System IntelliSpace Portal

Rozwiązanie do zaawansowanej wizualizacji obrazów diagnostycznych

Znajdź podobne produkty

System IntelliSpace Portal, obejmujący łącznie ponad 70 aplikacji klinicznych, to jedno uniwersalne rozwiązanie do zaawansowanej wizualizacji w diagnostyce obrazowej. System przyspiesza i usprawnia pracę oraz podnosi pewność diagnoz — zwłaszcza podczas interpretacji obrazów oraz badań kontrolnych złożonych przypadków klinicznych.

Cechy
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.
Click here for more information
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.
Diagnozuj choroby płuc kilkoma kliknięciami
Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.
Click here for more information
Diagnozuj choroby płuc kilkoma kliknięciami
Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.
Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Główne aplikacje do analizy obrazów wielu modalności obrazowych, w tym Advanced Vessel Analysis (AVA) i Tumor Tracking (MMTT), zostały wzbogacone o nowe funkcje, które przyspieszają interpretację obrazów oraz zapewniają dodatkowe informacje kliniczne, przykładowo pomiary glukozy w aplikacji MMTT. Obecnie system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w zaawansowane aplikacje do analizy obrazów wykonanych spektralnymi tomografami komputerowymi, jak choćby nasz sztandarowy skaner IQon Spectral CT. Kolejną zaletą jest krótszy niż kiedykolwiek wcześniej czas wczytywania obrazów iXR, zapewniający ich szybszą interpretację.

Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Główne aplikacje do analizy obrazów wielu modalności obrazowych, w tym Advanced Vessel Analysis (AVA) i Tumor Tracking (MMTT), zostały wzbogacone o nowe funkcje, które przyspieszają interpretację obrazów oraz zapewniają dodatkowe informacje kliniczne, przykładowo pomiary glukozy w aplikacji MMTT. Obecnie system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w zaawansowane aplikacje do analizy obrazów wykonanych spektralnymi tomografami komputerowymi, jak choćby nasz sztandarowy skaner IQon Spectral CT. Kolejną zaletą jest krótszy niż kiedykolwiek wcześniej czas wczytywania obrazów iXR, zapewniający ich szybszą interpretację.

Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Główne aplikacje do analizy obrazów wielu modalności obrazowych, w tym Advanced Vessel Analysis (AVA) i Tumor Tracking (MMTT), zostały wzbogacone o nowe funkcje, które przyspieszają interpretację obrazów oraz zapewniają dodatkowe informacje kliniczne, przykładowo pomiary glukozy w aplikacji MMTT. Obecnie system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w zaawansowane aplikacje do analizy obrazów wykonanych spektralnymi tomografami komputerowymi, jak choćby nasz sztandarowy skaner IQon Spectral CT. Kolejną zaletą jest krótszy niż kiedykolwiek wcześniej czas wczytywania obrazów iXR, zapewniający ich szybszą interpretację.
Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Ulepszenie reguł prefetchingu i uproszczenie integracji z systemem PACS pozwoliły na przyspieszenie badań oraz ułatwiły współpracę z systemem IntelliSpace Cardiovascular firmy Philips, natomiast umowy serwisowe RightFit zapewniły okresową modernizację systemu o najnowsze funkcje kliniczne i rozwiązania informatyczne oraz ciągłe monitorowanie systemu i natychmiastowe udzielenie pomocy w czasie rzeczywistym.

Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Ulepszenie reguł prefetchingu i uproszczenie integracji z systemem PACS pozwoliły na przyspieszenie badań oraz ułatwiły współpracę z systemem IntelliSpace Cardiovascular firmy Philips, natomiast umowy serwisowe RightFit zapewniły okresową modernizację systemu o najnowsze funkcje kliniczne i rozwiązania informatyczne oraz ciągłe monitorowanie systemu i natychmiastowe udzielenie pomocy w czasie rzeczywistym.

Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Ulepszenie reguł prefetchingu i uproszczenie integracji z systemem PACS pozwoliły na przyspieszenie badań oraz ułatwiły współpracę z systemem IntelliSpace Cardiovascular firmy Philips, natomiast umowy serwisowe RightFit zapewniły okresową modernizację systemu o najnowsze funkcje kliniczne i rozwiązania informatyczne oraz ciągłe monitorowanie systemu i natychmiastowe udzielenie pomocy w czasie rzeczywistym.
Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Firma Philips pracuje nie tylko nad ulepszaniem aplikacji do analizy badań neurologicznych, ale również nad ciągłą poprawą aplikacji do interpretacji obrazów kardiologicznych, tak aby zapewnić zestaw wyczerpujących narzędzi specjalistom z wszystkich dziedzin. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji TAVI ułatwiają prowadzenie zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Cały czas pracujemy również nad usprawnieniem pakietu aplikacji do analizy obrazów rezonansu magnetycznego serca. Wprowadziliśmy między innymi funkcję korekcji przecieków w badaniu perfuzji MR, która podnosi pewność diagnostyczną, a nawet funkcję drukowania 3D w oparciu o obrazy MR.

Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Firma Philips pracuje nie tylko nad ulepszaniem aplikacji do analizy badań neurologicznych, ale również nad ciągłą poprawą aplikacji do interpretacji obrazów kardiologicznych, tak aby zapewnić zestaw wyczerpujących narzędzi specjalistom z wszystkich dziedzin. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji TAVI ułatwiają prowadzenie zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Cały czas pracujemy również nad usprawnieniem pakietu aplikacji do analizy obrazów rezonansu magnetycznego serca. Wprowadziliśmy między innymi funkcję korekcji przecieków w badaniu perfuzji MR, która podnosi pewność diagnostyczną, a nawet funkcję drukowania 3D w oparciu o obrazy MR.

Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Firma Philips pracuje nie tylko nad ulepszaniem aplikacji do analizy badań neurologicznych, ale również nad ciągłą poprawą aplikacji do interpretacji obrazów kardiologicznych, tak aby zapewnić zestaw wyczerpujących narzędzi specjalistom z wszystkich dziedzin. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji TAVI ułatwiają prowadzenie zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Cały czas pracujemy również nad usprawnieniem pakietu aplikacji do analizy obrazów rezonansu magnetycznego serca. Wprowadziliśmy między innymi funkcję korekcji przecieków w badaniu perfuzji MR, która podnosi pewność diagnostyczną, a nawet funkcję drukowania 3D w oparciu o obrazy MR.
Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

System IntelliSpace Portal to rozwiązanie, które dostosowuje się do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki algorytmom uczenia maszynowego, które stale ulepszają zasady wstępnego przetwarzania danych. Proces wyboru i umieszczania najważniejszych obrazów w raportach odbywa się automatycznie, a nowe, rozszerzone funkcje komunikacji zapewniają możliwość natychmiastowej konsultacji z innym specjalistą.

Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

System IntelliSpace Portal to rozwiązanie, które dostosowuje się do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki algorytmom uczenia maszynowego, które stale ulepszają zasady wstępnego przetwarzania danych. Proces wyboru i umieszczania najważniejszych obrazów w raportach odbywa się automatycznie, a nowe, rozszerzone funkcje komunikacji zapewniają możliwość natychmiastowej konsultacji z innym specjalistą.

Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

System IntelliSpace Portal to rozwiązanie, które dostosowuje się do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki algorytmom uczenia maszynowego, które stale ulepszają zasady wstępnego przetwarzania danych. Proces wyboru i umieszczania najważniejszych obrazów w raportach odbywa się automatycznie, a nowe, rozszerzone funkcje komunikacji zapewniają możliwość natychmiastowej konsultacji z innym specjalistą.
  • Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
  • Diagnozuj choroby płuc kilkoma kliknięciami
  • Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności
  • Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie
Zobacz wszystkie cechy
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.
Click here for more information
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu
Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Rozbudowana diagnostyka najbardziej skomplikowanego organu

Starzenie się społeczeństw niesie za sobą wzrost liczby przypadków chorób neurodegeneracyjnych na świecie. Ze względu na fakt, że zaburzenia neurologiczne mają często charakter przewlekły, pacjenci wymagają długotrwałego leczenia. Z drugiej strony zmiany w mózgu mogą być subtelne i trudne do wykrycia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma Philips wyposażyła system IntelliSpace Portal 9.0 w zestaw nowych, zaawansowanych aplikacji do interpretacji obrazów OUN, takich jak NeuroQuant®², LoBi¹ oraz CT Brain Perfusion, które powstały z myślą o szybkiej, obiektywnej, ilościowej i spójnej ocenie obrazów.
Diagnozuj choroby płuc kilkoma kliknięciami
Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.
Click here for more information
Diagnozuj choroby płuc kilkoma kliknięciami
Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

Prowadzenie pacjentów z chorobami płuc po zaledwie jednym odczycie

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na nowotwory płuc system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w jeden kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających monitorowanie choroby od momentu wykrycia zmiany po badania kontrolne po zastosowaniu leczenia. Nowa aplikacja CT Lung Nodule Assessment (LNA) z kompletnym zestawem automatycznych i półautomatycznych funkcji oraz unikatowym narzędziem do oceny ryzyka⁽¹⁾ upraszcza diagnostykę i pomaga w podejmowaniu decyzji klinicznych. Korzystanie z aplikacji CT Lung Nodule CAD³ oraz innych dostępnych aplikacji klinicznych pozwala wykonywać wiele różnych czynności, między innymi wykonywać pomiary i monitorować przebieg leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD), wykrywać zatory płucne i przeprowadzać ilościową ocenę zwapnień tętnic.
Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Główne aplikacje do analizy obrazów wielu modalności obrazowych, w tym Advanced Vessel Analysis (AVA) i Tumor Tracking (MMTT), zostały wzbogacone o nowe funkcje, które przyspieszają interpretację obrazów oraz zapewniają dodatkowe informacje kliniczne, przykładowo pomiary glukozy w aplikacji MMTT. Obecnie system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w zaawansowane aplikacje do analizy obrazów wykonanych spektralnymi tomografami komputerowymi, jak choćby nasz sztandarowy skaner IQon Spectral CT. Kolejną zaletą jest krótszy niż kiedykolwiek wcześniej czas wczytywania obrazów iXR, zapewniający ich szybszą interpretację.

Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Główne aplikacje do analizy obrazów wielu modalności obrazowych, w tym Advanced Vessel Analysis (AVA) i Tumor Tracking (MMTT), zostały wzbogacone o nowe funkcje, które przyspieszają interpretację obrazów oraz zapewniają dodatkowe informacje kliniczne, przykładowo pomiary glukozy w aplikacji MMTT. Obecnie system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w zaawansowane aplikacje do analizy obrazów wykonanych spektralnymi tomografami komputerowymi, jak choćby nasz sztandarowy skaner IQon Spectral CT. Kolejną zaletą jest krótszy niż kiedykolwiek wcześniej czas wczytywania obrazów iXR, zapewniający ich szybszą interpretację.

Jedna platforma do interpretacji obrazów wielu modalności

Główne aplikacje do analizy obrazów wielu modalności obrazowych, w tym Advanced Vessel Analysis (AVA) i Tumor Tracking (MMTT), zostały wzbogacone o nowe funkcje, które przyspieszają interpretację obrazów oraz zapewniają dodatkowe informacje kliniczne, przykładowo pomiary glukozy w aplikacji MMTT. Obecnie system IntelliSpace Portal 9.0 został wyposażony w zaawansowane aplikacje do analizy obrazów wykonanych spektralnymi tomografami komputerowymi, jak choćby nasz sztandarowy skaner IQon Spectral CT. Kolejną zaletą jest krótszy niż kiedykolwiek wcześniej czas wczytywania obrazów iXR, zapewniający ich szybszą interpretację.
Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Ulepszenie reguł prefetchingu i uproszczenie integracji z systemem PACS pozwoliły na przyspieszenie badań oraz ułatwiły współpracę z systemem IntelliSpace Cardiovascular firmy Philips, natomiast umowy serwisowe RightFit zapewniły okresową modernizację systemu o najnowsze funkcje kliniczne i rozwiązania informatyczne oraz ciągłe monitorowanie systemu i natychmiastowe udzielenie pomocy w czasie rzeczywistym.

Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Ulepszenie reguł prefetchingu i uproszczenie integracji z systemem PACS pozwoliły na przyspieszenie badań oraz ułatwiły współpracę z systemem IntelliSpace Cardiovascular firmy Philips, natomiast umowy serwisowe RightFit zapewniły okresową modernizację systemu o najnowsze funkcje kliniczne i rozwiązania informatyczne oraz ciągłe monitorowanie systemu i natychmiastowe udzielenie pomocy w czasie rzeczywistym.

Wiele badań pacjenta – jedno spójne i kompletne rozwiązanie

Ulepszenie reguł prefetchingu i uproszczenie integracji z systemem PACS pozwoliły na przyspieszenie badań oraz ułatwiły współpracę z systemem IntelliSpace Cardiovascular firmy Philips, natomiast umowy serwisowe RightFit zapewniły okresową modernizację systemu o najnowsze funkcje kliniczne i rozwiązania informatyczne oraz ciągłe monitorowanie systemu i natychmiastowe udzielenie pomocy w czasie rzeczywistym.
Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Firma Philips pracuje nie tylko nad ulepszaniem aplikacji do analizy badań neurologicznych, ale również nad ciągłą poprawą aplikacji do interpretacji obrazów kardiologicznych, tak aby zapewnić zestaw wyczerpujących narzędzi specjalistom z wszystkich dziedzin. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji TAVI ułatwiają prowadzenie zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Cały czas pracujemy również nad usprawnieniem pakietu aplikacji do analizy obrazów rezonansu magnetycznego serca. Wprowadziliśmy między innymi funkcję korekcji przecieków w badaniu perfuzji MR, która podnosi pewność diagnostyczną, a nawet funkcję drukowania 3D w oparciu o obrazy MR.

Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Firma Philips pracuje nie tylko nad ulepszaniem aplikacji do analizy badań neurologicznych, ale również nad ciągłą poprawą aplikacji do interpretacji obrazów kardiologicznych, tak aby zapewnić zestaw wyczerpujących narzędzi specjalistom z wszystkich dziedzin. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji TAVI ułatwiają prowadzenie zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Cały czas pracujemy również nad usprawnieniem pakietu aplikacji do analizy obrazów rezonansu magnetycznego serca. Wprowadziliśmy między innymi funkcję korekcji przecieków w badaniu perfuzji MR, która podnosi pewność diagnostyczną, a nawet funkcję drukowania 3D w oparciu o obrazy MR.

Jeden standard diagnostyki dla wielu obszarów klinicznych

Firma Philips pracuje nie tylko nad ulepszaniem aplikacji do analizy badań neurologicznych, ale również nad ciągłą poprawą aplikacji do interpretacji obrazów kardiologicznych, tak aby zapewnić zestaw wyczerpujących narzędzi specjalistom z wszystkich dziedzin. Ulepszenia wprowadzone w aplikacji TAVI ułatwiają prowadzenie zabiegów przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej. Cały czas pracujemy również nad usprawnieniem pakietu aplikacji do analizy obrazów rezonansu magnetycznego serca. Wprowadziliśmy między innymi funkcję korekcji przecieków w badaniu perfuzji MR, która podnosi pewność diagnostyczną, a nawet funkcję drukowania 3D w oparciu o obrazy MR.
Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

System IntelliSpace Portal to rozwiązanie, które dostosowuje się do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki algorytmom uczenia maszynowego, które stale ulepszają zasady wstępnego przetwarzania danych. Proces wyboru i umieszczania najważniejszych obrazów w raportach odbywa się automatycznie, a nowe, rozszerzone funkcje komunikacji zapewniają możliwość natychmiastowej konsultacji z innym specjalistą.

Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

System IntelliSpace Portal to rozwiązanie, które dostosowuje się do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki algorytmom uczenia maszynowego, które stale ulepszają zasady wstępnego przetwarzania danych. Proces wyboru i umieszczania najważniejszych obrazów w raportach odbywa się automatycznie, a nowe, rozszerzone funkcje komunikacji zapewniają możliwość natychmiastowej konsultacji z innym specjalistą.

Korzystaj z wielu zaawansowanych narzędzi w jeden spójny sposób

System IntelliSpace Portal to rozwiązanie, które dostosowuje się do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki algorytmom uczenia maszynowego, które stale ulepszają zasady wstępnego przetwarzania danych. Proces wyboru i umieszczania najważniejszych obrazów w raportach odbywa się automatycznie, a nowe, rozszerzone funkcje komunikacji zapewniają możliwość natychmiastowej konsultacji z innym specjalistą.
  • ¹ Oczekuje na atest 510(k), niedostępne w sprzedaży na terenie USA
  • ² NeuroQuant ® jest znakiem towarowym firmy CorTechs Labs, Inc.
  • ³ Funkcja CAD jest niedostępna w sprzedaży na terenie USA
  • ⁴ Niedostępne w sprzedaży na terenie USA

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?