QLAB Analiza w badaniach ogólnych

Oprogramowanie do oceny ilościowej w badaniach ogólnych (GI)

Znajdź podobne produkty

Oprogramowanie QLAB ułatwia uzyskanie danych potrzebnych przy podejmowaniu decyzji, które mogą podnieść jakość i efektywność opieki nad pacjentami. Umożliwia przeglądanie i analizę danych w aparacie lub na innym stanowisku, usprawniając przebieg pracy na oddziale.

Cechy
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) || Zaawansowana wizualizacja obra

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB GI 3DQ umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB GI 3DQ umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB GI 3DQ umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.
Elastography Quantification (EQ) || Pewność diagnostyczna

Elastography Analysis (EA)

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA)

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA)

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.
MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń i umożliwia mapowanie napływu środka kontrastowego.

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń i umożliwia mapowanie napływu środka kontrastowego.

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń i umożliwia mapowanie napływu środka kontrastowego.
Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna

Intima Media Thickness (IMT)

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT)

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT)

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.
Vascular Plaque Quantification (VPQ) || Pewność diagnostyczna

Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.
Fetal Heart Navigator (FHN) || Pewność diagnostyczna

Fetal Heart Navigator (FHN)

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigator (FHN)

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigator (FHN)

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.
Region of Interest (ROI) || Pewność diagnostyczna

Region of Interest (ROI)

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI)

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI)

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.
  • General Imaging 3DQ (GI 3DQ) || Zaawansowana wizualizacja obra
  • Elastography Quantification (EQ) || Pewność diagnostyczna
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra
  • Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna
Zobacz wszystkie cechy
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) || Zaawansowana wizualizacja obra

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB GI 3DQ umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB GI 3DQ umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

Narzędzia 3D wspomagające wyświetlanie i ocenę ilościową zbiorów danych 3D. Oprogramowanie QLAB GI 3DQ umożliwia wyświetlanie, przycinanie, obracanie, a także udostępnia i umożliwia korzystanie z wszystkich programowych elementów sterujących wizualizacji oraz wykonywanie pomiarów na podstawie zbiorów ultrasonograficznych danych 3D.
Elastography Quantification (EQ) || Pewność diagnostyczna

Elastography Analysis (EA)

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA)

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.

Elastography Analysis (EA)

Ta aplikacja do oceny ilościowej umożliwia analizę odkształcenia tkanki metodą elastografii typu Strain na podstawie elastogramu oraz wspomaga podejmowanie decyzji w odniesieniu do sztywności tkanek.
MicroVascular Imaging (MVI) || Zaawansowana wizualizacja obra

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń i umożliwia mapowanie napływu środka kontrastowego.

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń i umożliwia mapowanie napływu środka kontrastowego.

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) poprawia widoczność naczyń i umożliwia mapowanie napływu środka kontrastowego.
Intima Media Thickness (IMT) || Pewność diagnostyczna

Intima Media Thickness (IMT)

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT)

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.

Intima Media Thickness (IMT)

Ta wtyczka programowa umożliwia wykonywanie łatwych i spójnych pomiarów grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej tętnic szyjnych i innych naczyń powierzchniowych.
Vascular Plaque Quantification (VPQ) || Pewność diagnostyczna

Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.

Vascular Plaque Quantification (VPQ)

Zastosowanie technologii 3D umożliwia wizualizację i ocenę ilościową ogólnej objętości blaszki miażdżycowej w tętnicy szyjnej. Ta aplikacja do oceny ilościowej automatycznie mierzy ładunek oraz ilość blaszki w zarejestrowanej objętości. Pozwala zmierzyć procent zwężenia naczynia oraz inne cechy składu blaszki.
Fetal Heart Navigator (FHN) || Pewność diagnostyczna

Fetal Heart Navigator (FHN)

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigator (FHN)

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.

Fetal Heart Navigator (FHN)

Udostępnia protokół półautomatyczny korzystający ze zbiorów danych 3D do oceny serca płodu. Automatyzuje początkowe wyświetlanie łuku przewodu tętniczego i prowadzi początkującego użytkownika, pomagając uzyskać widoki zalecane w wytycznych do przesiewowych badań serca płodu ISUOG.
Region of Interest (ROI) || Pewność diagnostyczna

Region of Interest (ROI)

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI)

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

Region of Interest (ROI)

Aplikacja przeznaczona do obrazowania kontrastowego i 2D, której celem jest zwiększenie spójności i wiarygodności pomiarów akustycznych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?