Wykres kołowy wartości odcinka ST Graficzna prezentacja danych odcinka ST

Wykres kołowy wartości odcinka ST

Graficzna prezentacja danych odcinka ST

Znajdź podobne produkty

Wykres kołowy wartości odcinka ST* tworzony jest w oparciu o wartości i trendy uzyskane w płaszczyźnie pionowej (odprowadzenia kończynowe) i poziomej (odprowadzenia przedsercowe), które prezentowane są w jednym widoku. To wieloosiowa prezentacja wartości odcinka ST pacjenta mierzonych za pomocą algorytmu ST/AR.

  • * Funkcja wykresu kołowego wartości odcinka ST jest dostępna we wszystkich monitorach pacjenta IntelliVue z oprogramowaniem w wersji C lub nowszej.
  • ** Rekonstruowane EKG 12-odprowadzeniowe za pomocą elektrod EASI i wykonane na jego podstawie pomiary stanowią przybliżenie konwencjonalnego EKG 12-odprowadzeniowego i z tego powodu nie powinny być wykorzystywane w celach diagnostycznych.
  • Ponieważ wiele różnych stanów chorobowych może wywoływać zmiany w zapisie EKG przypominające niedokrwienie, lekarze muszą zawsze interpretować wartości odcinka ST w kontekście innych informacji klinicznych.