Partnerstwa

Partnerstwa strategiczne

Dlaczego Philips?


Partnerstwo strategiczne z firmą Philips jest kompleksowym rozwiązaniem dostosowanym do celów strategicznych i operacyjnych partnerstwa. Nasze działania skupiają się na podniesieniu konkurencyjności modeli biznesowych i finansowych naszych klientów. Koncentrujemy się na mierzalnym podnoszeniu wydajności, jakości i wartości dla naszych klientów. Struktura naszych partnerstw zakłada długoterminową współpracę opartą na elastyczności, przejrzystości, wspólnym zarządzaniu i wzajemnej odpowiedzialności
.

 

Jako zaufany doradca zarządzamy i wspieramy naszych partnerów w kluczowych obszarach, takich jak ochrona zdrowia, planowanie strategiczne oraz innowacje. Dzięki temu pomagamy naszym partnerom skupiać się na tym, co robią najlepiej - opieką nad pacjentem i opieką zdrowotną.

Zobacz jak możemy Ci pomóc

planowanie biznesu

Planowanie biznesu z myślą o pacjentach


Zapewniamy usługi zarządzania programami tworzenia, rozbudowy i rozwoju podmiotów leczniczych, w tym analizy przedrealizacyjne i studia wykonalności, planowanie koncepcyjne, projektowanie architektoniczne, usługi inżynieryjne i zarządzanie łańcuchem dostaw w usługach planistycznych.

 

Stosujemy zintegrowany proces planowania obiektów leczniczych, na który składają się pogłębione oceny rynku, opracowanie strategii biznesowej i operacyjnej, długoterminowe planowanie technologiczne i podnoszenie efektywności w dostarczaniu usług zdrowotnych.

zintegrowane zarządzanie technologią

Zintegrowane zarządzanie technologią


Dostarczamy rozwiązania do długoterminowego zarządzania technologią i lepszego świadczenia usług zdrowotnych. W skład naszej oferty wchodzą: planowanie technologiczne, prace adaptacyjne i instalacyjne, integracja rozwiązań, a także usługi biznesowe takie jak: organizacja procesu zakupowego i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym.

 

Zarządzamy technologią, również innych producentów. Oferujemy szereg rodzajów partnerstw, od podstawowych do zaawansowanych z elementami podziału ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

podnoszenie efektywności klinicznej

Podnoszenie efektywności klinicznej


Oferujemy specjalistyczne usługi konsultingowe opierające się o analizy danych, metodę tajemniczego interesariusza (w tym pacjenta), jak i obserwacje w placówkach naszych partnerów. Pomagamy podnosić efektywność i zwrot z inwestycji kapitałowych.

 

Opracowaliśmy własne benchmarki i testy porównawcze w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie w zakresie opieki w nagłych wypadkach i innych obszarów klinicznych pod kątem udoskonaleń prowadzących do wyższej wydajności i oszczędności.

ekonomia ochrony zdrowia i edukacja

Ekonomia ochrony zdrowia i edukacja

Podnosimy jakość usług zdrowotnych poprzez działalność szkoleniową, szacowanie ekonomicznego wpływu nowych rozwiązań oraz długoterminowe partnerstwa na rzecz transformacji systemów ochrony zdrowia.

 

Wykorzystujemy globalne i lokalne doświadczenia w tworzeniu trwałych, innowacyjnych modeli biznesowych z partnerami z sektora publicznego i prywatnego, w celu projektowania, testowania oraz wdrażania modeli świadczenia zrównoważonej opieki, w tym zwiększania świadomości ich docelowych odbiorców.

usługi inzynierri finansowej

Usługi inżynierii finansowej


Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, dopasowane do przedsięwzięć naszych partnerów. Organizujemy finansowanie prywatne obejmujące pożyczki i leasing, a także bezpośrednie inwestycje kapitałowe.

Wspieramy kwestie związane z identyfikacją współfinansowania publicznego i promocyjnego. Jesteśmy w stanie przygotować schematy płatności dopasowane do potrzeb i możliowści naszych partnerów.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?