Rozwiązania informatyczne w opiece kardiologicznej

Przemiana
diagnostyka i leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia

w całym okresie
opieki

 

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Wstecz
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*
Wstecz
Stosując holistyczne podejście do leczenia pacjentów kardiologicznych, lekarz nie koncentruje się tylko i wyłącznie na chorym organie, ale stara się również zrozumieć i zaspokoić pozostałe potrzeby chorych. Dzięki współpracy z naszymi klientami możemy tworzyć innowacyjne rozwiązania, które pozwalają na zachowanie ciągłości leczenia, współpracę pomiędzy specjalistami oraz zindywidualizowanie leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń, zapewniając skuteczność terapii i trwałość jej efektów. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możemy pomóc Ci usprawnić opiekę nad pacjentami i poprawić wydajność Twojej pracy.
kardiogram pacjenta w systemie CVIS firmy Philips

System IntelliSpace Cardiovascular powstał z myślą o użytkowniku, o usprawnieniu jego pracy i zwiększeniu wydajności na każdym etapie opieki kardiologicznej.

 

Kontakt

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Wstecz
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*
Wstecz

Rozwiązania informatyczne w opiece kardiologicznej

System informacji kardiologicznych
 

  • Jeden obszar roboczy – dostępny w niemal każdym miejscu i czasie – usprawnia diagnostykę i leczenie pacjentów
  • Panoramiczny, chronologiczny obraz wszystkich badań i historii leczenia pacjenta
  • Natychmiastowy dostęp do obrazów i dokumentacji
  • Dostęp do zaawansowanych aplikacji klinicznych
     

Zaprojektowany z myślą o specyfice Twojej pracy

personel medyczny monitorujący kardiogram pacjenta

Diagnostyka


• Możliwość skonfigurowania systemu odpowiednio do indywidualnych potrzeb

• Centralny punkt dostępu upraszczający diagnostyki EKG

• Elastyczna konstrukcja pozwalająca ograniczyć koszty

• Możliwość rozbudowy systemu w miarę rozwoju placówki

 

Więcej informacji

Dyskusja personelu medycznego na temat rozwiązań informatycznych dla kardiologii

Zabiegi nieinwazyjne

 

• System zarządzania obrazami uzyskanymi różnymi metodami obrazowania

• Dostęp do wielu aplikacji w jednej, wygodnej lokalizacji

• Dostęp do zaawansowanych narzędzi do oceny ilościowej przydatnych w różnych badaniach serca i naczyń

Więcej informacji

Personel medyczny przy ultrasonografie

Kardiologia inwazyjna

 
  • Technologia monitorowania parametrów życiowych i wprowadzania danych wykraczająca poza pracownię hemodynamiki
  • Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych
  • Dostęp do danych użytkownika dostosowany do jego potrzeb

Więcej informacjiJEDNO rozwiązanie — ogromne możliwości

Dowiedz się więcej, w jaki sposób połączone rozwiązania mogą usprawnić pracę i przyczynić się do podejmowania trafniejszych decyzji klinicznych.

 

 

 

Artykuły

Członek personelu medycznego przeglądający dane pacjenta na urządzeniu mobilnym

Informatyka w służbie zdrowiu

Podejmowanie decyzji klinicznych na podstawie istotnych informacji

Personel medyczny monitorujący parametry pacjenta na sali operacyjnej

Kardiologia

Innowacyjne rozwiązania do zarządzania danymi kardiologicznymi

Personel medyczny prowadzący rozmowę

Zarządzanie opieką zdrowotną

Zmiana opieki zdrowotnej z myślą o bezpiecznej przeszłości

Zdarzenia

Środa, czerw. 08


EHEALTH WEEK 2016


Amsterdam, Netherlands


Sobota, czerw. 11


Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging


San Diego, CA, United States


Piątek, wrzes. 02


IFA Consumer Electronics Unlimited


Berlin, Germany


Niedziela, listop. 27


Radiological Society of North America


Chicago, IL, United States