Środki dezynfekujące i roztwory czyszczące

 

 

 

 

 

Środki dezynfekcyjne i roztwory czyszczące do systemów ultrasonograficznych firmy Philips

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Wstecz
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*
*
Wstecz

Zgodne środki dezynfekcyjne i roztwory czyszczące do systemu ultrasonograficznego i głowic

Ten dokument zawiera listę środków dezynfekcyjnych i roztworów czyszczących zgodnych z systemami ultrasonograficznymi i głowicami firmy Philips. Stosując środki dezynfekcyjne i roztwory czyszczące, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

 

Ze względu na dużą liczbę dostępnych produktów czyszczących i przeznaczonych do dezynfekcji nie jest możliwe zamieszczenie listy zawierającej wszystkie produkty. W przypadku wątpliwości co do przydatności określonego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Philips, aby uzyskać więcej informacji.

 

Jeśli określona głowica nie jest wymieniona w dokumentacji, zobacz odpowiedni Podręcznik użytkownika zawierający informacje dotyczące danego systemu i głowic.

 

Dla wygody informacje te są dostępne w następujących językach: