Kardiografy Kardiograf

Kardiografy PageWriter TC70

Kardiograf

Znajdź podobne produkty

Kardiograf PageWriter TC70 firmy Philips jest zaprojektowany aby uprościć diagnostykę EKG i usprawnić pracę. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich placówek stawiających na automatyzację przebiegu pracy i znakomite wsparcie kliniczne.

Specyfikacja

Funkcje EKG
Funkcje EKG
Jednoczesna akwizycja sygnału z odprowadzeń
 • Obsługa do 18 odprowadzeń
Pełny dostęp do zapisów
 • Dwudziestominutowa historia zapisu z wszystkich 16 odprowadzeń, pełny opis badania EKG z dowolnego 10-sekundowego zapisu
EKG okresowe
 • Obsługa protokołów obciążeniowych po podaniu środków farmakologicznych
Gromadzenie/przesyłanie opisów
 • Pełna dokładność przy 500 Hz dla całych 10 sekund zapisu z maks. 16 odprowadzeń w formacie XML (schemat opublikowany)
Algorytm DXL dla 18-odpr. EKG
Algorytm DXL dla 18-odpr. EKG
Sformułowania interpretacyjne
 • <gt/> 600 sformułowań interpretacyjnych ze zintegrowaną analizą pediatryczną
LeadCheck
 • Oprogramowanie wykrywa 20 różnych kombinacji nieprawidłowych położeń odprowadzeń
Pomijanie rozpoznań niepewnych
 • Trzy konfigurowane ustawienia
Przyczyny
 • Możliwość wyboru objaśnień dla wszystkich sformułowań interpretacyjnych
Nomenklatura
 • Zgodna z zaleceniami AHA/ACC z roku 2007
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Ładowanie akumulatorów
 • 5 godzin do pełnej pojemności
Pobór mocy
 • Maks. 75 W
Pojemność akumulatorów
 • Zazwyczaj wystarcza do wykonania 50 badań EKG po jednym naładowaniu
Zasilanie prądem przemiennym
 • 100-240 VAC przy 50/60 Hz
Pomoc w diagnostyce STEMI
Pomoc w diagnostyce STEMI
Graficzny obraz wektora ST
 • Dwa wykresy kołowe odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Warunki robocze (a)
 • od 10°C do 40 °C
Warunki robocze (b)
 • 15-80% wilgotności względnej %
Warunki robocze (c)
 • do 4550 m n.p.m. m
Rozwiązania pomagające w diagnostyce STEMI
Rozwiązania pomagające w diagnostyce STEMI
Wartości krytyczne
 • Oznaczanie 4 stanów wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji
Wskaźniki jakości sygnału
Wskaźniki jakości sygnału
Ostrzeżenie o odłączeniu odprowadzenia
 • Na anatomicznej mapie odprowadzeń wyświetlane są miejsca i oznaczenia wszystkich nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń/elektrod
Kolorowe oznaczenia odprowadzeń
 • Jakość sygnału krzywej oznaczona jest jednym z czterech kolorów
LeadCheck
 • Oprogramowanie wykrywa 20 różnych kombinacji nieprawidłowych położeń odprowadzeń
Częstość rytmu serca
 • Stałe wyświetlanie częstości rytmu serca pacjenta
Podgląd wydruku
 • Pełnoekranowy podgląd pełnego zapisu z 16 odprowadzeń przed wydrukiem
Funkcje sieciowe (wymagają systemu IntelliSpace ECG)
Funkcje sieciowe (wymagają systemu IntelliSpace ECG)
Synchronizowanie czasu z jednostką centralną
 • Czas można zsynchronizować z czasem głównej jednostki w sieci
Zlecenia
 • Konfigurowalne zasady pobierania list roboczych właściwych dla kardiografu
Szkolenia
Szkolenia
Pomoc aplikacji
 • Zintegrowane ekrany graficzne pomocy dla najważniejszych funkcji
Szkolenie samodzielne
 • Komputerowa, interaktywna, dynamiczna animacja prezentująca wszystkie główne funkcje kliniczne
Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika
Ekran dotykowy
 • Prosta obsługa/aplikacja zależna od kontekstu/5-przewodowy, rezystancyjny ekran dotykowy
Klawiatura
 • 65-przyciskowa, standardowa pełna klawiatura alfanumeryczna z obsługą znaków specjalnych
Ekran
 • 15-calowy TFT
Przetwarzanie sygnału
Przetwarzanie sygnału
Moduł interfejsu pacjenta
 • Zdalny, sterowany mikroprocesorem moduł cyfrowy, rozdzielczość 5 μV
Filtry przetwarzania wstępnego
Filtry przetwarzania wstępnego
Zakłócenia sieciowe
 • od 50 do 60 Hz
Przetwarzanie sygnału
 • Eliminacja artefaktów i pływania linii izoelektrycznej
Filtry – 10 s raporty zapisów
Filtry – 10 s raporty zapisów
Filtr górnoprzepustowy
 • 0,05/0,15/0,5 Hz
Filtr dolnoprzepustowy
 • 40/100/150 Hz
Filtry prezentacyjne – rytm
Filtry prezentacyjne – rytm
Filtr górnoprzepustowy
 • 0/05/0,15 Hz
Filtr dolnoprzepustowy
 • 40/100/150 Hz
Parametry mechaniczne
Parametry mechaniczne
Wymiary
 • 40 x 33 x 16 cm
Waga
 • 13 kg
Bezpieczeństwo i wydajność
Bezpieczeństwo i wydajność
Normy międzynarodowe
 • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
 • IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa
 • C 60601-2-51: 2003: Wymagania szczególne dotyczące bezpieczeństwa
 • UL 2601-1: 20031997 Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych
 • CAN/CSA-C22,2 nr 60l1-M90 51:1994 B:1996
 • AAMI EC111991 (wyd.: 2001): Diagnostyczne urządzenia elektrokardiograficzne