Healthcare Information Solutions

Udostępnianie obrazów medycznych

Możliwość szybkiego i bezpiecznego przekazania właściwych obrazów klinicznych upoważnionym odbiorcom, w tym lekarzom, pacjentom, ubezpieczycielom i płatnikom.

Oferowane przez nas rozwiązania do udostępniania obrazów medycznych znoszą ograniczenia technologiczne, geograficzne, a nawet ograniczenia mobilności, co przekłada się na wzrost efektywności, obniżenie kosztów i poprawę efektów opieki zdrowotnej.

  • Zapewnienie pacjentom większej wiedzy o stanie własnego zdrowia oraz zaangażowanie ich w proces podejmowania decyzji dotyczących leczenia.
  • Przesyłanie obrazów do urządzeń przenośnych używanych przy łóżku pacjenta, w całej placówce, w odległych lokalizacjach – praktycznie w dowolnym miejscu.
Logo KLAS 2018 i KLAS 2019 i KLAS 2020

Moduły udostępniania obrazów

Przeglądarka do badań diagnostycznych

Nasza uniwersalna, niewymagająca instalacji dodatkowego sprzętu przeglądarka pozwala na dostęp do istniejących rekordów pacjentów oraz wygodne przechowywanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych klinicznych.
Ekran interfejsu przeglądarki widoczny na monitorze
Elastyczność
Integracja z archiwami PACS lub DICOM firmy Philips i/lub innych dostawców; integracja z systemami HIS/EMR/EHR; udostępnianie obrazów w obrębie sieci wymiany danych medycznych (HIE) lub sieci regionalnych.
Intuicyjna obsługa
Ograniczenie stawianych użytkownikom wymogów w zakresie szkoleń oraz łatwiejsza obsługa dzięki jednej przeglądarce obsługującej wszystkie obrazy.
Bezpieczeństwo
Mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania pozwala ograniczyć dostęp upoważnionym użytkownikom wyłącznie do obrazów i opisów, których potrzebują.

Funkcjonalności i korzyści

Obsługa obrazów w systemie HIS/EHR
Niezależna przeglądarka Vue Motion może zostać zintegrowana z systemem HIS lub portalem EHR/EMR. Może również być wyświetlana w oddzielnym oknie po aktywacji adresu URL. W obu przypadkach – dzięki wyeliminowaniu konieczności korzystania z wielu systemów – przekłada się to na szybszy dostęp do danych pacjentów o krytycznym znaczeniu. Ponadto dzięki łączności z Internetem przeglądarka Vue Motion umożliwia przeglądanie danych praktycznie z każdego miejsca (w zależności od lokalnej polityki bezpieczeństwa danych).
Obsługa standardu XDS
Przeglądarka Vue Motion obejmuje klienta standardu XDS, który może zostać zintegrowany z dowolnym repozytorium DICOM lub innym niż DICOM.
Notatki i łatwa współpraca
Przeglądarka Enterprise Viewer umożliwia komunikację za pośrednictwem szybkich notatek – również ze wskazaniem wyników krytycznych. Gdy potrzebna jest konsultacja, wystarczy jedno kliknięcie, aby przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej łącze do danego badania innym specjalistom w dowolnej lokalizacji.
Interpretacja danych klinicznych
Lekarze mogą za pomocą swoich tabletów lub smartfonów przeglądać i analizować obrazy praktycznie z każdego miejsca. Niewymagająca dodatkowych zasobów przeglądarka jest wyposażona w intuicyjny interfejs, co eliminuje konieczność instalowania dodatkowej aplikacji czy odbywania specjalnego szkolenia.

Portal dla pacjentów

Łatwy w obsłudze i bezpieczny portal internetowy zapewnia pacjentom dostęp do odpowiednich informacji klinicznych, badań i opisów, dzięki czemu mogą oni aktywnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia.
Pacjent korzystający z portalu na tablecie
Zaangażowanie pacjenta
Pacjenci świadomi swojego stanu i postępów leczenia chętniej angażują się w proces podejmowania decyzji dotyczących terapii.
Intuicyjna obsługa
Łatwy w obsłudze portal pozwala pacjentom zaangażować się w proces leczenia bez konieczności odbywania specjalnego szkolenia czy korzystania z pomocy zespołu IT.
Integracja
Możliwość włączenia obrazów do portalu pacjenta czy szpitalnego systemu HIS/EHR pozwala podnieść jakość opieki zdrowotnej.

Funkcjonalności i korzyści

Udostępnianie obrazów
Łatwy dostęp do elektronicznych obrazów i możliwość ich udostępniania przekładają się na wyższą trafność diagnostyki, a w konsekwencji poprawę wyników leczenia.
Poufność danych i zabezpieczenia
Po zakończeniu badań pacjenci otrzymują bezpieczny kod umożliwiający im zalogowanie się do portalu dla pacjentów.
Wyeliminowanie płyt CD, DVD i klisz
Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wyeliminowaniu konieczności wytwarzania i transportowania płyt CD, DVD i klisz przy jednoczesnym zapewnieniu pacjentom łatwego dostępu do obrazów, co ma na celu zwiększenie ich zaangażowania w proces leczenia.

Wymiana obrazów

Oparty na standardach system wymiany danych medycznych (ang. health information exchange, HIE) umożliwia łatwe przesyłanie danych pomiędzy różnymi placówkami i systemami informatycznymi za pośrednictwem profilu XDS przeznaczonego do wymiany dokumentów w obrębie jednej organizacji.
Ekran interfejsu wymiany obrazów widoczny na monitorze
Czas
Dostęp do dokładnych i aktualnych informacji na temat pacjentów oraz danych klinicznych tam, gdzie są potrzebne.
Efektywność
Oszczędność czasu i pieniędzy, a także wyeliminowanie ryzyka uzyskania niespójnych lub niepełnych danych, które występuje w przypadku fizycznych dokumentów i nośników.
Koordynacja
Lepsza koordynacja opieki przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów, niedogodności i ryzyka zbędnego powtarzania procedur diagnostycznych.
Udostępnianie obrazów
Upoważnieni użytkownicy (np. lekarze kierujący) mogą za pomocą platformy obejrzeć obrazy swoich pacjentów – niezależnie od lokalizacji. Dzięki zastosowaniu uniwersalnych technologii dostęp do platformy jest możliwy z poziomu różnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych obsługujących standard HTML5 zainstalowanych na komputerach PC i zatwierdzonych urządzeniach mobilnych.

2020 KLAS Category Leader

Logo KLAS 2018 i KLAS 2019 i KLAS 2020

Trzeci raz z rzędu Philips Enterprise Viewer uzyskał pierwszą pozycję w rankingu KLAS Category Leader, porównujacym rozwiązania do obrazowania (Universal Viewer)!

Chcesz porozmawiać z przedstawicielem firmy Philips lub otrzymywać najnowsze informacje?

Wypełnij formularz, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.
*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.