Usługi Software Evolution

Usługi Software Evolution

 

Przygotuj się na postęp technologiczny dzięki zrównoważonemu i skalowalnemu podejściu do standaryzacji wysokiej jakości monitorowania pacjentów w całym wieloośrodkowym zakładzie opieki zdrowotnej.

Technologia szybko się rozwija

 

Usługi Software Evolution firmy Philips pozwalają dotrzymać kroku postępowi technicznemu w zakresie platformy monitorowania pacjentów.

 

Podejście zmieniające branżę, którego efektem jest większa długofalowa przewidywalność inwestycji. Postęp w dziedzinie oprogramowania i technologii może pomóc w przekształceniu opieki medycznej i usprawnieniu prowadzenia działalności przez zakłady opieki zdrowotnej. Jednak w miarę rozwoju technologii dotrzymywanie kroku postępowi technicznemu i zapewnianie wyjątkowej opieki tym, którzy jej potrzebują, może być coraz większym wyzwaniem.

 

Usługi Software Evolution (SES) firmy Philips obejmują podejście zmieniające branżę, którego efektem jest większa długofalowa przewidywalność inwestycji.

Zrównoważone i skalowane podejście do standaryzacji wysokiej jakości monitorowania pacjentów w całym wieloośrodkowym zakładzie opieki zdrowotnej

Elementy podstawowe i Access Advantage: ochrona 2 w 1

Poza programem utrzymania oprogramowania usługi SES obejmują następujące elementy:

Znacznik wyboru 1

Modernizowana platforma ułatwiająca planowanie i zarządzanie w całym cyklu eksploatacji systemu

Znacznik wyboru 2

Cyberbezpieczeństwo

Znacznik wyboru 3

Edukacja, szkolenia i wsparcie dla personelu

Znacznik wyboru 4

Dedykowany menedżer sukcesu klienta, który zapewnia stałe wsparcie przez cały okres trwania umowy

Znacznik wyboru 5

Opcjonalna modernizacja technologii eliminująca niepewność związaną z zachowaniem nowoczesności

Znacznik wyboru 6

Opcjonalne zaawansowane usługi kliniczne pomagają klientom rozwiązywać problemy kliniczne poprzez optymalizację platform monitorowania pacjentów

Dotrzymaj kroku postępowi technicznemu dzięki usługom Software Evolution.

Proaktywne IT. Ochrona stanu systemu.

Focuspoint — miniatura winiety

Wszystkie umowy na usługi Software Evolution obejmują następujące elementy: Zdalna obsługa przy wsparciu rozwiązania PerformanceBridge Focal Point firmy Philips — systemu zarządzania lokalnego sprzętem medycznym, aplikacjami i siecią firmy Philips, zaprojektowanego z myślą o doskonałej wygodzie użytkownika i zwiększeniu czasu sprawności. Focal Point agreguje, przetwarza, przechowuje i prezentuje informacje inwentaryzacyjne, statystyczne i ostrzegawcze dotyczące urządzeń do monitorowania pacjentów, aplikacji i sprzętu sieciowego, w tym następujących produktów:

 

 • Monitory pacjenta IntelliVue
 • Serwery systemu PIC iX i systemy nadzoru
 • Infrastruktura bezprzewodowa typu smart-hopping
 • Monitory IntelliVue z serii MX i MP (w tym telemetryczne)
 • Routery, przełączniki i zapory sieciowe dostarczone przez firmę Philips

Realizacja celów w zakresie opieki, kosztów i zgodności z przepisami

Znacznik wyboru, człowiek

Parametry techniczne

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa
 • Awarie systemu
 • Zarządzanie ekosystemem
 • Nieograniczony dostęp do oprogramowania i sprzętu
 • Dostęp do innowacji / łatwość wdrażania nowych technologii

Pieniądze, człowiek

Finanse

 • Redukcja kosztów
 • Łatwość planowania finansowego i przewidywalność ROI
 • Długotrwałość oferty
 • Łatwość wdrażania nowych technologii, jakość i wydajność

Cog man

Leczenie

 • Standaryzacja
 • Sprawność
 • Dostęp do nowych funkcji i ulepszeń oprogramowania
 • Personel kliniczny

Nowe zrównoważone i skalowane podejście do osiągnięcia poczwórnego celu 

Znacznik wyboru 12

Współpraca z naszymi specjalistami klinicznymi i informatycznymi w celu transformacji świadczenia opieki

Znacznik wyboru 7

Przygotowanie zakładu opieki zdrowotnej do osiągnięcia i trwałego utrzymania doskonałości klinicznej

Znacznik wyboru 8

Zarządzanie modernizacją technologii i usprawnieniami operacyjnymi

Znacznik wyboru 9

Utrzymanie systemów i możliwości łatwego rozwijania i dostosowywania infrastruktury IT do potrzeb opieki nad pacjentem

Znacznik wyboru 10

Ochrona inwestycji

Znacznik wyboru 11

Access Advantage zwiększa wartość usług Software Evolution Profesjonalne usługi informatyczne i kliniczne pomagają spełnić obietnicę stałej poprawy poziomu opieki nad pacjentem

Dlaczego warto wybrać usługi Software Evolution

Dzięki ciągłej aktualizacji naszych monitorów do najnowszych wersji
jesteśmy w stanie wydłużyć okres eksploatacji urządzeń z perspektywy poczynionych przez nas inwestycji”.

 

— Dennis Minsent, dyrektor ds. technologii klinicznych na uniwersytecie Oregon Health and Science University

Dennis Minsent, dyrektor ds. technologii klinicznych na uniwersytecie Oregon Health and Science University

Im bardziej zaawansowana technologia, tym umowa serwisowa musi bardziej
pomagać w utrzymaniu sprzętu”.

 

— Jane Kiah, dyrektor ds. zabiegów inwazyjnych w Miami Cardiac & Vascular Institute

Usługi powiązane

Monitorowanie pacjentów

Zarządzanie cyklem życia produktów do monitorowania pacjentów

Serwis sprzętu

Serwis sprzętu i inne umowy serwisowe na oprogramowanie

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?