Partnerstwa

Partnerstwa strategiczne

Dlaczego Philips?


Partnerstwo strategiczne z firmą Philips jest kompleksowym rozwiązaniem dostosowanym do celów strategicznych i operacyjnych partnerstwa. Nasze działania skupiają się na podniesieniu konkurencyjności modeli biznesowych i finansowych naszych klientów. Koncentrujemy się na mierzalnym podnoszeniu wydajności, jakości i wartości dla naszych klientów. Struktura naszych partnerstw zakłada długoterminową współpracę opartą na elastyczności, przejrzystości, wspólnym zarządzaniu i wzajemnej odpowiedzialności
.

 

Jako zaufany doradca zarządzamy i wspieramy naszych partnerów w kluczowych obszarach, takich jak ochrona zdrowia, planowanie strategiczne oraz innowacje. Dzięki temu pomagamy naszym partnerom skupiać się na tym, co robią najlepiej - opieką nad pacjentem i opieką zdrowotną.

Zobacz jak możemy Ci pomóc

planowanie biznesu

Planowanie biznesu z myślą o pacjentach


Zapewniamy usługi zarządzania programami tworzenia, rozbudowy i rozwoju podmiotów leczniczych, w tym analizy przedrealizacyjne i studia wykonalności, planowanie koncepcyjne, projektowanie architektoniczne, usługi inżynieryjne i zarządzanie łańcuchem dostaw w usługach planistycznych.

 

Stosujemy zintegrowany proces planowania obiektów leczniczych, na który składają się pogłębione oceny rynku, opracowanie strategii biznesowej i operacyjnej, długoterminowe planowanie technologiczne i podnoszenie efektywności w dostarczaniu usług zdrowotnych.

zintegrowane zarządzanie technologią

Zintegrowane zarządzanie technologią


Dostarczamy rozwiązania do długoterminowego zarządzania technologią i lepszego świadczenia usług zdrowotnych. W skład naszej oferty wchodzą: planowanie technologiczne, prace adaptacyjne i instalacyjne, integracja rozwiązań, a także usługi biznesowe takie jak: organizacja procesu zakupowego i zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym.

 

Zarządzamy technologią, również innych producentów. Oferujemy szereg rodzajów partnerstw, od podstawowych do zaawansowanych z elementami podziału ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

podnoszenie efektywności klinicznej

Podnoszenie efektywności klinicznej


Oferujemy specjalistyczne usługi konsultingowe opierające się o analizy danych, metodę tajemniczego interesariusza (w tym pacjenta), jak i obserwacje w placówkach naszych partnerów. Pomagamy podnosić efektywność i zwrot z inwestycji kapitałowych.

 

Opracowaliśmy własne benchmarki i testy porównawcze w Europie Środkowo-Wschodniej i na świecie w zakresie opieki w nagłych wypadkach i innych obszarów klinicznych pod kątem udoskonaleń prowadzących do wyższej wydajności i oszczędności.

ekonomia ochrony zdrowia i edukacja

Ekonomia ochrony zdrowia i edukacja

Podnosimy jakość usług zdrowotnych poprzez działalność szkoleniową, szacowanie ekonomicznego wpływu nowych rozwiązań oraz długoterminowe partnerstwa na rzecz transformacji systemów ochrony zdrowia.

 

Wykorzystujemy globalne i lokalne doświadczenia w tworzeniu trwałych, innowacyjnych modeli biznesowych z partnerami z sektora publicznego i prywatnego, w celu projektowania, testowania oraz wdrażania modeli świadczenia zrównoważonej opieki, w tym zwiększania świadomości ich docelowych odbiorców.

usługi inzynierri finansowej

Usługi inżynierii finansowej


Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, dopasowane do przedsięwzięć naszych partnerów. Organizujemy finansowanie prywatne obejmujące pożyczki i leasing, a także bezpośrednie inwestycje kapitałowe.

Wspieramy kwestie związane z identyfikacją współfinansowania publicznego i promocyjnego. Jesteśmy w stanie przygotować schematy płatności dopasowane do potrzeb i możliowści naszych partnerów.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej