Należy zapoznać się z pełną instrukcją obsługi. Znajduje się w niej zapis informujący o zakazie używania wybielacza, alkoholu, roztworów czyszczących zawierających wybielacz lub alkohol, ani roztworów czyszczących zawierających składniki odżywcze lub nawilżające.