QLAB Oprogramowanie do oceny ilościowej

QLAB Zdrowie kobiet

Oprogramowanie do oceny ilościowej

Znajdź podobne produkty

Oprogramowanie QLAB ułatwia uzyskanie danych potrzebnych przy podejmowaniu decyzji, które mogą podnieść jakość i efektywność opieki nad pacjentkami. Umożliwia przeglądanie i analizę danych w aparacie lub na innym stanowisku, usprawniając przebieg pracy na oddziale.

Cechy
Women's health 3DQ || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.
Elastography Analysis (EA) || Pewność diagnostyczna

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.
MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.
Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.
Women's Health Quantification || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.
Vascular Plaque Quantification || Pewność diagnostyczna

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.
Fetal Heart Navigation || Pewność diagnostyczna

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.
Region of Interest (ROI) || Pewność diagnostyczna

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.
  • Women's health 3DQ || Zaawansowana wizualizacja obra
  • Elastography Analysis (EA) || Pewność diagnostyczna
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra
  • Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna
See all features
Women's health 3DQ || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's health 3DQ — zaawansowane wyświetlanie i ocena ilościowa

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie standardowych pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.
Elastography Analysis (EA) || Pewność diagnostyczna

Elastography Analysis (EA) wspomaga podejmowanie decyzji

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.
MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń

Mapuje napływ środka kontrastowego i poprawia widoczność naczyń.
Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna

Intima Media Thickness (IMT) — spójne pomiary

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.
Women's Health Quantification || Zaawansowana wizualizacja obra

Women's Health Quantification ułatwia analizę intensywności kontrastu

Ułatwia przegląd i analizę intensywności kontrastu przy napływie/odpływie, przedstawiając takie dane w łatwym do interpretacji, kodowanym kolorem formacie.
Vascular Plaque Quantification || Pewność diagnostyczna

Vascular Plaque Quantification — ocena ilościowa miażdżycy tętnic

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.
Fetal Heart Navigation || Pewność diagnostyczna

Fetal Heart Navigation ułatwia ocenę serca płodu

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.
Region of Interest (ROI) || Pewność diagnostyczna

Region of Interest (ROI) zwiększa spójność pomiarów

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.