Philips CareEvent wideo

Dysponując kontekstem klinicznym, pracownicy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Isala mogą w przypadku alarmu podejmować właściwe decyzje — zareagować na alarm, przekazać go innemu członkowi personelu lub uznać za niewymagający interwencji.

Zarządzanie alarmami

Usługi analityczne, doradcze, szkoleniowe i sprawozdawcze połączone z konfigurowalnymi

technologiami alarmowymi i dostosowane do potrzeb organizacji.

 

Fałszywe alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizowane w warunkach intensywnej terapii mogą zwiększać liczbę błędów medycznych oraz niepotrzebnie stresować i obciążać personel i pacjentów1. Niektórzy członkowie personelu odbierają od 150 do 350 alarmów na pacjenta dziennie2. Taka sytuacja może przyczyniać się do wypalenia zawodowego personelu i obniżenia wydajności jego pracy, a także skutkować niepotrzebnymi przeniesieniami pacjentów na OIT i wydłużeniem czasu ich hospitalizacji3.

Utrzymanie skupienia na alarmach wymagających interwencji

 

Sygnały alarmowe niewymagające interwencji są często spowodowane artefaktami ruchowymi, czynnościami wykonywanymi u pacjenta lub jego ruchami, niewłaściwymi ustawieniami progów alarmowych lub wadami technicznymi, niepotrzebnie zabierając czas i odwracając uwagę od pacjentów naprawdę potrzebujących pomocy4. Nasze rozwiązanie można skonfigurować tak, aby ostrzegało personel, gdy parametry życiowe osiągną wybrane przez użytkownika wartości progowe, oraz aby zachowało ciszę w przypadku zdarzeń niewymagających interwencji. Dzięki systemowi CareEvent, który udostępnia personelowi alarmy i informacje w czasie rzeczywistym, a także narzędziom do raportowania i analizy oraz usługom doradztwa i edukacji klinicznej, które umożliwiają doprecyzowanie przyjętego podejścia, można uzyskać kontrolę nad alarmami klinicznymi w środowiskach intensywnej terapii.

„Po wszystkich zmianach, które wprowadziliśmy, liczba alarmów zmalała o 40%, przekraczając początkowo zakładaną redukcję o jedną czwartą”

– Ineke van de Pol

Pielęgniarka na oddziale OIT, szpital St. Antonius

Ikona korzyści

Korzyści

Leczenie

Redukcja liczby alarmów niewymagających interwencji3 i luk w protokole reagowania na alarmy

Większe bezpieczeństwo pacjentów dzięki zmniejszeniu liczby alarmów wymagających interwencji, ale pozostawionych bez reakcji5

Wyższa jakość snu i odpoczynku6

Większe zadowolenie pacjentów i ich bliskich6

Finanse

Krótszy czas hospitalizacji pacjentów7

Niepotrzebne szkody dla pacjentów i potencjalnie kosztowne skutki wynikające z przeniesień na OIT, wydłużenia czasu hospitalizacji i procesów sądowych8–14

Mniejsza rotacja personelu6

Działalność operacyjna

Większe zadowolenie, wyższa wydajność pracy i mniejsze ryzyko wypalenia zawodowego personelu4,15

Ograniczenie zjawiska „zmęczenia alarmami5,16,17

Lepsze wykorzystanie personelu pielęgniarskiego18 (około 10% czasu pracy personelu pielęgniarskiego jest marnowane na alarmy niewymagające interwencji)

Ikona znaku zapytania

Dlaczego warto zainwestować w środowisko sprzyjające powrotowi do zdrowia?

Zbyt częste występowanie alarmów niewymagających interwencji stanowi poważny problem w ochronie zdrowia. Może już najwyższy czas, aby każdy szpital i zakład opieki zdrowotnej rozważyły wprowadzenie kompleksowego programu zarządzania alarmami z następujących względów:

Zjawisko „zmęczenia alarmami” prowadzi do wypalenia zawodowego, braku zadowolenia i wysokiej rotacji personelu

 

Niepożądane zdarzenia u pacjentów — w tym nawet zgon — skłaniają do weryfikacji procesów

 

Priorytetem organizacyjnym jest stworzenie bardziej sprzyjającego odpoczynkowi i powrotowi do zdrowia środowiska dla pacjentów i ich bliskich

 

Starsze urządzenia wcześniej czy później wymagają modernizacji, a analiza alarmów jest obecnie dostępna jako funkcja

et ecac 1920x700

Trafne, inteligentne zarządzanie alarmami

 

Alarm Advisor firmy Philips pomaga lekarzom przebrnąć przez natłok alarmów niewymagających interwencji i ostrzega ich, gdy ustawione progi alarmowe mogą być zbyt czułe.

 

Narzędzie wyświetla powiadomienie na ekranie, aby lekarz ocenił stan pacjenta i albo podjął działanie, albo dostosował progi alarmowe dla danego pacjenta.

Wideo doradcy alarmowego firmy Philips

Ruskin KJ, Hueske-Kraus D. Alarm fatigue: impacts on patient safety. Curr Opin Anaesthesiol. 2015 Dec;28(6):685-90 Wilken M, Hüske-Kraus D, Klausen A, et al. Alarm fatigue: causes and effects. Stud Health Technol Inform. 2017;243:107-111.

ECRI Top 10 Technology Risks 2017-18.

Keith J. Ruskina and Dirk Hueske-Kraus, Alarm fatigue: impacts on patient safety, rocznik 28, numer 6, grudzień 2015 r.

Multicentric study of monitoring alarms in the adult intensive care unit (ICU): a descriptive analysis”, Intensive Care Medicine, 1999, V: 12 E:12, str. 1360–1366.

Konkani A, Oakley B, Bauld TJ: Reducing hospital noise: a review of medical device alarm management. Biomed Instrum Technol 2012, 46(6):478-87

Görges M, Markewitz BA, Westenskow DR: Improving Alarm Performance in the Medical Intensive Care Unit Using Delays and Clinical Context. Anesth. Analg.  2009, May 1,  108: 1546-1552

AAMI Foundation. Clinical alarm: 2011 Summit convened by AAMI, FDA, TJA, ACCE and ECRI Institute. 2011.

ECRI Institute. ECRI Institute Announces Top 10 Health Technology Hazards for 2015. www.ecri.org/press/Pages/ECRI-Institute-Announces-Top-10-Health-Technology-Hazards-for-2015.aspx2016.

10  Sendelbach S, Funk M. Alarm fatigue: a patient safety concern. AACN Adv Crit Care 2013;24:378–86.

10.1097/NCI.0b013e3182a903f9 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24153215

11 Kowalczyk L. Suit over cardiac monitor settled - MGH patient died despite alarms. Boston Globe 2011. 

12 Kowalczyk L. ‘Alarm fatigue’ a factor in 2d death - UMass hospital cited for violations. Boston Globe 2011. 

13 Drew BJ, Harris P, Zègre-Hemsey JK i wsp. Insights into the problem of alarm fatigue with physiologic monitor devices: a comprehensive observational study of consecutive intensive care unit patients. PLoS One 2014;9:e110274

14 1371 journal pone 0110274 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206416/

15 AAMI Foundation’s HTSI (Healthcare Technology Safety Institute): Using Data to Drive Alarm System Improvement Efforts: The Johns Hopkins Hospital Experience. Johns Hopkins Hospital 2012

16 Welch J: An evidence-based approach to reduce nuisance alarms and alarm fatigue. Biomed Instrum Technol  2011, Spring;Suppl:46-52

17 Imhoff M, Kuhls S, Gather U i wsp.: Clinical relevance of alarms from bedside patient monitors. Crit Care Med 2007, 35(suppl):A178

18 Just a nuisance? Alarm management white paper

 

Oświadczenie: wyniki uzyskane przez konkretnych klientów nie stanowią podstawy do przewidywania wyników w innych przypadkach, które mogą się różnić.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?