Mimo tego, że filtracja wydechowa skutecznie filtruje (skuteczność  99,99%) wydychany gaz przechodzący przez port wydechowy, pewna ilość gazu może wydostać się w sposób niezamierzony w miejscu, w którym poduszka styka się ze skórą pacjenta.