System IntelliSpace Portal

Rozwiązanie do zaawansowanej wizualizacji obrazów diagnostycznych

Znajdź podobne produkty

System IntelliSpace Portal, obejmujący łącznie ponad 70 aplikacji klinicznych, to jedno uniwersalne rozwiązanie do zaawansowanej wizualizacji w diagnostyce obrazowej. System przyspiesza i usprawnia pracę oraz podnosi pewność diagnoz — zwłaszcza podczas interpretacji obrazów oraz badań kontrolnych złożonych przypadków klinicznych.

  • ¹ Oczekuje na atest 510(k), niedostępne w sprzedaży na terenie USA
  • ² NeuroQuant ® jest znakiem towarowym firmy CorTechs Labs, Inc.
  • ³ Funkcja CAD jest niedostępna w sprzedaży na terenie USA
  • ⁴ Niedostępne w sprzedaży na terenie USA