microTEE

Obrazowanie ultrasonograficzne

Znajdź podobne produkty

Technologia MicroTEE zastosowana w aparacie iE33 dostarcza kluczowych informacji ułatwiających diagnozowanie i leczenie najmniejszych pacjentów. Teraz chirurdzy i lekarze interwencjoniści mogą uzyskać informacje o czynności serca przed zabiegami interwencyjnymi, w ich trakcie i po ich zakończeniu.

Cechy
Dla noworodków specjalnej troski || Zaprojektowana z myślą o naszy

Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji

W przeszłości nie było możliwe stosowanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u niemowląt. Technologia microTEE firmy Philips zastosowana w ultrasonografie iE33 stanowi odpowiedź na potrzebę sprawnego obrazowania niemowląt w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji, które mogą zmienić sposób leczenia.

Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji

W przeszłości nie było możliwe stosowanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u niemowląt. Technologia microTEE firmy Philips zastosowana w ultrasonografie iE33 stanowi odpowiedź na potrzebę sprawnego obrazowania niemowląt w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji, które mogą zmienić sposób leczenia.

Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji

W przeszłości nie było możliwe stosowanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u niemowląt. Technologia microTEE firmy Philips zastosowana w ultrasonografie iE33 stanowi odpowiedź na potrzebę sprawnego obrazowania niemowląt w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji, które mogą zmienić sposób leczenia.
Wszechstronne obrazowanie || Zaprojektowana z myślą o naszy

Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię

Technologia microTEE udostępnia kluczowe narzędzia do opieki nad najmniejszymi pacjentami. Obsługuje obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie przepływów w kolorze, obrazowanie harmoniczne, tryb M-mode i analizę 2D. Technologia microTEE wspomaga głowice Live 3D TEE dla dzieci i dorosłych oraz głowice MiniMultiplane TEE dla niemowląt. Teraz lekarze mogą uzyskać istotne informacje o czynności serca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, sali operacyjnej oraz w pracowni echokardiografii i hemodynamiki.

Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię

Technologia microTEE udostępnia kluczowe narzędzia do opieki nad najmniejszymi pacjentami. Obsługuje obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie przepływów w kolorze, obrazowanie harmoniczne, tryb M-mode i analizę 2D. Technologia microTEE wspomaga głowice Live 3D TEE dla dzieci i dorosłych oraz głowice MiniMultiplane TEE dla niemowląt. Teraz lekarze mogą uzyskać istotne informacje o czynności serca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, sali operacyjnej oraz w pracowni echokardiografii i hemodynamiki.

Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię

Technologia microTEE udostępnia kluczowe narzędzia do opieki nad najmniejszymi pacjentami. Obsługuje obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie przepływów w kolorze, obrazowanie harmoniczne, tryb M-mode i analizę 2D. Technologia microTEE wspomaga głowice Live 3D TEE dla dzieci i dorosłych oraz głowice MiniMultiplane TEE dla niemowląt. Teraz lekarze mogą uzyskać istotne informacje o czynności serca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, sali operacyjnej oraz w pracowni echokardiografii i hemodynamiki.
Sprawdzone wyniki || Zaprojektowana z myślą o naszy

Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*

Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*

Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*
  • Dla noworodków specjalnej troski || Zaprojektowana z myślą o naszy
  • Wszechstronne obrazowanie || Zaprojektowana z myślą o naszy
  • Sprawdzone wyniki || Zaprojektowana z myślą o naszy
Zobacz wszystkie cechy
Dla noworodków specjalnej troski || Zaprojektowana z myślą o naszy

Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji

W przeszłości nie było możliwe stosowanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u niemowląt. Technologia microTEE firmy Philips zastosowana w ultrasonografie iE33 stanowi odpowiedź na potrzebę sprawnego obrazowania niemowląt w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji, które mogą zmienić sposób leczenia.

Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji

W przeszłości nie było możliwe stosowanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u niemowląt. Technologia microTEE firmy Philips zastosowana w ultrasonografie iE33 stanowi odpowiedź na potrzebę sprawnego obrazowania niemowląt w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji, które mogą zmienić sposób leczenia.

Dla noworodków specjalnej troski — microTEE dostarcza kluczowych informacji

W przeszłości nie było możliwe stosowanie echokardiografii przezprzełykowej (TEE) u niemowląt. Technologia microTEE firmy Philips zastosowana w ultrasonografie iE33 stanowi odpowiedź na potrzebę sprawnego obrazowania niemowląt w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji, które mogą zmienić sposób leczenia.
Wszechstronne obrazowanie || Zaprojektowana z myślą o naszy

Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię

Technologia microTEE udostępnia kluczowe narzędzia do opieki nad najmniejszymi pacjentami. Obsługuje obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie przepływów w kolorze, obrazowanie harmoniczne, tryb M-mode i analizę 2D. Technologia microTEE wspomaga głowice Live 3D TEE dla dzieci i dorosłych oraz głowice MiniMultiplane TEE dla niemowląt. Teraz lekarze mogą uzyskać istotne informacje o czynności serca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, sali operacyjnej oraz w pracowni echokardiografii i hemodynamiki.

Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię

Technologia microTEE udostępnia kluczowe narzędzia do opieki nad najmniejszymi pacjentami. Obsługuje obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie przepływów w kolorze, obrazowanie harmoniczne, tryb M-mode i analizę 2D. Technologia microTEE wspomaga głowice Live 3D TEE dla dzieci i dorosłych oraz głowice MiniMultiplane TEE dla niemowląt. Teraz lekarze mogą uzyskać istotne informacje o czynności serca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, sali operacyjnej oraz w pracowni echokardiografii i hemodynamiki.

Wszechstronne obrazowanie usprawniające intensywną terapię

Technologia microTEE udostępnia kluczowe narzędzia do opieki nad najmniejszymi pacjentami. Obsługuje obrazowanie dopplerowskie, obrazowanie przepływów w kolorze, obrazowanie harmoniczne, tryb M-mode i analizę 2D. Technologia microTEE wspomaga głowice Live 3D TEE dla dzieci i dorosłych oraz głowice MiniMultiplane TEE dla niemowląt. Teraz lekarze mogą uzyskać istotne informacje o czynności serca na oddziale intensywnej opieki neonatologicznej, sali operacyjnej oraz w pracowni echokardiografii i hemodynamiki.
Sprawdzone wyniki || Zaprojektowana z myślą o naszy

Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*

Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*

Sprawdzone wyniki i zastosowania kliniczne inne niż wszystkie

Głowica umożliwia identyfikację wad rezydualnych wymagających skorygowania, gdy pacjenci nadal znajdują się w sali. W badaniu obejmującym 42 pacjentów* głowica microTEE była z powodzeniem stosowana do obrazowania 100% pacjentów, bez żadnych powikłań ani klinicznie istotnych zmian w parametrach hemodynamicznych czy wentylacyjnych. Informacje uzyskane z ocen microTEE przeprowadzanych w trakcie operacji skutkowały zmianą postępowania chirurgicznego u 6 z 42 pacjentów.*
  • * Zyblewski SC, Shirali G, Graham E i wsp. Initial Experience With a Miniaturized Multiplane Tranesophageal Probe in Small Infants Undergoing Cardiac Operations. Annals of Thoracic Surgery. 2010: 89:1900-4

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?