Należy pamiętać, że respirator V60 / V60 Plus jest wyposażony w trzy warstwy filtrów: filtr wlotowy powietrza, główny antybakteryjny filtr przepływu oraz filtr w porcie wydechowym obiegu pacjenta. Zaleca się, aby klienci postępowali zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi respiratora V60 / V60 Plus, mówiącymi o tym, aby powietrze dostarczane pacjentowi było filtrowane przez filtr wlotowy powietrza, na porcie wylotowym gazu pacjenta zawsze znajdował się główny antybakteryjny filtr przepływu, oraz że zalecane jest używanie filtra w porcie wydechowym pacjenta.