Diamond Select Ultrasonograf

Diamond Select HD11 XE

Ultrasonograf

Znajdź podobne produkty

Aparat HD11 XE został zaprojektowany pod kątem wysokiej rozdzielczości — od cyfrowego szerokopasmowego układu formowania wiązki z funkcją obrazowania SonoCT po wydajne przetwarzanie obrazu XRES. Efektem jest wyostrzenie marginesów oraz obniżenie zakłóceń i szumów speklowych w celu poprawy widoczności i kontrastu.

Cechy
SonoCT || Wyjątkowa jakość obrazu

Technologia obrazowania złożonego w czasie rzeczywistym SonoCT

Ta technologia obrazowania złożonego polega na emisji kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami i odbiorze wielokierunkowych sygnałów. Technologia ta umożliwia jednoczesną akwizycję wielu „linii widzenia”, bez dodatkowego manipulowania głowicą, i łączenie ich w czasie rzeczywistym. W efekcie lekarz uzyskuje wyjątkowo wyraźne obrazy, oferujące większą ilość danych klinicznych, a w konsekwencji wyższą pewność rozpoznań u każdego badanego pacjenta.
Komunikacja w standardzie DICOM || Dobra organizacja pracy

Komunikacja w standardzie DICOM usprawnia zarządzanie danymi

Umożliwia przesyłanie danych do większości systemów zarządzania zgodnych ze standardem DICOM. Dostępne są następujące serwisy zarządzania danymi: Print (Wydruk obrazów DICOM na drukarce), Store (Zapisu przez urządzenie archiwizujące), Modality Worklist (Przesłanie do urządzenia obrazującego porcji danych dotyczących pacjentów, zaplanowanych badań itp.), Performed Procedure Step (Zwrócenie przez urządzenie obrazujące informacji o wykonanych badaniach wraz z opisem obrazów, czasu ich akwizycji) i Structured Reporting (Raporty w formacie DICOM).
Pełna gama głowic || Wszechstronność

Pełna gama głowic do wszystkich rodzajów badań

Dla ultrasonografów Diamond Select dostępna jest szeroka gama głowic. Zależnie od potrzeb, można wybrać głowicę szerokopasmową, sektorową, liniową, convex, przezprzełykową i ołówkową (ślepy Doppler).
Proces regeneracji || Regeneracja według najlepszych

Proces regeneracji sprawia, że aparat jest jak nowy

Każdy aparat Diamond Select jest rekondycjonowany fabrycznie i może zostać skonfigurowany przez klienta z zastosowaniem najnowszych zgodnych aktualizacji oprogramowania. Aby utrzymać wysokie standardy wyznaczane przez firmę Philips i spełnić rygorystyczne wymagania w zakresie wydajności, wszystkie aparaty Diamond Select przechodzą kompleksowy, pięcioetapowy proces regeneracji.
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu xRes || Wyjątkowa jakość obrazu

Adaptacyjne przetwarzanie obrazu xRes redukuje artefakty w postaci szumu speklowego

Technologia xRes przeprowadza analizę modeli w czasie rzeczywistym i poprawia jakość obrazów w całym polu widzenia. Pozwala uzyskać obrazy wysokiej jakości dzięki wyostrzeniu granic i marginesów tkanek i praktycznie wyeliminowanie artefaktów w postaci szumów speklowych. Ułatwia przeglądanie obrazów i zwiększa pewność rozpoznań.
Lepsza ergonomia || Dobra organizacja pracy

Lepsza ergonomia zapewnia optymalną wygodę użytkownika

Ten aparat, wyposażony w regulowany monitor, panel sterowania oraz łatwo dostępne złącza głowic, zaprojektowano z myślą o wygodzie użytkownika. Płaski monitor LCD zmniejsza zmęczenie oczu, a opcje niezależnej regulacji wysokości ułatwiają przyjmowanie neutralnej pozycji przy pracy i mogą ograniczyć ryzyko występowania urazów spowodowanych chronicznym przeciążeniem mięśni i ścięgien.
Obrazowanie panoramiczne* || Wszechstronność

Obrazowanie panoramiczne* zwiększa pole widzenia

Ta funkcja pozwala uzyskać serię obrazów w czasie rzeczywistym w trakcie przesuwania głowicy w poprzek obrazowanej struktury. Po zakończeniu obrazowania wykonywana jest rekonstrukcja, w wyniku której na ekranie wyświetlany jest obraz panoramiczny, który pełni rolę większego widoku referencyjnego pozwalającego na określenie stosunków przestrzennych pomiędzy sąsiadującymi tkankami.
Nagradzany program || Regeneracja według najlepszych

Nagradzany program gwarancją wyjątkowych efektów

Program regeneracji firmy Philips jest zdobywcą nagrody Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Świadczy to o jakości i dbałości, z jaką projektujemy każdy z naszych aparatów Diamond Select.
Echokardiografia obciążeniowa* || Wszechstronność

Ustawienia echokardiografii obciążeniowej* do szybkiej akwizycji obrazu

Moduł echokardiografii obciążeniowej jest w pełni zintegrowany z interfejsem użytkownika, co umożliwia szybką akwizycję i wyświetlanie obrazów o wysokiej rozdzielczości w trakcie echokardiografii obciążeniowej.
Echokardiografia 3D płodu z technolog... || Wszechstronność

Echokardiografia 3D płodu z technologią STIC pozwala uzyskać szczegółowy widok serca płodu

Technologia czasowo-przestrzennej korelacji obrazu (STIC) ukazuje pracę serca płodu na obrazie wielopłaszczyznowym, z zachowaniem stosunków przestrzennych w płaszczyznach B i C. Taki bardziej szczegółowy widok zastawek i ruchu ścian serca płodu ułatwia rozpoznawanie nieprawidłowości w trakcie rutynowych badań położniczych.
Obrazowanie 4D* || Wszechstronność

Obrazowanie 4D* do niewiarygodnych badań 4D

Aparat umożliwia bezproblemowe przełączanie obrazowania z trybów 2D i Dopplera na niesamowite obrazy w trybie 4D. Zaawansowana architektura aparatu pozwala na ciągłą akwizycję i wyświetlanie ilościowych danych objętościowych z jednoczesną wizualizacją i pomiarami w trzech płaszczyznach. Znakomita jakość obrazu poprawia skuteczność badań przez zmianę sposobu akwizycji i wizualizacji danych ultrasonograficznych.
  • SonoCT || Wyjątkowa jakość obrazu
  • Komunikacja w standardzie DICOM || Dobra organizacja pracy
  • Pełna gama głowic || Wszechstronność
  • Proces regeneracji || Regeneracja według najlepszych
See all features
SonoCT || Wyjątkowa jakość obrazu

Technologia obrazowania złożonego w czasie rzeczywistym SonoCT

Ta technologia obrazowania złożonego polega na emisji kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami i odbiorze wielokierunkowych sygnałów. Technologia ta umożliwia jednoczesną akwizycję wielu „linii widzenia”, bez dodatkowego manipulowania głowicą, i łączenie ich w czasie rzeczywistym. W efekcie lekarz uzyskuje wyjątkowo wyraźne obrazy, oferujące większą ilość danych klinicznych, a w konsekwencji wyższą pewność rozpoznań u każdego badanego pacjenta.
Komunikacja w standardzie DICOM || Dobra organizacja pracy

Komunikacja w standardzie DICOM usprawnia zarządzanie danymi

Umożliwia przesyłanie danych do większości systemów zarządzania zgodnych ze standardem DICOM. Dostępne są następujące serwisy zarządzania danymi: Print (Wydruk obrazów DICOM na drukarce), Store (Zapisu przez urządzenie archiwizujące), Modality Worklist (Przesłanie do urządzenia obrazującego porcji danych dotyczących pacjentów, zaplanowanych badań itp.), Performed Procedure Step (Zwrócenie przez urządzenie obrazujące informacji o wykonanych badaniach wraz z opisem obrazów, czasu ich akwizycji) i Structured Reporting (Raporty w formacie DICOM).
Pełna gama głowic || Wszechstronność

Pełna gama głowic do wszystkich rodzajów badań

Dla ultrasonografów Diamond Select dostępna jest szeroka gama głowic. Zależnie od potrzeb, można wybrać głowicę szerokopasmową, sektorową, liniową, convex, przezprzełykową i ołówkową (ślepy Doppler).
Proces regeneracji || Regeneracja według najlepszych

Proces regeneracji sprawia, że aparat jest jak nowy

Każdy aparat Diamond Select jest rekondycjonowany fabrycznie i może zostać skonfigurowany przez klienta z zastosowaniem najnowszych zgodnych aktualizacji oprogramowania. Aby utrzymać wysokie standardy wyznaczane przez firmę Philips i spełnić rygorystyczne wymagania w zakresie wydajności, wszystkie aparaty Diamond Select przechodzą kompleksowy, pięcioetapowy proces regeneracji.
Adaptacyjne przetwarzanie obrazu xRes || Wyjątkowa jakość obrazu

Adaptacyjne przetwarzanie obrazu xRes redukuje artefakty w postaci szumu speklowego

Technologia xRes przeprowadza analizę modeli w czasie rzeczywistym i poprawia jakość obrazów w całym polu widzenia. Pozwala uzyskać obrazy wysokiej jakości dzięki wyostrzeniu granic i marginesów tkanek i praktycznie wyeliminowanie artefaktów w postaci szumów speklowych. Ułatwia przeglądanie obrazów i zwiększa pewność rozpoznań.
Lepsza ergonomia || Dobra organizacja pracy

Lepsza ergonomia zapewnia optymalną wygodę użytkownika

Ten aparat, wyposażony w regulowany monitor, panel sterowania oraz łatwo dostępne złącza głowic, zaprojektowano z myślą o wygodzie użytkownika. Płaski monitor LCD zmniejsza zmęczenie oczu, a opcje niezależnej regulacji wysokości ułatwiają przyjmowanie neutralnej pozycji przy pracy i mogą ograniczyć ryzyko występowania urazów spowodowanych chronicznym przeciążeniem mięśni i ścięgien.
Obrazowanie panoramiczne* || Wszechstronność

Obrazowanie panoramiczne* zwiększa pole widzenia

Ta funkcja pozwala uzyskać serię obrazów w czasie rzeczywistym w trakcie przesuwania głowicy w poprzek obrazowanej struktury. Po zakończeniu obrazowania wykonywana jest rekonstrukcja, w wyniku której na ekranie wyświetlany jest obraz panoramiczny, który pełni rolę większego widoku referencyjnego pozwalającego na określenie stosunków przestrzennych pomiędzy sąsiadującymi tkankami.
Nagradzany program || Regeneracja według najlepszych

Nagradzany program gwarancją wyjątkowych efektów

Program regeneracji firmy Philips jest zdobywcą nagrody Frost & Sullivan Best Practices Award for Product Quality Leadership (2010). Świadczy to o jakości i dbałości, z jaką projektujemy każdy z naszych aparatów Diamond Select.
Echokardiografia obciążeniowa* || Wszechstronność

Ustawienia echokardiografii obciążeniowej* do szybkiej akwizycji obrazu

Moduł echokardiografii obciążeniowej jest w pełni zintegrowany z interfejsem użytkownika, co umożliwia szybką akwizycję i wyświetlanie obrazów o wysokiej rozdzielczości w trakcie echokardiografii obciążeniowej.
Echokardiografia 3D płodu z technolog... || Wszechstronność

Echokardiografia 3D płodu z technologią STIC pozwala uzyskać szczegółowy widok serca płodu

Technologia czasowo-przestrzennej korelacji obrazu (STIC) ukazuje pracę serca płodu na obrazie wielopłaszczyznowym, z zachowaniem stosunków przestrzennych w płaszczyznach B i C. Taki bardziej szczegółowy widok zastawek i ruchu ścian serca płodu ułatwia rozpoznawanie nieprawidłowości w trakcie rutynowych badań położniczych.
Obrazowanie 4D* || Wszechstronność

Obrazowanie 4D* do niewiarygodnych badań 4D

Aparat umożliwia bezproblemowe przełączanie obrazowania z trybów 2D i Dopplera na niesamowite obrazy w trybie 4D. Zaawansowana architektura aparatu pozwala na ciągłą akwizycję i wyświetlanie ilościowych danych objętościowych z jednoczesną wizualizacją i pomiarami w trzech płaszczyznach. Znakomita jakość obrazu poprawia skuteczność badań przez zmianę sposobu akwizycji i wizualizacji danych ultrasonograficznych.
  • Jest to opcjonalny dodatek do podstawowego aparatu Diamond Select.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.