microTEE Obrazowanie ultrasonograficzne

microTEE

Obrazowanie ultrasonograficzne

Znajdź podobne produkty

Technologia MicroTEE zastosowana w aparacie iE33 dostarcza kluczowych informacji ułatwiających diagnozowanie i leczenie najmniejszych pacjentów. Teraz chirurdzy i lekarze interwencjoniści mogą uzyskać informacje o czynności serca przed zabiegami interwencyjnymi, w ich trakcie i po ich zakończeniu.

  • * Zyblewski SC, Shirali G, Graham E i wsp. Initial Experience With a Miniaturized Multiplane Tranesophageal Probe in Small Infants Undergoing Cardiac Operations. Annals of Thoracic Surgery. 2010: 89:1900-4