CareEvent

System zarządzania zdarzeniami

Znajdź podobne produkty

System CareEvent — rozwiązanie do zarządzania zdarzeniami — zawiera aplikację na urządzenia mobilne, która umożliwia wysyłanie najważniejszych informacji o alarmach bezpośrednio na smartfony. Pozwala to podejmować właściwe decyzje, a w razie konieczności także szybkie działania.

Cechy
Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Poza alarmami system CareEvent wysyła — bezpośrednio na smartfon iPhone® lub z systemem Android™ — także najważniejsze informacje kliniczne. Z ich pomocą można określić, czy i jak ważny jest sygnalizowany alarm oraz zadecydować odnośnie dalszego postępowania przez podjęcie odpowiedniego działania, przekazanie alarmu innemu członkowi personelu lub uznanie alarmu za niewymagający podejmowania żadnych działań.

Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Poza alarmami system CareEvent wysyła — bezpośrednio na smartfon iPhone® lub z systemem Android™ — także najważniejsze informacje kliniczne. Z ich pomocą można określić, czy i jak ważny jest sygnalizowany alarm oraz zadecydować odnośnie dalszego postępowania przez podjęcie odpowiedniego działania, przekazanie alarmu innemu członkowi personelu lub uznanie alarmu za niewymagający podejmowania żadnych działań.

Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Poza alarmami system CareEvent wysyła — bezpośrednio na smartfon iPhone® lub z systemem Android™ — także najważniejsze informacje kliniczne. Z ich pomocą można określić, czy i jak ważny jest sygnalizowany alarm oraz zadecydować odnośnie dalszego postępowania przez podjęcie odpowiedniego działania, przekazanie alarmu innemu członkowi personelu lub uznanie alarmu za niewymagający podejmowania żadnych działań.
Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Dane dotyczące alarmów oraz raporty personelu z systemu CareEvent mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji, które je wywołały. Ich analiza pozwala wprowadzić zmiany umożliwiające ograniczenie liczby uciążliwych alarmów, w przypadku których interwencja personelu nie jest potrzebna, a także śledzić postępy podjętych inicjatyw.

Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Dane dotyczące alarmów oraz raporty personelu z systemu CareEvent mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji, które je wywołały. Ich analiza pozwala wprowadzić zmiany umożliwiające ograniczenie liczby uciążliwych alarmów, w przypadku których interwencja personelu nie jest potrzebna, a także śledzić postępy podjętych inicjatyw.

Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Dane dotyczące alarmów oraz raporty personelu z systemu CareEvent mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji, które je wywołały. Ich analiza pozwala wprowadzić zmiany umożliwiające ograniczenie liczby uciążliwych alarmów, w przypadku których interwencja personelu nie jest potrzebna, a także śledzić postępy podjętych inicjatyw.
Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Bezpośrednia komunikacja gniazdowa zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy systemami PIIC iX i CareEvent. Pozwala to na niezwłoczne wysłanie alarmów o najwyższym priorytecie i potwierdzenie przez system odebrania komunikatu.

Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Bezpośrednia komunikacja gniazdowa zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy systemami PIIC iX i CareEvent. Pozwala to na niezwłoczne wysłanie alarmów o najwyższym priorytecie i potwierdzenie przez system odebrania komunikatu.

Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Bezpośrednia komunikacja gniazdowa zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy systemami PIIC iX i CareEvent. Pozwala to na niezwłoczne wysłanie alarmów o najwyższym priorytecie i potwierdzenie przez system odebrania komunikatu.
Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Funkcja wyszukiwania systemu CareEvent pozwala uzyskać informacje pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru personelu oraz wdrożenia najlepszych praktyk. System CareEvent umożliwia również analizowanie sygnalizacji alarmów oraz przestrzegania przyjętych zasad.

Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Funkcja wyszukiwania systemu CareEvent pozwala uzyskać informacje pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru personelu oraz wdrożenia najlepszych praktyk. System CareEvent umożliwia również analizowanie sygnalizacji alarmów oraz przestrzegania przyjętych zasad.

Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Funkcja wyszukiwania systemu CareEvent pozwala uzyskać informacje pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru personelu oraz wdrożenia najlepszych praktyk. System CareEvent umożliwia również analizowanie sygnalizacji alarmów oraz przestrzegania przyjętych zasad.
Komunikacja i współpraca

Komunikacja i współpraca

Aplikacja CareEvent na urządzenia mobilne umożliwia porozumiewanie się między sobą członków personelu za pomocą zabezpieczonych wiadomości tekstowych. Do takiej wiadomości można dołączyć całe zdarzenie alarmowe (a nawet krzywą z możliwością przewijania) w celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie do dalszego postępowania.

Komunikacja i współpraca

Aplikacja CareEvent na urządzenia mobilne umożliwia porozumiewanie się między sobą członków personelu za pomocą zabezpieczonych wiadomości tekstowych. Do takiej wiadomości można dołączyć całe zdarzenie alarmowe (a nawet krzywą z możliwością przewijania) w celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie do dalszego postępowania.

Komunikacja i współpraca

Aplikacja CareEvent na urządzenia mobilne umożliwia porozumiewanie się między sobą członków personelu za pomocą zabezpieczonych wiadomości tekstowych. Do takiej wiadomości można dołączyć całe zdarzenie alarmowe (a nawet krzywą z możliwością przewijania) w celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie do dalszego postępowania.
  • Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie
  • Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu
  • Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej
  • Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji
Zobacz wszystkie cechy
Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Poza alarmami system CareEvent wysyła — bezpośrednio na smartfon iPhone® lub z systemem Android™ — także najważniejsze informacje kliniczne. Z ich pomocą można określić, czy i jak ważny jest sygnalizowany alarm oraz zadecydować odnośnie dalszego postępowania przez podjęcie odpowiedniego działania, przekazanie alarmu innemu członkowi personelu lub uznanie alarmu za niewymagający podejmowania żadnych działań.

Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Poza alarmami system CareEvent wysyła — bezpośrednio na smartfon iPhone® lub z systemem Android™ — także najważniejsze informacje kliniczne. Z ich pomocą można określić, czy i jak ważny jest sygnalizowany alarm oraz zadecydować odnośnie dalszego postępowania przez podjęcie odpowiedniego działania, przekazanie alarmu innemu członkowi personelu lub uznanie alarmu za niewymagający podejmowania żadnych działań.

Najważniejsze informacje kliniczne dostępne na smartfonie

Poza alarmami system CareEvent wysyła — bezpośrednio na smartfon iPhone® lub z systemem Android™ — także najważniejsze informacje kliniczne. Z ich pomocą można określić, czy i jak ważny jest sygnalizowany alarm oraz zadecydować odnośnie dalszego postępowania przez podjęcie odpowiedniego działania, przekazanie alarmu innemu członkowi personelu lub uznanie alarmu za niewymagający podejmowania żadnych działań.
Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Dane dotyczące alarmów oraz raporty personelu z systemu CareEvent mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji, które je wywołały. Ich analiza pozwala wprowadzić zmiany umożliwiające ograniczenie liczby uciążliwych alarmów, w przypadku których interwencja personelu nie jest potrzebna, a także śledzić postępy podjętych inicjatyw.

Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Dane dotyczące alarmów oraz raporty personelu z systemu CareEvent mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji, które je wywołały. Ich analiza pozwala wprowadzić zmiany umożliwiające ograniczenie liczby uciążliwych alarmów, w przypadku których interwencja personelu nie jest potrzebna, a także śledzić postępy podjętych inicjatyw.

Wyczerpujące informacje o alarmach dzięki danym i raportom personelu

Dane dotyczące alarmów oraz raporty personelu z systemu CareEvent mogą pomóc w zrozumieniu sytuacji, które je wywołały. Ich analiza pozwala wprowadzić zmiany umożliwiające ograniczenie liczby uciążliwych alarmów, w przypadku których interwencja personelu nie jest potrzebna, a także śledzić postępy podjętych inicjatyw.
Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Bezpośrednia komunikacja gniazdowa zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy systemami PIIC iX i CareEvent. Pozwala to na niezwłoczne wysłanie alarmów o najwyższym priorytecie i potwierdzenie przez system odebrania komunikatu.

Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Bezpośrednia komunikacja gniazdowa zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy systemami PIIC iX i CareEvent. Pozwala to na niezwłoczne wysłanie alarmów o najwyższym priorytecie i potwierdzenie przez system odebrania komunikatu.

Przekazywanie alarmów zgodnie z ich priorytetem dzięki bezpośredniej komunikacji gniazdowej

Bezpośrednia komunikacja gniazdowa zapewnia szybką wymianę informacji pomiędzy systemami PIIC iX i CareEvent. Pozwala to na niezwłoczne wysłanie alarmów o najwyższym priorytecie i potwierdzenie przez system odebrania komunikatu.
Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Funkcja wyszukiwania systemu CareEvent pozwala uzyskać informacje pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru personelu oraz wdrożenia najlepszych praktyk. System CareEvent umożliwia również analizowanie sygnalizacji alarmów oraz przestrzegania przyjętych zasad.

Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Funkcja wyszukiwania systemu CareEvent pozwala uzyskać informacje pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru personelu oraz wdrożenia najlepszych praktyk. System CareEvent umożliwia również analizowanie sygnalizacji alarmów oraz przestrzegania przyjętych zasad.

Dostęp do danych pomagających w podejmowaniu decyzji

Funkcja wyszukiwania systemu CareEvent pozwala uzyskać informacje pomagające w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru personelu oraz wdrożenia najlepszych praktyk. System CareEvent umożliwia również analizowanie sygnalizacji alarmów oraz przestrzegania przyjętych zasad.
Komunikacja i współpraca

Komunikacja i współpraca

Aplikacja CareEvent na urządzenia mobilne umożliwia porozumiewanie się między sobą członków personelu za pomocą zabezpieczonych wiadomości tekstowych. Do takiej wiadomości można dołączyć całe zdarzenie alarmowe (a nawet krzywą z możliwością przewijania) w celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie do dalszego postępowania.

Komunikacja i współpraca

Aplikacja CareEvent na urządzenia mobilne umożliwia porozumiewanie się między sobą członków personelu za pomocą zabezpieczonych wiadomości tekstowych. Do takiej wiadomości można dołączyć całe zdarzenie alarmowe (a nawet krzywą z możliwością przewijania) w celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie do dalszego postępowania.

Komunikacja i współpraca

Aplikacja CareEvent na urządzenia mobilne umożliwia porozumiewanie się między sobą członków personelu za pomocą zabezpieczonych wiadomości tekstowych. Do takiej wiadomości można dołączyć całe zdarzenie alarmowe (a nawet krzywą z możliwością przewijania) w celu wspólnego podjęcia decyzji odnośnie do dalszego postępowania.
  • iPhone jest znakiem towarowym firmy Apple, Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?