanie na dostęp do informacji i obrazów w całej placówce.

 

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów, stworzyliśmy rozwiązania, które pozwalają usprawnić procedury diagnostyki obrazowej bez uszczerbku dla funkcji klinicznych i zapewnić bezpieczny dostęp do obrazów, tym samym spełnić zmieniające się wymagania placówek medycznych.

Skontaktuj się z nami i zobacz, w jaki sposób nasze produkty mogą pomóc Ci udoskonalić przeglądanie i analizę obrazów, ułatwić współpracę z innymi specjalistami z placówki oraz przesyłać obrazy i informacje do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie.
Film przedstawiający inżyniera serwisu wdrażającego rozwiązania informatyczne w zakresie diagnostyki obrazowej w szpitalu Soldiers Memorial

Rozwiązania informatyczne w zakresie diagnostyki obrazowej w szpitalu Soldiers Memorial

Personel medyczny i lekarze szpitala Soldiers Memorial w Ontario w Kanadzie omawiający przejście z analogowego systemu obrazowania na system cyfrowy.

*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

Zaawansowane obrazowanie radiologiczne

Dzięki połączeniu rozwiązań informatycznych w zakresie diagnostyki obrazowej systemu IntelliSpace PACS z aplikacjami klinicznymi do zaawansowanej analizy klinicznej najlepszego w swojej klasie według rankingu „Best in Klas” systemu IntelliSpace Portal stworzyliśmy jedno kompleksowe rozwiązanie dla całej placówki. Kombinacja możliwości aplikacji klinicznych i narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji klinicznych pozwala na bardziej wnikliwą analizę obrazów, formułowanie pewniejszych rozpoznań oraz obserwowanie postępu choroby i skuteczności leczenia. Jej efektem jest również sprawniejszy przebieg pracy oraz ławy i bezpieczny dostęp do narzędzi klinicznych, skutkujące szybszym wykonywaniem badań pacjentów.
Prelekcja Constantinin Pleiter na temat stacji diagnostycznej PACS w szpitalu Sint Franciscus Gasthuism
W szpitalu Sint Franciscus Gasthuis w Rotterdamie, w Holandii połączone systemy IntelliSpace PACS i IntelliSpace Portal umożliwiają przetwarzanie obrazów ze stacji diagnostycznej PACS.

Enterprise Imaging

Personel medyczny analizujący dane pacjenta w systemie PACS
 • Inteligentne pozyskiwanie i przekształcanie danych i obrazów pacjenta w wyczerpujące informacje umożliwiające podjęcie odpowiednich działań
 • Sprawna współpraca pomiędzy specjalistami oraz interpretacja obrazów dzięki zaawansowanym aplikacjom klinicznym i wygodnemu interfejsowi
 • Bezpieczne i łatwe w obsłudze środowisko użytkownika.
 • Umożliwia personelowi medycznemu szybkie podejmowanie decyzji w parciu o większą ilość informacji

Diagnostyka obrazowa na wyższym poziomie

Personel medyczny analizujący dane pacjenta przy użyciu zaawansowanej stacji wizualizacyjnej
 • Wyczerpujące informacje klinicznie i aplikacje do zaawansowanej analizy obrazów pochodzących z różnych systemów obrazowania dostępne w jednej platformie
 • Możliwość płynnej integracji pozwala na rozbudowę systemu w miarę wzrostu potrzeb
 • Rozwiązanie typu thin client dostępne z każdego miejsca i o każdej porze, którego ujednolicone procedury robocze pozwalają usprawnić diagnostykę pacjentów
Wszystko, czego potrzebuję, to jedno zintegrowane rozwiązanie, które pozwoli mi na podejmowanie decyzji bez konieczności przemieszczania się z miejsca na miejsce. Oto, jak rozumiem inteligentne środowisko pracy. To jedno rozwiązanie zapewniające właściwe narzędzia we właściwym czasie i właściwej kolejności w celu zmaksymalizowania wydajności pracy.”

- Prof. Paul Chang, profesor radiologii, wiceprzewodniczący Katedry Informatyki Radiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Chicago

Stacja do diagnostyki mammograficznej

Film przedstawiający stację PACS zintegrowany ze stacją do diagnostyki mammograficznej
System Philips IntelliSpace PACS do zaawansowanej mammografii usprawnia prowadzenie badań przesiewowych w centrum profilaktyki raka piersi przy szpitalu St. George’s Hospital w Londynie.

Połącz możliwości stacji PACS z możliwościami stacji do diagnostyki mammograficznej.

 

 • Interpretacja obrazu przez jednego i dwóch niezależnych lekarzy poprawia czułość badań
 • Ergonomiczna klawiatura ułatwia manipulowanie obrazami
 • Automatyczny wybór protokołu wyświetlania pozwala oszczędzić czas
 • Automatyczne skalowanie poprawia efektywność odczytów

JEDNO rozwiązanie — ogromne możliwości

Dowiedz się więcej, w jaki sposób połączone rozwiązania mogą usprawnić pracę i przyczynić się do podejmowania trafniejszych decyzji klinicznych.

 

 

Artykuły

Zdarzenia

Środa, czerw. 08


EHEALTH WEEK 2016


Amsterdam, Netherlands


Sobota, czerw. 11


Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging


San Diego, CA, United States


Piątek, wrzes. 02


IFA Consumer Electronics Unlimited


Berlin, Germany


Niedziela, listop. 27


Radiological Society of North America


Chicago, IL, United States


Obrazowanie radiologiczne

Obserwowanie rozwoju guza w systemie IntelliSpace Portal

Konsolidacja procedur roboczych placówki w systemie PACS

iSite PACS

Obrazowanie radiologiczne

Pewność diagnostyczna