Pełne maski twarzowe, ustno-nosowe i nosowe

Respiratory szpitalne — maski

Nasza rodzina interfejsów pacjenta umożliwia szybką zmianę terapii i ułatwia stosowanie strategii ochrony skóry. Nasze maski dla dorosłych i dzieci można łatwo skonfigurować w sposób zapewniający swobodne poruszanie się pacjenta.