CareEvent firmy wideo

Dysponując kontekstem klinicznym, pracownicy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka Isala mogą w przypadku alarmu podejmować właściwe decyzje — zareagować na alarm, przekazać go innemu członkowi personelu lub uznać za niewymagający interwencji.

Zarządzanie alarmami

Usługi analityczne, doradcze, szkoleniowe i sprawozdawcze połączone z konfigurowalnymi

technologiami alarmowymi i dostosowane do potrzeb organizacji.

 

Fałszywe alarmy wizualne i dźwiękowe sygnalizowane w warunkach intensywnej terapii mogą zwiększać liczbę błędów medycznych oraz niepotrzebnie stresować i obciążać personel i pacjentów1. Niektórzy członkowie personelu odbierają od 150 do 350 alarmów na pacjenta dziennie2. Taka sytuacja może przyczyniać się do wypalenia zawodowego personelu i obniżenia wydajności jego pracy, a także skutkować niepotrzebnymi przeniesieniami pacjentów na OIT i wydłużeniem czasu ich hospitalizacji3.

Infografika usług podejścia
Nasza ikona podejścia

Nasze podejście

Łączymy analizę kliniczną, ocenę środowiska i procesów oraz technologię w celu optymalizacji procedur roboczych i osiągnięcia usprawnień organizacyjnych.

Technologia ustawia odpowiednie progi alarmowe dla poszczególnych pacjentów z następującymi funkcjami:

Inteligentne opóźnienie alarmu

Profile pacjentów

Technologia Alarm Advisor

Przekazywanie alarmów i powiadomienia alarmowe

Procedury i procesy są wspólnie analizowane w celu redukcji zakłóceń w pracy:

Zrozumienie status quo

Umożliwienie pracownikom podejmowania działań

Wdrażanie wytycznych i zasad

Ciągłe monitorowanie

Konsultanci kliniczni pomagają zdefiniować właściwe reakcje personelu na alarmy poprzez wdrożenie następujących rozwiązań:

Zarządzanie zmianami

Ciągłe informacje zwrotne

Wspieranie personelu

Szkolenie i edukację

Rejestracja danych pozwala formułować wnioski analityczne niezbędne do pomiaru efektów i ich poprawy w czasie poprzez wykorzystanie następujących funkcji:

Dane alarmowe i analiza

Raporty

Pulpity

Zapisy aktywności użytkowników

Nasz proces

 

Nasze rozwiązanie do zarządzania alarmami obejmuje wieloetapowe podejście do oceny, raportowania i bieżącej kontroli wyników programu zarządzania alarmami:

Ocena i analiza

W celu ewaluacji systemu przeprowadzamy rozmowy, zbieramy i analizujemy dane alarmów z systemu monitorowania, oceniamy organizację pracy oraz praktyki w zakresie monitorowania pacjentów.

Wdrożenie i zarządzania zmianami

Dokonujemy przeglądu wyników, a następnie opracowujemy zbiór rekomendacji mających na celu ograniczenie liczby alarmów niewymagających interwencji, poprawę zadowolenia personelu i doświadczenia pacjentów oraz usprawnienie procedur.

Projektowanie zmian

Możemy nawiązać współpracę z klientem w zakresie ustalania priorytetów, komunikacji i wdrażania wybranych zmian sprzętowych, technologicznych, procesowych i proceduralnych.

Monitorowanie wyników

Po zakończeniu możliwa jest ponowna ocena danych w celu określenia efektów wprowadzonych zmian, opracowania materiałów na potrzeby bieżącego wsparcia oraz oceny alarmów za pomocą wskaźników na pulpicie.

Nasze możliwości

 

Eksperci firmy Philips mogą pomóc klientowi w następujących kwestiach:

Warsztaty edukacyjne u klienta

Wspomaganie decyzji klinicznych

Usługi dotyczące procedur i ich mapowanie

Analiza danych

Niestandardowe konfiguracje

Budowanie i wspieranie zespołu

Ruskin KJ, Hueske-Kraus D. Alarm fatigue: impacts on patient safety. Curr Opin Anaesthesiol. 2015 Dec;28(6):685-90 Wilken M, Hüske-Kraus D, Klausen A, et al. Alarm fatigue: causes and effects. Stud Health Technol Inform. 2017;243:107-111.

ECRI Top 10 Technology Risks 2017-18.

Keith J. Ruskina and Dirk Hueske-Kraus, Alarm fatigue: impacts on patient safety, rocznik 28, numer 6, grudzień 2015 r.

Multicentric study of monitoring alarms in the adult intensive care unit (ICU): a descriptive analysis”, Intensive Care Medicine, 1999, V: 12 E:12, str. 1360–1366.

Konkani A, Oakley B, Bauld TJ: Reducing hospital noise: a review of medical device alarm management. Biomed Instrum Technol 2012, 46(6):478-87

Görges M, Markewitz BA, Westenskow DR: Improving Alarm Performance in the Medical Intensive Care Unit Using Delays and Clinical Context. Anesth. Analg.  2009, May 1,  108: 1546-1552

AAMI Foundation. Clinical alarm: Konferencja z roku 2011 z udziałem AAMI, FDA, TJA, ACCE i ECRI Institute. 2011.

ECRI Institute. ECRI Institute Announces Top 10 Health Technology Hazards for 2015. www.ecri.org/press/Pages/ECRI-Institute-Announces-Top-10-Health-Technology-Hazards-for-2015.aspx2016.

10 Sendelbach S, Funk M. Alarm fatigue: a patient safety concern. AACN Adv Crit Care 2013;24:378–86. 10.1097/NCI.0b013e3182a903f9 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24153215

11 Kowalczyk L. Suit over cardiac monitor settled - MGH patient died despite alarms. Boston Globe 2011. 

12 Kowalczyk L. ‘Alarm fatigue’ a factor in 2d death - UMass hospital cited for violations. Boston Globe 2011. 

13 Drew BJ, Harris P, Zègre-Hemsey JK i wsp. Insights into the problem of alarm fatigue with physiologic monitor devices: a comprehensive observational study of consecutive intensive care unit patients. PLoS One 2014;9:e110274

14 1371 journal pone 0110274 www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206416/

15 AAMI Foundation’s HTSI (Healthcare Technology Safety Institute): Using Data to Drive Alarm System Improvement Efforts: The Johns Hopkins Hospital Experience. Johns Hopkins Hospital 2012

16 Welch J: An evidence-based approach to reduce nuisance alarms and alarm fatigue. Biomed Instrum Technol  2011, Spring;Suppl:46-52

17 Imhoff M, Kuhls S, Gather U i wsp.: Clinical relevance of alarms from bedside patient monitors. Crit Care Med 2007, 35(suppl):A178

18 Just a nuisance? Alarm management white paper

 

Oświadczenie: wyniki uzyskane przez konkretnych klientów nie stanowią podstawy do przewidywania wyników w innych przypadkach, które mogą się różnić.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?