System zarządzania obrazami Image Management System

Serwer aplikacji i oprogramowanie pamięci masowej

Znajdź podobne produkty

Podstawą rozwiązania IntelliSite Pathology Solution* firmy Philips są w pełni konfigurowalne przez użytkownika ustawienia serwera i pamięci masowej, które umożliwiają zarządzanie repozytoriami obrazów, interoperacyjność z systemem LIS oraz dopasowywanie opcji sieciowych. Ten komponent pozwala na kompleksową integrację z systemami informatycznymi placówki medycznej, tworząc sieć udostępniania obrazów histologicznych, której funkcje, takie jak automatyczne zarządzanie danymi, pozytywnie wpływają na efektywność pracy laboratorium.

Cechy
Automatyzacja zarządzania danymi
Automatyzacja zarządzania danymi

Automatyzacja zarządzania danymi

Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.

Automatyzacja zarządzania danymi

Automatyzacja zarządzania danymi
Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.

Automatyzacja zarządzania danymi

Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.
Click here for more information
Automatyzacja zarządzania danymi
Automatyzacja zarządzania danymi

Automatyzacja zarządzania danymi

Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji
Click here for more information
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.
Click here for more information
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.
 • Automatyzacja zarządzania danymi
 • Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
 • Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Zobacz wszystkie cechy
Automatyzacja zarządzania danymi
Automatyzacja zarządzania danymi

Automatyzacja zarządzania danymi

Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.

Automatyzacja zarządzania danymi

Automatyzacja zarządzania danymi
Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.

Automatyzacja zarządzania danymi

Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.
Click here for more information
Automatyzacja zarządzania danymi
Automatyzacja zarządzania danymi

Automatyzacja zarządzania danymi

Współpraca z systemem LIS umożliwia automatyczne przyporządkowanie przypadków do preparatów w odpowiednich folderach. Eliminuje to konieczność ręcznego porządkowania szkiełek w statywach na preparaty i automatyzuje przydzielanie przypadków patologom. Ponadto można wybrać sposób automatycznej archiwizacji, usuwania lub tworzenia kopii zapasowych zdigitalizowanych przypadków i istotnych informacji.
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji
Click here for more information
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo
Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Harmonizacja wielu lokalizacji i bezpieczeństwo

Konfiguracja obejmująca wiele lokalizacji to popularne podejście w tworzeniu wirtualnej sieci łączącej wiele laboratoriów i umożliwiającej zespołom korzystanie ze skalowalnych rozwiązań oraz udostępnianie danych histologicznych w całej organizacji. Wiele ośrodków uzyskuje dostęp do obrazów i udostępnia sobie nawzajem różne przypadki, co umożliwia zrównoważenie obciążenia pracą w tych ośrodkach. Zwiększa to możliwość szybkiego kontaktu ze specjalistami i fachowcami w celu przeprowadzenia zdalnych konsultacji
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.
Click here for more information
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa
Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalny, dostosowany do potrzeb serwer i pamięć masowa

Skalowalność systemu Image Management System pozwala na stopniową rozbudowę rozwiązań histopatologii cyfrowej zgodnie z potrzebami laboratorium. Oprogramowanie umożliwia tworzenie wirtualnych sieci między laboratoriami i może łączyć się z wieloma systemami informatycznymi (takimi jak LIS). Jeden serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemu Image Management System może zostać skonfigurowany do obsługi nawet 14 skanerów. Dostępna jest pamięć operacyjna, pamięć masowa oraz pamięć długoterminowego przechowywania danych, co daje użytkownikom wybór odpowiedni do ich potrzeb w zakresie przetwarzania danych cyfrowych.

Specyfikacja

Serwer i pamięć masowa aplikacji systemu IMS
Serwer i pamięć masowa aplikacji systemu IMS
CPU
 • Dual socket Intel 6-core @ 2.3GHz
RAM
 • 32GB
Storage
 • Protection against a single disk failure, e.g. RAID configuration or data replication.
 • For usage with 5 scanners or more: Flash Disks
Serwer i pamięć masowa aplikacji systemu IMS
Serwer i pamięć masowa aplikacji systemu IMS
CPU
 • Dual socket Intel 6-core @ 2.3GHz
RAM
 • 32GB
Zobacz wszystkie specyfikacje
Serwer i pamięć masowa aplikacji systemu IMS
Serwer i pamięć masowa aplikacji systemu IMS
CPU
 • Dual socket Intel 6-core @ 2.3GHz
RAM
 • 32GB
Storage
 • Protection against a single disk failure, e.g. RAID configuration or data replication.
 • For usage with 5 scanners or more: Flash Disks
 • *Rozwiązanie Philips IntelliSite Pathology Solution to zautomatyzowany system do tworzenia, zarządzania i analizowania cyfrowych obrazów histopatologicznych, składający się z ultraszybkiego skanera szkiełek z preparatami histologicznymi, systemu zarządzania obrazami i wyświetlacza klinicznego, wzbogacony o wiele zaawansowanych narzędzi.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?