Częstotliwość i czas wymiany filtra różnią się w zależności od pacjenta i częstotliwości użytkowania. Zaleca się wymianę filtra przed rozpoczęciem używania urządzenia u nowego pacjenta i w regularnych odstępach czasu (lub zgodnie z zaleceniami producenta).