Healthcare Information Solutions

Uniwersalne archiwum danych klinicznych (ang. VNA - Vendor Netral Archieve)

Centralizacja repozytorium danych obrazowych pozwala na scalenie archiwów i obniżenie kosztów, a ponadto zapewnia personelowi jednolity mechanizm dostępu do niezbędnych obrazów i danych.

Oferowane przez nas repozytorium danych klinicznych to coś więcej niż tylko uniwersalne archiwum (VNA) – to kompletne źródło danych obrazowych umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji.

  • Archiwizacja oraz dostęp do ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych; możliwość oznaczania nieustrukturyzowanych danych znacznikami metadanych, co ułatwia wyszukiwanie informacji oraz zapewnia istotny kontekst kliniczny.
  • Inteligentne zarządzanie cyklem życia informacji w celu ograniczenia kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do istotnych danych klinicznych z przeszłości wraz z analizą porównawczą.
  • Możliwość współpracy dzięki opartemu na światowych standardach i niezależnemu od platformy sprzętowej repozytorium zawierającym wszystkie dane obrazowe.
  • Szybsza i bardziej efektywna obsługa przypadków nagłych i SOR dzięki dostępnemu na urządzeniach mobilnych portalowi do akwizycji obrazów.
  • Możliwość łatwego dostosowania wielkości i skalowania repozytorium danych klinicznych na potrzeby obsługi wielu placówek i sieci regionalnych/krajowych.
Logo nagrody KLAS

Repozytorium danych klinicznych

Mechanizm inteligentnego zarządzania cyklem życia informacji odpowiada za przechowywanie i zapewnianie dostępu do kompletnych i ustrukturyzowanych danych klinicznych, a nie wyłącznie danych dotyczących pojedynczych epizodów. Warstwowa struktura archiwów pozwala zoptymalizować ich działanie pod kątem aktualnie wymaganych danych. Usługi przechowywania danych w chmurze dają placówkom nowe możliwości rozwoju.
Repozytorium danych klinicznych
Uniwersalność
Możliwość przechowywania obrazów we wszystkich najpopularniejszych formatach zgodnych ze standardami XDS, XDS-I, DICOM i HL-7, a także w postaci obiektów w formacie innym niż format DICOM.
Unifikacja
Morfing znaczników (tagów) pozwala na skuteczne zarządzanie znacznikami metadanych, co z kolei daje możliwość poprawnego wyświetlania i porównywania protokołów – bez względu na występujące w innych systemach dziedzinowych ograniczenia dotyczące formatu.
Efektywność
Dane kliniczne są przechowywane w sposób bezpieczny i zoptymalizowany pod kątem wydajności wymaganej na poszczególnych etapach opieki nad pacjentem.
Diagram uniwersalnego dostępu

Funkcjonalności i korzyści

Inteligentne zarządzanie cyklem życia informacji
Automatyczne zarządzanie cyklem życia obrazów i danych klinicznych w obrębie wielu placówek, systemów i warstw archiwów zapewnia dostęp do historii choroby każdego pacjenta. System Smart Storage umożliwia scalenie istniejących systemów przechowywania danych oraz korzystanie z funkcji wirtualizacji i synchronizacji w całym okresie przechowywania.
Migracja danych
Możliwość bezproblemowej migracji danych klinicznych z archiwów do platformy współpracy klinicznej (Clinical Collaboration Platform) z zastosowaniem światowych branżowych standardów ułatwiających integrację, interoperacyjność i rozwój w przyszłości. Usługa DICOM Take-Over pozwala obniżyć koszty migracji danych oraz eliminuje konieczność zakupu nowego systemu archiwizacji, co przekłada się na mniejsze niedogodności dla użytkowników końcowych.
Pełna zgodność ze standardem XDS
Zarządzanie cyklem życia danych XDS w przypadku opisów diagnostycznych i danych obrazowych, jak również danych HL7 (wraz z IOCM). Archiwizacja danych w każdym z głównych formatów pochodzących z różnych źródeł. Obniżenie kosztów dzięki inteligentnemu zarządzaniu cyklem życia informacji. Rozbudowane funkcje morfingu znaczników (tagów) umożliwiające przechowywanie i przesyłanie danych z uwzględnieniem odpowiedniego kontekstu klinicznego. Usługa DICOM Take-Over umożliwiająca zachowanie metadanych bez konieczności zastępowania istniejących archiwów.
Ciągłość operacyjna
Rozwiązania klastrowe lub archiwa federacyjne gwarantują stabilność działania i nadmiarowość danych, dzięki czemu w każdym momencie możliwy jest dostęp do pełnych danych klinicznych.
Odzyskiwanie danych po awarii
Możliwość utworzenia kopii zapasowej danych obrazowych – przechowywanej lokalnie lub w chmurze – na wypadek awarii. Oferowane przez firmę Philips usługi archiwizacji w chmurze dają możliwość tworzenia kopii danych obrazowych w bezpiecznym centrum danych firmy Philips z zachowaniem przewidywalności kosztów operacyjnych.

Portal akwizycji

Pozyskiwanie obrazów z różnych oddziałów i jednostek, urządzeń diagnostycznych i w różnych formatach za pośrednictwem użytkowanych systemów, przenośnych i mobilnych urządzeń, systemów wideo, skanerów dokumentów i nie tylko – z gwarancją obsługi uniwersalnych technologii obrazowania, jakie pojawią się w przyszłości.
Interfejs portalu akwizycji na ekranie telefonu
Uniwersalność
Możliwość pozyskiwania obrazów klinicznych z praktycznie dowolnego źródła.
Mobilność
Zdalne rejestrowanie i przeglądanie obrazów za pomocą urządzeń mobilnych z dostępem do internetu.
Wartość kliniczna
Informacje kontekstowe ułatwiające wyszukiwanie obrazów, zarządzanie nimi oraz ich odpowiednie wykorzystanie.

Funkcjonalności i korzyści

Rejestrowanie danych na urządzeniach mobilnych
Możliwość rejestrowania danych klinicznych praktycznie w każdym miejscu za pomocą smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu (możliwość dodania danych kontekstowych upraszcza proces przesyłania i późniejszego wykorzystania klinicznego). Możliwość wdrożenia aplikacji z zakresu leczenia urazów i telemedycyny, które umożliwiają rejestrowanie i mapowanie obrazów za pośrednictwem sieci z poziomu urządzeń mobilnych.
Oznaczanie obrazów
Łatwe dodawanie metadanych do obrazów i danych klinicznych, które uzupełniają je o istotny kontekst i ułatwiają wyszukiwanie informacji. Nasz interfejs obsługuje standardy IHE-XDS, HL7, DICOM i FHIR, funkcje zapewniające interoperacyjność systemów, udostępniania plików i usługi sieciowe, dzięki czemu umożliwia zarządzanie rekordami pochodzącymi z dowolnych źródeł w ramach danego środowiska roboczego.
Akwizycja obrazów w module WEB
Możliwość rejestracji obrazów w formatach JPG, MOV, MP4, PDF, CCD i ECG z użyciem posiadanego sprzętu, urządzeń mobilnych, systemów wideo oraz innowacyjnych urządzeń obrazujących, jakie będą dostępne w przyszłości. Zaawansowany moduł rejestracji klatek w połączeniu z urządzeniem mobilnym umożliwia rejestrowanie cyfrowych obrazów i materiałów wideo na dowolnym oddziale i w przypadku dowolnej metody – na przykład obrazu endoskopowego podczas małoinwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub otrzymywać najnowsze informacje?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.