Wykres kołowy wartości odcinka ST

Graficzna prezentacja danych odcinka ST

Znajdź podobne produkty

Wykres kołowy wartości odcinka ST* tworzony jest w oparciu o wartości i trendy uzyskane w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), które prezentowane są w jednym widoku. To wieloosiowa prezentacja wartości odcinka ST pacjenta mierzonych za pomocą algorytmu ST/AR.

Cechy
Przejrzysty widok || Szybka identyfikacja subtelnyc

Przejrzysty widok ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST

Przejrzysty widok, jaki zapewnia wykres kołowy wartości odcinka ST, ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w jego obrębie oraz lokalizowanie problematycznych obszarów w mięśniu sercowym. Wykres ten oferuje też widoki trendów w odstępach od 12 sekund do 30 minut.

Przejrzysty widok ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST

Przejrzysty widok, jaki zapewnia wykres kołowy wartości odcinka ST, ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w jego obrębie oraz lokalizowanie problematycznych obszarów w mięśniu sercowym. Wykres ten oferuje też widoki trendów w odstępach od 12 sekund do 30 minut.

Przejrzysty widok ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST

Przejrzysty widok, jaki zapewnia wykres kołowy wartości odcinka ST, ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w jego obrębie oraz lokalizowanie problematycznych obszarów w mięśniu sercowym. Wykres ten oferuje też widoki trendów w odstępach od 12 sekund do 30 minut.
Możliwość korzystania ze standardowyc... || Szybka identyfikacja subtelnyc

Możliwość korzystania ze standardowych odprowadzeń upraszcza obsługę

Wykresy kołowe wartości odcinka ST można tworzyć, wykonując konwencjonalne EKG 12-odprowadzeniowe, 12-odprowadzeniowe EKG rekonstruowane przy użyciu elektrod EASI** i standardowe EKG 5-odprowadzeniowe. W tym ostatnim przypadku wykres wartości odcinka ST będzie pochodził wyłącznie z odprowadzeń kończynowych. Dane Przy kołowego wykresu wartości odcinka ST można wydrukować i dołączyć do dokumentacji pacjenta. Dzięki ustawieniu poziomu odniesienia lekarz może łatwo stwierdzić, czy podjęta interwencja przyniosła pożądany efekt. Poziom odniesienia jest wyświetlany na żółto, natomiast kolor bieżącej wartości odcinka ST jest taki sam jak kolor EKG.

Możliwość korzystania ze standardowych odprowadzeń upraszcza obsługę

Wykresy kołowe wartości odcinka ST można tworzyć, wykonując konwencjonalne EKG 12-odprowadzeniowe, 12-odprowadzeniowe EKG rekonstruowane przy użyciu elektrod EASI** i standardowe EKG 5-odprowadzeniowe. W tym ostatnim przypadku wykres wartości odcinka ST będzie pochodził wyłącznie z odprowadzeń kończynowych. Dane Przy kołowego wykresu wartości odcinka ST można wydrukować i dołączyć do dokumentacji pacjenta. Dzięki ustawieniu poziomu odniesienia lekarz może łatwo stwierdzić, czy podjęta interwencja przyniosła pożądany efekt. Poziom odniesienia jest wyświetlany na żółto, natomiast kolor bieżącej wartości odcinka ST jest taki sam jak kolor EKG.

Możliwość korzystania ze standardowych odprowadzeń upraszcza obsługę

Wykresy kołowe wartości odcinka ST można tworzyć, wykonując konwencjonalne EKG 12-odprowadzeniowe, 12-odprowadzeniowe EKG rekonstruowane przy użyciu elektrod EASI** i standardowe EKG 5-odprowadzeniowe. W tym ostatnim przypadku wykres wartości odcinka ST będzie pochodził wyłącznie z odprowadzeń kończynowych. Dane Przy kołowego wykresu wartości odcinka ST można wydrukować i dołączyć do dokumentacji pacjenta. Dzięki ustawieniu poziomu odniesienia lekarz może łatwo stwierdzić, czy podjęta interwencja przyniosła pożądany efekt. Poziom odniesienia jest wyświetlany na żółto, natomiast kolor bieżącej wartości odcinka ST jest taki sam jak kolor EKG.
Wskazania || Szybka identyfikacja subtelnyc

Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST

Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych. Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.

Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST

Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych. Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.

Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST

Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych. Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.
  • Przejrzysty widok || Szybka identyfikacja subtelnyc
  • Możliwość korzystania ze standardowyc... || Szybka identyfikacja subtelnyc
  • Wskazania || Szybka identyfikacja subtelnyc
Zobacz wszystkie cechy
Przejrzysty widok || Szybka identyfikacja subtelnyc

Przejrzysty widok ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST

Przejrzysty widok, jaki zapewnia wykres kołowy wartości odcinka ST, ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w jego obrębie oraz lokalizowanie problematycznych obszarów w mięśniu sercowym. Wykres ten oferuje też widoki trendów w odstępach od 12 sekund do 30 minut.

Przejrzysty widok ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST

Przejrzysty widok, jaki zapewnia wykres kołowy wartości odcinka ST, ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w jego obrębie oraz lokalizowanie problematycznych obszarów w mięśniu sercowym. Wykres ten oferuje też widoki trendów w odstępach od 12 sekund do 30 minut.

Przejrzysty widok ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w obrębie odcinka ST

Przejrzysty widok, jaki zapewnia wykres kołowy wartości odcinka ST, ułatwia lekarzom rozpoznawanie zmian w jego obrębie oraz lokalizowanie problematycznych obszarów w mięśniu sercowym. Wykres ten oferuje też widoki trendów w odstępach od 12 sekund do 30 minut.
Możliwość korzystania ze standardowyc... || Szybka identyfikacja subtelnyc

Możliwość korzystania ze standardowych odprowadzeń upraszcza obsługę

Wykresy kołowe wartości odcinka ST można tworzyć, wykonując konwencjonalne EKG 12-odprowadzeniowe, 12-odprowadzeniowe EKG rekonstruowane przy użyciu elektrod EASI** i standardowe EKG 5-odprowadzeniowe. W tym ostatnim przypadku wykres wartości odcinka ST będzie pochodził wyłącznie z odprowadzeń kończynowych. Dane Przy kołowego wykresu wartości odcinka ST można wydrukować i dołączyć do dokumentacji pacjenta. Dzięki ustawieniu poziomu odniesienia lekarz może łatwo stwierdzić, czy podjęta interwencja przyniosła pożądany efekt. Poziom odniesienia jest wyświetlany na żółto, natomiast kolor bieżącej wartości odcinka ST jest taki sam jak kolor EKG.

Możliwość korzystania ze standardowych odprowadzeń upraszcza obsługę

Wykresy kołowe wartości odcinka ST można tworzyć, wykonując konwencjonalne EKG 12-odprowadzeniowe, 12-odprowadzeniowe EKG rekonstruowane przy użyciu elektrod EASI** i standardowe EKG 5-odprowadzeniowe. W tym ostatnim przypadku wykres wartości odcinka ST będzie pochodził wyłącznie z odprowadzeń kończynowych. Dane Przy kołowego wykresu wartości odcinka ST można wydrukować i dołączyć do dokumentacji pacjenta. Dzięki ustawieniu poziomu odniesienia lekarz może łatwo stwierdzić, czy podjęta interwencja przyniosła pożądany efekt. Poziom odniesienia jest wyświetlany na żółto, natomiast kolor bieżącej wartości odcinka ST jest taki sam jak kolor EKG.

Możliwość korzystania ze standardowych odprowadzeń upraszcza obsługę

Wykresy kołowe wartości odcinka ST można tworzyć, wykonując konwencjonalne EKG 12-odprowadzeniowe, 12-odprowadzeniowe EKG rekonstruowane przy użyciu elektrod EASI** i standardowe EKG 5-odprowadzeniowe. W tym ostatnim przypadku wykres wartości odcinka ST będzie pochodził wyłącznie z odprowadzeń kończynowych. Dane Przy kołowego wykresu wartości odcinka ST można wydrukować i dołączyć do dokumentacji pacjenta. Dzięki ustawieniu poziomu odniesienia lekarz może łatwo stwierdzić, czy podjęta interwencja przyniosła pożądany efekt. Poziom odniesienia jest wyświetlany na żółto, natomiast kolor bieżącej wartości odcinka ST jest taki sam jak kolor EKG.
Wskazania || Szybka identyfikacja subtelnyc

Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST

Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych. Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.

Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST

Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych. Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.

Wskazania do ciągłego monitorowania odcinka ST

Choć monitorowanie odcinka ST nie jest najbardziej czułą i swoistą techniką rozpoznawania niedokrwienia mięśnia sercowego, jest jedyną praktyczną techniką ciągłego, nieinwazyjnego o monitorowania epizodów niedokrwiennych. Ciągłe monitorowanie odcinka ST jest zdecydowanie wskazane w wielu sytuacjach, takich jak: wykluczenie zawału mięśnia sercowego, ocena pacjentów z rozpoznaną lub podejrzewaną chorobą tętnic wieńcowych, ocena reperfuzji po terapii trombolitycznej, ocena niedokrwienia pozawałowego, ocena reokluzji po angioplastyce lub ateroktomii, ocena niedokrwienia mięśnia sercowego jako przyczyny niewydolności oddechowej oraz ocena niedokrwienia śród- i pooperacyjnego przy zabiegach chirurgicznych na sercu i zabiegach wysokiego ryzyka.
  • * Funkcja wykresu kołowego wartości odcinka ST jest dostępna we wszystkich monitorach pacjenta IntelliVue z oprogramowaniem w wersji C lub nowszej.
  • ** Rekonstruowane EKG 12-odprowadzeniowe za pomocą elektrod EASI i wykonane na jego podstawie pomiary stanowią przybliżenie konwencjonalnego EKG 12-odprowadzeniowego i z tego powodu nie powinny być wykorzystywane w celach diagnostycznych.
  • Ponieważ wiele różnych stanów chorobowych może wywoływać zmiany w zapisie EKG przypominające niedokrwienie, lekarze muszą zawsze interpretować wartości odcinka ST w kontekście innych informacji klinicznych.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?