EarlyVue Monitory funkcji życiowych

EarlyVue VS30

Monitory funkcji życiowych

Znajdź podobne produkty

Monitor funkcji życiowych EarlyVue VS30 firmy Philips automatycznie oblicza Indeks Wczesnego Zagrożenia (Early Warning Score - EWS), który umożliwia szybką identyfikację wczesnych symptomów pogarszania stanu pacjenta, a tym samym zapewnia możliwość podjęcia adekwatnych decyzji klinicznych. Wczesne wykrywanie, inteligentna interwencja.

Cechy
Automatyzacja wprowadzania danych pacjenta
Łączność z systemami EDM lub HIS

Łączność z systemami EDM lub HIS

Automatyczne wprowadzanie danych demograficznych pacjenta oraz informacji o użytkowniku przy użyciu czytnika kodów kreskowych pozwala ograniczyć ryzyko błędów mogących wystąpić przy ręcznym wprowadzaniu danych.
Monitor EarlyVue VS30 przesyła dane pacjenta bezpośrednio do systemu EDM lub HIS za pośrednictwem standardu HL-7 lub rozwiązania IntelliBridge Enterprise.
Monitorowanie funkcji życiowych i nie tylko

Monitorowanie funkcji życiowych i nie tylko

Gdy stan pacjenta wymaga szczególnego nadzoru, należy przełączyć się z profilu monitorowania punktowego na interwałowe monitorowanie funkcji życiowych w zaprogramowanych odstępach czasu. W taki sposób można wykonywać nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, wartości SpO₂, tętna, CO₂ i częstości oddechów. Dotyczy to także pomiarów wykorzystujących Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Usprawnienie przebiegu pracy

Usprawnienie przebiegu pracy

Monitor funkcji życiowych można dostosować do specyfiki danego szpitala, wymagań protokołów i sposobu pracy. Możliwość zapisu pełnej oceny pacjenta z użyciem nawet 35 konfigurowalnych pól za pomocą funkcji QuickCapture. Większa wydajność świadczonej opieki dzięki automatycznym obliczeniom oceny EWS przy użyciu opcji QuickAlerts. Uproszczony transfer danych między monitorem i systemami szpitalnymi przy użyciu funkcji QuickCheck.
Ochrona danych wrażliwych pacjenta

Ochrona prywatności pacjenta

Naszym celem jest zapewnienie spójności i prywatności danych pacjentów. Zorientowana na zapewnienie bezpieczeństwa architektura rozwiązania opiera się na systemie Linux, komunikacji za pośrednictwem zabezpieczonej sieci Wi-Fi z opcjonalnym standardem FIPS 140-2 oraz licznych opcjach konfiguracji.
Możliwość rozbudowy stosownie do potrzeb

Możliwość rozbudowy stosownie do potrzeb

Monitor EarlyVue VS30 można rozbudować w miarę wzrostu liczby pacjentów oraz zmieniających się potrzeb terapeutycznych. Podstawową wersję zapewniającą możliwość monitorowania funkcji życiowych można uzupełnić m.in. o zaawansowane funkcje pomiarowe, czytniki kodów oraz opcje bezpieczeństwa i komunikacji.
Pomoc techniczna i usługi kliniczne

Edukacja kliniczna

Usługi firmy Philips w zakresie zarządzania klinicznego i zarządzania zmianami mogą pomóc usprawnić organizację pracy w zakresie opieki ogólnej. Do wyboru jest szereg opcji, które pozwalają wykorzystać pełen potencjał monitorów EarlyVue VS30 i prowadzą do usprawnienia przebiegu pracy klinicznej i opieki nad pacjentami.
Usprawnienie przebiegu pracy

Intuicyjna obsługa niewymagająca specjalnych szkoleń

Intuicyjny interfejs użytkownika i 10-calowy ekran dotykowy pomagają skrócić czas nauki i szkolenia, nawet w przypadku mniej doświadczonych pracowników. Monitor EarlyVue VS30 to idealny wybór dla organizacji, które zmagają się z dużą rotacją pracowników.
Pulpit główny urządzenia

Łatwe zarządzanie

Philips Device Management Dashboard to wygodne w użyciu narzędzie do centralnego zarządzania siecią urządzeń z jednej lokalizacji zdalnej, umożliwiające m.in. konfigurowanie monitorów, instalację aktualizacji oprogramowania, monitorowanie wydajności urządzeń i zarządzanie energią.
 • Automatyzacja wprowadzania danych pacjenta
 • Monitorowanie funkcji życiowych i nie tylko
 • Usprawnienie przebiegu pracy
 • Ochrona danych wrażliwych pacjenta
See all features
Automatyzacja wprowadzania danych pacjenta
Łączność z systemami EDM lub HIS

Łączność z systemami EDM lub HIS

Automatyczne wprowadzanie danych demograficznych pacjenta oraz informacji o użytkowniku przy użyciu czytnika kodów kreskowych pozwala ograniczyć ryzyko błędów mogących wystąpić przy ręcznym wprowadzaniu danych.
Monitor EarlyVue VS30 przesyła dane pacjenta bezpośrednio do systemu EDM lub HIS za pośrednictwem standardu HL-7 lub rozwiązania IntelliBridge Enterprise.
Monitorowanie funkcji życiowych i nie tylko

Monitorowanie funkcji życiowych i nie tylko

Gdy stan pacjenta wymaga szczególnego nadzoru, należy przełączyć się z profilu monitorowania punktowego na interwałowe monitorowanie funkcji życiowych w zaprogramowanych odstępach czasu. W taki sposób można wykonywać nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, wartości SpO₂, tętna, CO₂ i częstości oddechów. Dotyczy to także pomiarów wykorzystujących Masimo rainbow SETᵀᴹ.
Usprawnienie przebiegu pracy

Usprawnienie przebiegu pracy

Monitor funkcji życiowych można dostosować do specyfiki danego szpitala, wymagań protokołów i sposobu pracy. Możliwość zapisu pełnej oceny pacjenta z użyciem nawet 35 konfigurowalnych pól za pomocą funkcji QuickCapture. Większa wydajność świadczonej opieki dzięki automatycznym obliczeniom oceny EWS przy użyciu opcji QuickAlerts. Uproszczony transfer danych między monitorem i systemami szpitalnymi przy użyciu funkcji QuickCheck.
Ochrona danych wrażliwych pacjenta

Ochrona prywatności pacjenta

Naszym celem jest zapewnienie spójności i prywatności danych pacjentów. Zorientowana na zapewnienie bezpieczeństwa architektura rozwiązania opiera się na systemie Linux, komunikacji za pośrednictwem zabezpieczonej sieci Wi-Fi z opcjonalnym standardem FIPS 140-2 oraz licznych opcjach konfiguracji.
Możliwość rozbudowy stosownie do potrzeb

Możliwość rozbudowy stosownie do potrzeb

Monitor EarlyVue VS30 można rozbudować w miarę wzrostu liczby pacjentów oraz zmieniających się potrzeb terapeutycznych. Podstawową wersję zapewniającą możliwość monitorowania funkcji życiowych można uzupełnić m.in. o zaawansowane funkcje pomiarowe, czytniki kodów oraz opcje bezpieczeństwa i komunikacji.
Pomoc techniczna i usługi kliniczne

Edukacja kliniczna

Usługi firmy Philips w zakresie zarządzania klinicznego i zarządzania zmianami mogą pomóc usprawnić organizację pracy w zakresie opieki ogólnej. Do wyboru jest szereg opcji, które pozwalają wykorzystać pełen potencjał monitorów EarlyVue VS30 i prowadzą do usprawnienia przebiegu pracy klinicznej i opieki nad pacjentami.
Usprawnienie przebiegu pracy

Intuicyjna obsługa niewymagająca specjalnych szkoleń

Intuicyjny interfejs użytkownika i 10-calowy ekran dotykowy pomagają skrócić czas nauki i szkolenia, nawet w przypadku mniej doświadczonych pracowników. Monitor EarlyVue VS30 to idealny wybór dla organizacji, które zmagają się z dużą rotacją pracowników.
Pulpit główny urządzenia

Łatwe zarządzanie

Philips Device Management Dashboard to wygodne w użyciu narzędzie do centralnego zarządzania siecią urządzeń z jednej lokalizacji zdalnej, umożliwiające m.in. konfigurowanie monitorów, instalację aktualizacji oprogramowania, monitorowanie wydajności urządzeń i zarządzanie energią.

Specyfikacja

Wyświetlacz
Wyświetlacz
Typ ekranu
 • Wyświetlacz LCD z 5-przewodowym rezystancyjnym ekranem dotykowym
Kąt patrzenia
 • ±85°
Rozdzielczość
 • 216,96 × 135,6 mm
Rozmiar ekranu
 • 10,1 cala
Częstotliwość odświeżania
 • 60 Hz
Rejestrator
Rejestrator
Szybkość wybierana przez użytkownika
 • 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Szerokość papieru
 • 58 mm
Typ
 • Termiczny
Pomiar CO2
Pomiar CO2
Zakres pomiaru
 • 0–150 mmHg
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Maksymalny pobór mocy wyjściowej
 • 60 W
Głębokość
 • 23 cm (nie może przekraczać)
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (nowy, całkowicie naładowany akumulator)
 • Co najmniej 6 godzin ciągłego monitorowania SpO₂ i pomiarów NBP wykonywanych co 15 minut
Akumulator typu smart, litowo-jonowy
 • 11,1 V, 7800 mAh
Wysokość
 • 23 cm (nie może przekraczać)
Zasilacz wewnętrzny
 • od 100 do 240 VAC
Szerokość
 • 33 cm (nie może przekraczać)
Masa (ze wszystkimi dodatkami i akumulatorem)
 • 5 kg lub mniej
Częstość
 • 50/60 Hz
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Wilgotność podczas obsługi i przechowywania monitora
 • od 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wilgotność podczas obsługi i przechowywania monitora z rejestratorem i papierem
 • od 10% do 90% wilgotności względnej
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Zakres ciśnienia skurczowego w trybie neonatologicznym
 • od 30 do 130 mmHg
Zakres ciśnienia skurczowego w trybie dla pacjenta dorosłego
 • od 30 do 270 mmHg
Zakres częstości tętna w trybie neonatologicznym
 • od 40 do 300 bpm
Zakres ciśnienia skurczowego w trybie pediatrycznym
 • od 30 do 180 mmHg
Możliwe odstępy pomiaru NBP
 • Wył., 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minut lub tryb pilny
Zakres częstości tętna w trybie pacjenta dorosłego
 • od 40 do 300 bpm
Zakres częstości tętna w trybie pediatrycznym
 • od 40 do 300 bpm
Wyświetlacz
Wyświetlacz
Typ ekranu
 • Wyświetlacz LCD z 5-przewodowym rezystancyjnym ekranem dotykowym
Kąt patrzenia
 • ±85°
Rejestrator
Rejestrator
Szybkość wybierana przez użytkownika
 • 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Szerokość papieru
 • 58 mm
See all specifications
Wyświetlacz
Wyświetlacz
Typ ekranu
 • Wyświetlacz LCD z 5-przewodowym rezystancyjnym ekranem dotykowym
Kąt patrzenia
 • ±85°
Rozdzielczość
 • 216,96 × 135,6 mm
Rozmiar ekranu
 • 10,1 cala
Częstotliwość odświeżania
 • 60 Hz
Rejestrator
Rejestrator
Szybkość wybierana przez użytkownika
 • 6,25; 12,5; 25; 50 mm/s
Szerokość papieru
 • 58 mm
Typ
 • Termiczny
Pomiar CO2
Pomiar CO2
Zakres pomiaru
 • 0–150 mmHg
Parametry fizyczne
Parametry fizyczne
Maksymalny pobór mocy wyjściowej
 • 60 W
Głębokość
 • 23 cm (nie może przekraczać)
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (nowy, całkowicie naładowany akumulator)
 • Co najmniej 6 godzin ciągłego monitorowania SpO₂ i pomiarów NBP wykonywanych co 15 minut
Akumulator typu smart, litowo-jonowy
 • 11,1 V, 7800 mAh
Wysokość
 • 23 cm (nie może przekraczać)
Zasilacz wewnętrzny
 • od 100 do 240 VAC
Szerokość
 • 33 cm (nie może przekraczać)
Masa (ze wszystkimi dodatkami i akumulatorem)
 • 5 kg lub mniej
Częstość
 • 50/60 Hz
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Wilgotność podczas obsługi i przechowywania monitora
 • od 10% do 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wilgotność podczas obsługi i przechowywania monitora z rejestratorem i papierem
 • od 10% do 90% wilgotności względnej
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi
Zakres ciśnienia skurczowego w trybie neonatologicznym
 • od 30 do 130 mmHg
Zakres ciśnienia skurczowego w trybie dla pacjenta dorosłego
 • od 30 do 270 mmHg
Zakres częstości tętna w trybie neonatologicznym
 • od 40 do 300 bpm
Zakres ciśnienia skurczowego w trybie pediatrycznym
 • od 30 do 180 mmHg
Możliwe odstępy pomiaru NBP
 • Wył., 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minut lub tryb pilny
Zakres częstości tętna w trybie pacjenta dorosłego
 • od 40 do 300 bpm
Zakres częstości tętna w trybie pediatrycznym
 • od 40 do 300 bpm
 • Produkt może nie być dostępny w niektórych regionach. Aby uzyskać pełną ofertę produktów w danym kraju, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.