Healthcare Information Solutions

Organizacja przebiegu pracy klinicznej

Zarządzanie opracowanymi z myślą o pacjentach procedurami roboczymi praktycznie z każdego miejsca dzięki funkcji synchronizacji baz danych różnych oddziałów, pochodzących od różnych dostawców i w różnych lokalizacjach.

Nasze kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przebiegiem pracy w warunkach klinicznych pozwala na efektywniejszą współpracę dzięki wyeliminowaniu konieczności tworzenia papierowej dokumentacji oraz zastosowaniu globalnej listy roboczej.

  • Bezproblemowa komunikacja z użytkowanymi systemami RIS i PACS obsługiwanymi przez różnych dostawców i zlokalizowanymi w różnych placówkach.
  • Dodawanie modułów obsługi przebiegu pracy bez konieczności przeprowadzania kosztownej integracji.
  • Usprawnienie procesu opisywania badań dzięki inteligentnemu zarządzaniu listami roboczymi.
  • Efektywniejsza współpraca dzięki wzajemnej kontroli oraz powiadomieniom o wynikach krytycznych.

Moduły zarządzania przebiegiem pracy

Informacje dotyczące przebiegu pracy

Niewymagające dodatkowych zasobów rozwiązanie do zarządzania przebiegiem pracy i danymi klinicznymi zostało opracowane z myślą o zwiększeniu efektywności i poprawie jakości diagnostyki i leczenia pacjentów.
Ekran interfejsu danych dotyczących przebiegu pracy widoczny na ekranie monitora
Wygoda
Współdzielony moduł ustalania terminów badań ułatwia pracę w każdych okolicznościach, co przekłada się na wyższy komfort pacjentów oraz pomaga w komunikacji z personelem medycznym.
Efektywność
Automatyzacja etapów diagnostyki pacjenta – od momentu przyjęcia zlecenia po przekazanie wyników – zmniejsza ryzyko błędów i poprawia jakość opieki.
Integracja
Niewymagający dodatkowych zasobów internetowy interfejs umożliwia dostęp do opisów i procedur roboczych z różnych oddziałów – zarówno przed akwizycją i zapisaniem danych klinicznych, jak i po wykonaniu tych czynności.

Funkcjonalności i korzyści

Charakterystyka i korzyści
Aplikacja do zarządzania zleceniami
Prosty, intuicyjny i szybki wybór procedur (również z listy ulubionych) ułatwia wystawianie zleceń na badania radiologiczne. Aplikacja komunikuje się z m.in. z systemami EMR i systemami laboratoryjnymi, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych.
Aplikacja do planowania terminów i rejestracji wizyt
Sprawniejszy przebieg pracy dzięki możliwości szybkiego planowania terminów z użyciem wizualnych wskaźników. Automatyczne sugestie lub ręczne wprowadzanie terminów z jednoczesnym uwzględnieniem różnych badań i metod.
Aplikacja dla techników i radiologów
Aplikacja z dokumentacją dla techników
Dostęp do istotnych informacji zebranych na wcześniejszych etapach pracy oraz łatwy dostęp do starszych obrazów za pośrednictwem modułu przeglądarki Vue Motion. Możliwość zmiany/dodawania badań oraz monitorowania listy oczekujących pacjentów (z uwzględnieniem czasu oczekiwania, przygotowań do badania oraz przepływu podawanego środka kontrastowego).
Aplikacja dla radiologów
Uzasadnienia i priorytety badań umożliwiające zweryfikowanie zasadności zleconych badań, ustalenie priorytetów i uzyskanie dodatkowych informacji. Dostęp do istotnych informacji (takich jak zeskanowane dokumenty, notatki technika itp.) wprowadzonych przez radiologa interpretującego.

Globalna lista robocza


Funkcja indeksacji różnych archiwów przechowywanych na serwerach danej placówki medycznej pozwala na wyświetlanie użytkownikom końcowym pojedynczej i spersonalizowanej listy roboczej.
Interfejs globalnej listy roboczej widoczny na monitorze
Bezpieczeństwo
Oparty na uprawnieniach mechanizm importu, który gwarantuje, że do funkcji zarządzania badaniami, zleceniami, danymi pacjentów i dokumentami dostęp będą mieć wyłącznie upoważnieni użytkownicy lub grupy użytkowników.
Elastyczność
Możliwość wyświetlania wielu list roboczych na jednym ekranie – np. listy roboczej konkretnych podspecjalizacji oraz listy roboczej radiologii ogólnej.
Efektywność
Bezpośrednie uruchamianie przeglądarki diagnostycznej i modułu tworzenia opisów.
Współdzielona globalna lista robocza
Możliwość łatwego pozyskiwania obrazów i tworzenia opisów w obrębie różnych placówek. Rezydenci mogą być w tym samym czasie do dyspozycji kilku placówek.

Workflow Orchestrator

Automatyczne przesyłanie najpilniejszych badań do najbardziej wykwalifikowanych radiologów przyspiesza proces ich opisywania, co pozwala na szybsze zastosowanie właściwego leczenia.
Ekran interfejsu modułu Workflow Orchestrator widoczny na monitorze
Koordynacja
Użytkownicy mogą interpretować badania dotyczące określonych podspecjalizacji, a także inicjować proces wzajemnej kontroli w celu podniesienia jakości diagnostyki.
Produktywność
Automatyczna prezentacja najbardziej odpowiedniego badania przyspiesza pracę. Pulpit z działającymi w czasie rzeczywistym narzędziami analitycznymi umożliwia monitorowanie wskaźników wydajności i jakości usług oraz podejmowanie na ich podstawie odpowiednich działań.
Komunikacja
Dostęp do opisów i informacji na temat postępów dla lekarza zlecającego. Funkcje udostępniania ekranu, chatu i hiperłączy z zaproszeniami, które umożliwiają praktyczną telemedycynę,  ułatwiają współpracę online i czynią ją bardziej efektywną.

Funkcjonalności i korzyści

Charakterystyka i korzyści
Zgodność
Bezproblemowa współpraca z wszystkimi modułami dostępnymi na platformie Clinical Collaboration Platform firmy Philips (Enterprise Viewer, Interactive Reporting, Administration oraz Diagnostic Client).
Priorytetyzacja
Dostępność list roboczych uwzględniających podspecjalizacje i priorytety (w tym list dotyczących zarządzania relacjami).
Zrównoważone obciążenie zadaniami
Możliwość bardziej zrównoważonej dystrybucji zadań dotyczących opisywania obrazów.
Kontrola jakości
Efektywniejsza kontrola jakości interpretacji dzięki wzajemnym ocenom.
Mechanizm ekspozycji
Opracowany przez nas mechanizm, który gwarantuje, że żadne badanie nie zostanie pominięte podczas interpretacji.
Brak kosztownych integracji
Wyjątkowa efektywność działania dzięki wyeliminowaniu konieczności przeprowadzania kosztownych integracji rozproszonych systemów.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu wieloma pracowniami radiologii.

Automatyczne przesyłanie najpilniejszych badań do najbardziej wykwalifikowanych radiologów przyspiesza proces ich opisywania, co pozwala na szybsze zastosowanie właściwego leczenia.
* Materiał wideo udostępniony dzięki uprzejmości ITN Imaging Technology News, itnonline.com.

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub otrzymywać najnowsze informacje?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.