Nowe funkcje obrazowania zmieniają oblicze leczenia pacjentów

Obrazowanie wątroby

Nowe funkcje obrazowania elastograficznego, w połączeniu z naszą znakomitą jakością obrazu, stanowią mniej inwazyjne i tańsze metody akwizycji dodatkowych danych do diagnozowania schorzeń wątroby. Ponadto istnieje możliwość łatwego, nieinwazyjnego monitorowania pacjentów w długim okresie czasu, w tym pacjentów uważanych za trudnych do obrazowania z przyczyn technicznych.