HeartStart automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED)

HeartStart HS1

automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED)

Znajdź podobne produkty

Defibrylator HearStart HS1 jest przeznaczony dla zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w niezwykłej sytuacji. Jest łatwy w przygotowaniu do pracy i wyposażony w funkcje automatycznego kierowania akcją ratunkową, takie jak polecenia głosowe i instruktaż RKO, które prowadzą ratownika przez proces leczenia nagłego zatrzymania krążenia.

  • *„Skrócenie czasu między ostatnim uciśnięciem i defibrylacją nawet o kilka sekund zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu defibrylacji (defibrylacja i ROSC)” – American Heart Association. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122 (suppl 3): S706-S719.
  • ** Elektrody do defibrylacji niemowląt i dzieci sprzedawane są oddzielnie, wyłącznie na zlecenie i z przepisu lekarza