Healthcare Information Solutions

Narzędzia analityczne w opiece medycznej

Wcześniejsze wykrywanie nieprawidłowości i zagrożeń pozwala zapewnić pacjentom lepszą opiekę i jednocześnie ograniczyć jej koszt, a dzięki spójnym i kompletnym opisom personel medyczny może pracować efektywniej. Narzędzia analityczne otwierają przed opieką zdrowotną całkowicie nowe możliwości.

Dzięki oprogramowaniu do analiz biznesowych, operacyjnych i klinicznych, które umożliwia podejmowanie lepszych decyzji na podstawie gromadzonych w czasie rzeczywistym danych, Clinical Collaboration Platform nie ma sobie równych.

  • Dostęp do zbieranych w czasie rzeczywistym z różnych źródeł danych na temat wydajności operacyjnej i działania systemu.
  • Dostęp do danych analitycznych z każdego miejsca dzięki niewymagającym instalacji dodatkowego sprzętu pulpitom umożliwiającym skonfigurowanie wartości progowych.
  • Łatwiejsze podejmowanie decyzji klinicznych dzięki mechanizmom zarządzania dawkami oraz opartych na obrazach protokołach dostępnych w momencie rozpoznania.

Moduły analityczne

Analizy biznesowe

Działający w czasie rzeczywistym pulpit zapewnia administratorom wgląd w kluczowe wskaźniki efektywności, na podstawie których podejmują krytyczne decyzje biznesowe wpływające na jakość opieki nad pacjentami oraz jakość danych przekazywanych ubezpieczycielom. Zamiast poświęcać wiele godzin na gromadzenie danych z systemów HIS/EMR, RIS, PACS i innych, kadra zarządzająca może błyskawicznie skorzystać z danych, które pozwolą im zwiększyć wskaźniki produktywności i wykorzystania zasobów.
Ekran interfejsu narzędzi do analiz biznesowych widoczny na monitorze
Przemyślane technologie
Łatwiejsze podejmowanie ważnych decyzji dzięki generowanym w czasie rzeczywistym danym dotyczącym prowadzonej działalności.
Kompleksowe podejście
Monitorowanie efektywności z uwzględnieniem liczby i rodzaju badań, typów pacjentów, czasu tworzenia opisów oraz powiadomień o wynikach krytycznych.
Efektywność
Narzędzia do analizy pozwalają na optymalizację organizacji pracy, kontroli kosztów i opieki nad pacjentami.

Funkcjonalności i korzyści

Większa produktywność dzięki inteligentnym danym
Zwiększenie efektywności pracowni obrazowania wymaga dogłębnego zrozumienia kluczowych wskaźników. Nasze rozwiązanie zapewnia dostęp do niezbędnych danych, eliminując przy tym konieczność nieefektywnego i czasochłonnego wprowadzania wskaźników do rejestru, pobierania danych z różnych systemów RIS, PACS i EMR, a także ręcznego dopasowywania danych w różnych formatach i pochodzących z różnych źródeł, co jest czynnością złożoną i problematyczną.
Planowanie strategiczne
Sieciowy portal analityczny Vue Beyond łączy się z platformą Vue i w czasie rzeczywistym prezentuje dane dotyczące głównych wskaźników efektywności oddziału. Pozwala to na identyfikację „wąskich gardeł”, opracowanie planu naprawczego oraz lepsze planowanie użycia zasobów. Dzięki portalowi można błyskawicznie uzyskać informacje na temat wskaźników wykorzystania zasobów, obszarów wymagających uwagi oraz sposobów zwiększenia satysfakcji pacjentów i lekarzy kierujących. Można również ograniczyć czas oczekiwania pacjentów oraz czas potrzebny na tworzenie raportów. To jedno proste rozwiązanie, które pozwala zoptymalizować szybkość pracy, produktywność i efektywność w obrębie wielu placówek i oddziałów.

Analizy operacyjne

Dzięki bezpiecznym połączeniom zdalnym specjaliści ds. wsparcia technicznego mogą udzielać pomocy obejmującej wszystkie elementy platformy – o dowolnej porze i praktycznie w każdym miejscu na świecie. Określone przez klienta wartości progowe, poziomy alertów dotyczących warstw usług oraz doświadczenie naszych specjalistów umożliwiają nam zdalne wykrywanie i rozwiązywanie większości problemów, których klient może nawet nie być świadom.
Interfejs narzędzi do analiz operacyjnych widoczny na monitorze
Proaktywność
Efektywne wykorzystanie urządzeń do obrazowania medycznego oraz infrastruktury informatycznej.
Szybka pomoc
Dostępni przez całą dobę specjaliści z firmy Philips są w stanie szybko rozwiązać problemy z aparaturą do obrazowania lub infrastrukturą informatyczną.
Korzyści ekonomiczne
Dzięki modelowi płatności „pay as you go” dostęp do potrzebnych danych operacyjnych jest możliwy praktycznie z każdego miejsca i o każdej porze.

Funkcjonalności i korzyści

Bezpieczeństwo danych
Za bezpieczne przesyłanie danych pomiędzy centralnymi serwerami naszego systemu Remote Management System a wykorzystywaną przez ośrodek platformą Clinical Collaboration Platform odpowiada technologia Secure Remote Service Access (SRSA) firmy Philips. Dzięki niej możliwe jest utworzenie za pośrednictwem internetu bezpiecznego połączenia opartego na urządzeniu zgodnym z technologią VPN lub dostarczonym przez firmę Philips urządzeniu VPN obsługującym protokoły SSL lub IPSec.
Szybka aktualizacja systemu
Dzięki naszemu systemowi Remote Management System proces aktualizacji jest niezwykle prosty. Znaczna ich część jest instalowana za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego – to szybkie i wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność odwiedzania placówki przez inżyniera serwisu.

Analizy kliniczne

Automatyczne wykrywanie nieprawidłowości i nierozpoznanych chorób w oparciu o aktualne i historyczne dane obrazowe. Dzięki zaawansowanym algorytmom uczenia maszynowego i technologii deep learning opracowane przez firmę Philips oprogramowanie do analiz klinicznych ułatwia wczesne wykrywanie chorób.
Interfejs narzędzi do analiz klinicznych widoczny na monitorze
Skuteczność
Poprawa stanu zdrowia populacji dzięki wykorzystaniu danych z obrazowania na potrzeby badań przesiewowych, wczesnych interwencji i skuteczniejszej opieki.
Profilaktyka
Identyfikacja pacjentów z grup ryzyka i włączenie ich do programów profilaktyki w celu ograniczenia kosztownych procedur medycznych.

Funkcjonalności i korzyści

Kontrola dawek
Nowe wymogi dotyczące zgodności z przepisami, większa świadomość wpływu promieniowania i rosnący poziom złożoności technicznej stawiają przed specjalistami w dziedzinie radiologii nowe wyzwania. Platforma Radimetrics™ Enterprise Platform pozwala na zautomatyzowanie procesu dokumentowania, kontroli i raportowania dawek promieniowania, a także zapewnia dostęp do cennych danych analitycznych oraz funkcji inteligentnego doboru dawek środków kontrastowych, dzięki czemu pacjenci mogą otrzymać bardziej spersonalizowaną opiekę. Ponadto dostęp do inteligentnych danych przekłada się na jej niezmiennie wysoką jakość i większą efektywność.
Analizy opisów
Dostęp do cennych danych dzięki automatycznemu wykrywaniu i analizie informacji tekstowych dotyczących obserwacji i wniosków klinicznych. Generowane w czasie rzeczywistym ostrzeżenia wskazują potencjalne błędy w opisach, a funkcja automatycznej analizy opisów pozwala uzyskać dane, które można wykorzystać do celów publikacji klinicznych, celów badawczych, procesów business intelligence czy zarządzania populacją.
Asystent radiologiczny
Możliwość wykrywania serii nieprawidłowości i nierozpoznanych chorób w oparciu o aktualne i historyczne dane obrazowe. Efekty działania algorytmu są wyświetlane w postaci powiadomień w przeglądarce diagnostycznej, co pozwala umieścić aktualnie interpretowany obraz w odpowiednim kontekście. Alarmy obejmują takie choroby jak osteoporoza, zwapnienie naczyń wieńcowych, odma czy stłuszczenie wątroby.
Pulpit stanu zdrowia populacji
Możliwość wyświetlenia na dowolnym urządzeniu z dostępem do sieci zestawień wyników pozwala na analizę trendów dotyczących zdrowia populacji do celów oceny jakości i planowania strategicznego. Bazujące na obrazach funkcje analizy wcześniejszych i bieżących badań pozwalają uzyskać informacje na temat stanu zdrowia, a ułatwiające podejmowanie decyzji narzędzia pomagają lekarzom, ubezpieczycielom i świadczeniodawcom w maksymalizacji produktywności, minimalizacji kosztów oraz zapewnieniu skuteczniejszej profilaktyki i terapii.

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub otrzymywać najnowsze informacje?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.