Landing

Future Health Index Polska 2019

FHI Image
FHI Image

Shaping the future of health together

Nowe technologie w medycynie oraz dostęp do elektronicznego rejestru pacjenta odgrywają znaczącą rolę zarówno w opinii pracowników polskiej służby zdrowia, jak i samych pacjentów – wynika z czwartej edycji raportu Future Health Index 2019.

W Polsce już ponad połowa lekarzy, którzy mają dostęp do historii pacjenta dzięki cyfrowym danym medycznym, wskazuje na ich pozytywny wpływ na jakość opieki nad pacjentem (62%) oraz satysfakcję z niej (54%), jak również wyniki pacjentów (56%). Jednakże w kontekście udostępniania danych medycznych pacjenta wśród polskiego personelu medycznego jest jeszcze wiele do zrobienia.

77% przedstawicieli personelu medycznego korzysta w swojej praktyce lub szpitalu z co najmniej jednego typu cyfrowego rozwiązania.

(78% średnia dla 15 krajów)

64% przedstawicieli personelu medycznego z dużych i bardzo dużych placówek udostępniało dane na temat pacjenta innym przedstawicielom personelu medycznego w swojej placówce.

(80% średnia dla 15 krajów)

Tylko 11% respondentów udostępnia dane na temat pacjenta w formie elektronicznej innym przedstawicielom personelu medycznego poza swoją placówką.

(32% średnia dla 15 krajów)

82% polskich pacjentów, którzy nie posiadają dostępu do swoich danych medycznych (lub o tym nie wiedzą) chce mieć stały dostęp do swoich wyników i historii medycznej, w czym zdecydowanie przewyższamy średnią z 15 krajów (63%).

Zaś
69% wśród osób mających dostęp do swoich danych medycznych deklaruje, iż chciałoby, aby dostęp do tych danych miał także ich lekarz.

Korzyści z zastosowania cyfrowych technologii

Doświadczenia pacjenta

Wyższe zadowolenie i ocena poziomu jakości.

Lepsze wyniki zdrowotne

Poprawa zdrowia poszczególnych osób i populacji.

Poprawa życia zawodowego

Poprawa doświadczenia pracowników służby zdrowia.

Obniżenie kosztów opieki

Redukcja kosztów opieki zdrowotnej per capita.

Przeczytaj komentarze ekspertów

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.