Default header
asm masthead image

Zmęczenie alarmami szpitalnymi
Poszukiwanie kompleksowego rozwiązania dla niepokojącego problemu

Alarmy, które nie wymagają od personelu podejmowania działań, są wyczerpujące i prowadzą do stanu określanego jako zmęczenie alarmami szpitalnymi, co może się przekładać na jakość opieki, a nawet zadecydować o życiu pacjenta. 


Zmęczenie alarmami szpitalnymi zostało uznane za największe zagrożenie technologiczne dla zakładów opieki zdrowotnej¹ i jest przedmiotem krajowych celów bezpieczeństwa pacjentów w zakresie zarządzania systemami alarmowymi, wyznaczonych przez Komisję Wspólną (Joint Commission).

Dzięki naszym kompleksowym rozwiązaniom w zakresie zarządzania zmęczeniem alarmami szpitalnymi i usługom doradztwa, personel może otrzymywać właściwe informacje we właściwym czasie w celu zapewnienia ukierunkowanej opieki.

Problem zarządzania alarmami stał się tak powszechny, że w grudniu 2013 r. Komisja Wspólna włączyła jego rozwiązanie do krajowych celów bezpieczeństwa pacjentów (National Patient Safety Goal, NPSG). Komisja Wspólna wymaga teraz od akredytowanych przez siebie szpitali ulepszenia systemów alarmowych pod kątem ograniczenia liczby alarmów dźwiękowych, które często zniechęcają pacjentów do hospitalizacji i przyczyniają się do występowania zjawiska zmęczenia alarmami szpitalnymi u personelu. W związku z tym, że alarmy już czwarty rok z rzędu znajdują się na pierwszym miejscu listy „10 największych zagrożeń związanych z technologiami medycznymi” opracowanej przez ECRI, kwestia zarządzania alarmami ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej.

Właściwe systemy, w połączeniu z właściwymi zasadami, usprawniają procedury, wspomagając podejmowanie decyzji klinicznych. Nasze rozwiązania do zarządzania systemami alarmowymi zawierają funkcje mające na celu ułatwienie opieki, usprawnienie procedur i zmniejszenie zmęczenia alarmami szpitalnymi.

Nasz system zarządzania alarmami szpitalnymi jest kompleksowym rozwiązaniem, które ułatwia zarządzanie alarmami i zmniejsza zmęczenie personelu, dostarczając jednocześnie właściwych informacji we właściwym miejscu i czasie, dzięki którym można właściwie klasyfikować i rozdzielać alarmy oraz reagować na nie.

„Jeśli alarm jest nieistotny, to dlaczego się włącza?”. Ta wątpliwość jest aż nazbyt powszechna. Pacjenci chcą wiedzieć, że świadczeniodawcy skupiają się na tym, co ważne i istotne dla opieki nad nimi i ich powrotu do zdrowia. Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania szpitalnymi systemami alarmowymi pomagają odzyskać zaufanie pacjentów, ułatwiając zarządzanie alarmami i ograniczanie liczby alarmów niewymagających interwencji.

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*

Strategie przeciwdziałania zmęczeniu alarmem i osiągania zgodności z krajowymi celami w zakresie bezpieczeństwa pacjentów

 

Problem związany z zarządzaniem alarmami urósł do takiej ragi, że w grudniu 2013 roku Komisja Wspólna ustanowiła ogólnokrajowy cel w zakresie bezpieczeństwa pacjentów. Joint Commission wymaga obecnie, aby akredytowane przez nią szpitale usprawniały systemy alarmowe w celu ograniczenia liczby sygnałów dźwiękowych, które są nie tylko uciążliwe dla pacjentów, ale przyczyniają się także to zmęczenia personelu medycznego. Ponieważ alarmy znalazły się na pierwszym miejscu listy przez cztery kolejne lata, właściwe zarządzanie nimi jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa pacjentów w organizacjach ochrony zdrowia.

4 kroki do skutecznego zarządzania alarmami

Dzięki współpracy z firmą konsultingową dla placówek ochrony zdrowia i branży nauk przyrodniczych przeprowadziliśmy dogłębną ewaluację oraz opracowaliśmy plan działania w zakresie usprawnienia systemu zarządzania alarmami. Celem tego planu jest wdrożenie w placówce systemowego, skoordynowanego podejścia do zarządzania alarmami.

4 kroki do skutecznego zarządzania alarmami – infografika

Zarządzanie alarmami – od sygnalizacji do działania

Zmęczenie alarmami szpitalnymi

Oferowane przez nas rozwiązanie do zarządzania alarmami szpitalnymi jest rozwiązaniem kompleksowym, które ma pomóc placówkom w skuteczniejszym zarządzaniu alarmami, ograniczyć zmęczenie personelu, a jednocześnie dostarczyć na czas informacje potrzebne do kategoryzowania, przekazania i zareagowania, i to niemal w każdym miejscu.

Pacjent na pierwszym miejscu

Nasz system zarządzania alarmami zapewnia bezpieczeństwo pacjentów

Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów

Przeoczone lub wyciszone alarmy oraz alarmy, które nie doczekały się reakcji ze strony personelu mogą stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo dla pacjentów. Jest to problem złożony, na który składa się czynnik ludzki, procesy, technologia oraz kultura danej placówki. Pomagamy w ewaluacji istniejącego systemu, opracowujemy rozwiązania i pomagamy w ich wdrażaniu.

Nasz system zarządzania pozwala zdobyć zaufanie pacjentów

Zdobywanie zaufania pacjentów

Okazuje się, że sygnalizowanie nic nieznaczących alarmów jest częstym problemem wielu szpitali. Czy w takiej sytuacji pacjenci mogą mieć pewność, że personel medyczny jest w stanie rozpoznać naprawdę znaczące sygnały? Nasze rozwiązania w zakresie zarządzania alarmami szpitalnymi pozwalają zredukować liczbę alarmów niewymagających podejmowania działania i przywrócić zaufanie pacjentów.

1 Health Devices Top 10 Health Technology Hazards for 2014, Adapted from Vol. 42, Issue 11, Nov. 2013. ECRI Institute

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?