Default header

Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacja o ochronie prywatności


Ostatnia aktualizacja: [06-11-2018]


Philips International B.V., High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, the Netherlands (“Philips”), chce, aby użytkownik wiedział, w jaki sposób firma gromadzi, wykorzystuje oraz ujawnia Dane osobowe. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności opisuje praktyki firmy w związku z informacjami zbieranymi za pośrednictwem strony internetowej Portalu Obsługi Klienta (zwany również: CS-Portal), z której użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności, a także za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML, które wysyłamy do użytkownika z linkiem do niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności.

 

Jakie dane osobowe są gromadzone?

 

“Dane osobowe" to dane, które identyfikują użytkownika jako osobę fizyczną lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym:

 

 • Tytuł
 • Imię
 • Nazwisko*;
 • Adres e-mail*;
 • Numer telefonu*;
 • Numer wewnętrzny
 • Telefon komórkowy
 • Adres

Ulica

Miasto

Województwo

Kod pocztowy

Kraj

 • Ustawienia użytkownika

Język

Ustawienia lokalne (nomenklatura liczbowa)

Strefa czasowa

 • Dane zbierane podczas korzystania z portalu CS-Portal **

Data i godzina logowania

IP Address

Zastosowana wyszukiwarka

*Należy podać te informacje, aby móc korzystać z portalu CS-Portal.

**Informacje te są przechwytywane za każdym razem, gdy użytkownik loguje się do portalu CS-Portal.

W jaki sposób gromadzone są Dane osobowe?

 

My i nasi dostawcy usług gromadzimy dane osobowe na różne sposoby, w tym:

 

 • Kiedy zakładamy konto użytkownika CS-Portal (na żądanie).
 • Kiedy konto jest zakładane dla użytkownika przez CPM w obiekcie/organizacji. CPM (Customer Portal Manger) to użytkownik, który jest w stanie tworzyć i zarządzać innymi kontami użytkowników.
 • Ręcznie dostarczane przez użytkownika na stronie profilu użytkownika.
 • Automatycznie podczas interakcji z CS-Portal

·        Ręcznie dostarczane przez użytkownika na stronie profilu użytkownika.Jeśli jako użytkownik CPM (Customer Portal Manager) ujawni nam lub naszym dostawcom usług jakiekolwiek Dane osobowe innych osób w związku z Portalem Obsługi Klienta, oświadcza, że masz do tego prawo i pozwala nam na wykorzystanie tych informacji zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności.

Jaki jest cel gromadzenia Danych osobowych?

 

My i nasi usługodawcy wykorzystujemy dane osobowe do naszych uzasadnionych celów biznesowych, w tym:
 

 • Dostarczanie funkcjonalności CS-Portal i spełnianie żądań użytkowników.

Dostarczanie funkcjonalności portalu CS-Portal, takich jak organizowanie dostępu do zarejestrowanego konta i dostarczanie powiązanych informacji.

Odpowiadanie na zapytania i spełnianie żądań użytkowników, gdy kontaktują się z nami za pomocą jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub w inny sposób, na przykład w przypadku pytań, informacji o umowach lub składania innych zapytań za pośrednictwem portalu.

Aby odpowiedzieć na przypadki utworzone przez użytkownika za pośrednictwem portalu CS-Portal

Wysyłanie do użytkowników informacji administracyjnych, takich jak zmiany w naszych warunkach, zasadach i polityce.

Wysyłanie do użytkowników informacji administracyjnych dotyczących systemu, takich jak wiadomości o aktywacji konta, wiadomości o resetowaniu hasła i/lub innych wiadomości związanych z CS-Portal, o których chcielibyśmy poinformować użytkowników (np. o ważnych aktualizacjach i ich wyłączeniu).

Skontaktowanie się z użytkownikiem w celu uzyskania informacji na temat korzystania z CS-Portal i wykorzystanie tej informacji do jego ulepszenia.

Aby umożliwić użytkownikom wysyłanie wiadomości do innej osoby, jeśli chcą to zrobić.

Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszym stosunkiem umownym z użytkownikami i/lub w celu wypełnienia zobowiązania prawnego.
 

 • Agregacja i/lub anonimizacja danych osobowych.
 
 • W przypadku agregowania i/lub anonimizacji Danych osobowych, nie będą one już uważane za Dane osobowe. Możemy to zrobić w celu wygenerowania innych danych do użytku firmy, które możemy wykorzystać i ujawnić w dowolnym celu
   

Będziemy angażować się w tę działalność, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 

 • Realizacja naszych celów biznesowych.

W celu analizy danych, na przykład w celu poprawy wydajności, funkcjonalności i/lub doświadczenia użytkowników portalu CS-Portal;

W przypadku audytów, w celu sprawdzenia, czy nasze wewnętrzne procesy funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi;

Do celów monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania atakom cybernetycznym lub próbom kradzieży tożsamości;

W celu opracowywania nowych produktów i usług;

Do ulepszania, udoskonalania lub modyfikowania naszych obecnych produktów i usług;

W celu określenia trendów w użytkowaniu, na przykład w celu zrozumienia, które części portalu CS są najbardziej interesujące dla użytkowników;

Do prowadzenia i rozszerzania naszej działalności biznesowej, na przykład rozumienia, które części portalu CS są najbardziej interesujące dla użytkowników, abyśmy mogli skoncentrować naszą energię na spełnianiu oczekiwań użytkowników; oraz

Prowadzenie badań związanych z CS-Portal.

Angażujemy się w te działania, aby zarządzać naszym stosunkiem umownym z użytkownikami, wypełniać zobowiązania prawne i/lub ponieważ mamy uzasadniony interes.

Komu udostępniane są Dane osobowe?

 

Dane osobowe są udostępnianie:
 

 • Naszym partnerom w celach opisanych w niniejszej nocie o ochronie prywatności;
 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, realizacja zamówień, technologie informatyczne i związana z nimi infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, audyty i inne usługi;

 • Inne zastosowania i ujawnienia

·        Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, realizacja zamówień, technologie informatyczne i związana z nimi infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, audyty i inne usługi;

Inne zastosowania i ujawnienia

·        Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, realizacja zamówień, technologie informatyczne i związana z nimi infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, audyty i inne usługi;

Inne zastosowania i ujawnienia

 

Używamy i ujawniamy również Dane osobowe w sposób konieczny lub stosowny, zwłaszcza gdy mamy prawny obowiązek lub uzasadniony interes, aby to zrobić:
 

 • W celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.

Może to obejmować przepisy prawa obowiązujące poza krajem zamieszkania użytkownika.

 •  

 • Aby odpowiedzieć na prośby władz publicznych i rządowych.

Mogą to być również władze spoza kraju zamieszkania użytkownika.

 •  

 • Współpraca z organami ścigania

Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania.

 •  

 • Z innych powodów prawnych.

W celu egzekwowania naszych zasad i warunków; oraz

Aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność i/lub naszych oddziałów, użytkowników lub innych osób.

 •  

 • W związku ze sprzedażą lub transakcją biznesową.

Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu danych osobowych użytkownika stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, transferu lub innego rodzaju zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji firmy (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym). Takimi stronami trzecimi mogą być na przykład jednostka przejmująca i jej doradcy.

Bezpieczeństwo

 

Staramy się stosować rozsądne środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych w naszej organizacji. Jeżeli użytkownik ma powody sądzić, że współdziałanie z nami nie jest już bezpieczne, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie zgodnie z poniższą sekcją "Jak można się z nami skontaktować?".


Jakie są prawa użytkownika?

 

Jeżeli użytkownik chce:

 

 1. zadawać pytania o sposób, w jaki obchodzimy się z danymi osobowymi;
 2. poprosić o przejrzenie, skorygowanie, uaktualnienie, zablokowanie lub ograniczenie korzystania z danych osobowych użytkownika;
 3. poprosić o usunięcie swoich Danych osobowych z naszej bazy danych;
 4. wycofać zgodę na wykorzystanie Danych osobowych przez, bez wpływu na zgodność z prawem wykorzystania tych danych przed ich wycofaniem;
 5. sprzeciwić się wykorzystywaniu Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub w związku z jej uzasadnionymi interesami biznesowymi; lub
 6. poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest przewidziane przez obowiązujące prawo),

 

prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na prośbę użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.


Uwaga:  
W portalu CS-Portal użytkownicy mogą aktualizować swoje dane osobowe na stronie profilu użytkownika.


W swojej prośbie należy wyjaśnić, jakie dane osobowe chciałby użytkownik zmienić, czy chce, aby jego dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, czy też w inny sposób powiadomić nas o ograniczeniach, jakie chciałby wprowadzić w zakresie korzystania przez nas z jego Danych osobowych. Dla ochrony realizujemy prośby tylko w odniesieniu do Danych osobowych związanych z danym adresem e-mail, którego użytkownik używa do wysłania do nas swojej prośby, a przed realizacją tej prośby możemy być zmuszeni do zweryfikowania tożsamości użytkownka. Postaramy się spełnić prośbę użytkownika tak szybko, jak to możliwe.
 

Należy pamiętać, że firma musi zachować pewne informacje dla celów prowadzenia dokumentacji i/lub zakończenia wszelkich transakcji rozpoczętych przez użytkownika przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie danych. Mogą również istnieć informacje szczątkowe, które pozostaną w naszych bazach danych i innych rejestrach, a które nie zostaną usunięte.
 

Jeśli użytkownik mieszka w Kalifornii, i jest poniżej 18 roku życia oraz jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu CS-Portal, może poprosić nas o usunięcie treści lub informacji, które umieścił w portalu CS-Portal, pisząc na adres privacy@philips.com.


Jak długo będą przechowywane dane osobowe?


Będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu(ów), dla którego(ych) zostały one uzyskane i zgodnie z obowiązującym prawem. Kryteria stosowane w celu określenia okresów przechowywania danych osobowych obejmują:
 

(i) czas trwania stałej relacji z klientem/użytkownikiem (na przykład tak długo, jak długo klient/użytkownik posiada konto w portalu CS-Portal); 

(ii) czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład, niektóre przepisy prawa wymagają od nas przechowywania dokumentacji transakcji klienta/użytkownika przez pewien okres czasu, zanim będziemy mogli je usunąć); lub 

(iii) czy przechowywanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (na przykład w odniesieniu do obowiązujących ustaw o przedawnieniu, postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).

Korzystanie z Portalu Obsługi Klienta przez osoby nieletnie


Portal Obsługi Klienta nie jest skierowany do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia.


Jurysdykcja i przekazywanie transgraniczne


Portal Obsługi Klienta jest kontrolowany i obsługiwany przez nas ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Indii i Holandii i nie ma na celu poddawania nas prawu ani jurysdykcji żadnego innego stanu, kraju lub terytorium niż Holandia. Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym dysponujemy infrastrukturą lub w którym współpracujemy z dostawcami usług, a korzystając z Portalu Obsługi Klienta użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji do krajów poza krajem zamieszkania użytkownika, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w których mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W pewnych okolicznościach, sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do Danych osobowych użytkownika.
 

Jeśli użytkownik znajduje się na terenie EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jego Dane osobowe mogą zostać przekazane oddziałom firmy SCEE lub dostawcom usług w krajach nienależących do EOG, które są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj).


W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za nieodpowiednie, firma wprowadziła odpowiednie środki, takie jak Wiążące Reguły Korporacyjne dotyczące Danych Klientów, Dostawców i Partnerów Biznesowych [i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską], w celu ochrony danych osobowych. Kopię tych środków można uzyskać, klikając na powyższy link lub kontaktując się z privacy@philips.com.


Wrażliwe dane osobowe


Prosimy o nie przesyłanie i nieujawnianie nam żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych lub genetycznych, pochodzenia przestępczego lub członkostwa w związkach zawodowych) na lub za pośrednictwem Portalu Obsługi Klienta lub w inny sposób.


Aktualizacje niniejszej noty o ochronie prywatności


Możemy zmienić niniejszą Informację o Ochronie Prywatności. Legenda "OSTATNIE AKTUALIZOWANE" znajdująca się na górze niniejszej Informacji o ochronie prywatności wskazuje, kiedy ta Informacja o ochronie prywatności była ostatnio zmieniana. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania przez nas zmienionej informacji o ochronie prywatności na portalu CS-Portal. Korzystanie z serwisu CS-Portal po wprowadzeniu tych zmian oznacza, że użytkownik akceptuje zmienioną Notę o ochronie prywatności.

 

Jak można się z nami skontaktować?


Jeżeli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Zawiadomienia o Ochronie Prywatności lub sposobu, w jaki Philips wykorzystuje Dane osobowe, proszę skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod adresem privacy@philips.com. Alternatywnie, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, lub w przypadku, gdy ma miejsce domniemane naruszenie obowiązującego prawa ochrony danych.

·        poprosić o otrzymanie elektronicznej kopii danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest przewidziane przez obowiązujące prawo),

prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na prośbę użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.


Jeśli użytkownik mieszka w Kalifornii, i jest poniżej 18 roku życia oraz jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu CS-Portal, może poprosić nas o usunięcie treści lub informacji, które umieścił w portalu CS-Portal, pisząc na adres privacy@philips.com.


You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?