System wczesnego ostrzegania IntelliVue Guardian Solution

Early Warning Scoring

Znajdź podobne produkty

Nawet 17% pacjentów oddziałów chirurgicznych doświadcza nieoczekiwanych komplikacji. Ale którzy?1 Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution oraz system wczesnego ostrzegania Early Warning Scoring mogą pomóc w zidentyfikowaniu pacjentów, u których może nastąpić pogorszenie stanu zdrowia.

Cechy
Zautomatyzowany system wczesnego ostr... || Umożliwia szybkie reagowanie

Zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania Early Warning Score zapobiega opóźnieniom w podjęciu le

System wczesnego ostrzegania EWS pozwala lekarzom i pielęgniarkom na wykrywanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjenta, a co za tym idzie umożliwia im szybkie reagowanie. Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution wyświetla ocenę wczesnego ostrzegania na monitorze do kontroli wyrywkowej, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji przy łóżku pacjenta.

Zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania Early Warning Score zapobiega opóźnieniom w podjęciu le

System wczesnego ostrzegania EWS pozwala lekarzom i pielęgniarkom na wykrywanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjenta, a co za tym idzie umożliwia im szybkie reagowanie. Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution wyświetla ocenę wczesnego ostrzegania na monitorze do kontroli wyrywkowej, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji przy łóżku pacjenta.

Zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania Early Warning Score zapobiega opóźnieniom w podjęciu le

System wczesnego ostrzegania EWS pozwala lekarzom i pielęgniarkom na wykrywanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjenta, a co za tym idzie umożliwia im szybkie reagowanie. Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution wyświetla ocenę wczesnego ostrzegania na monitorze do kontroli wyrywkowej, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji przy łóżku pacjenta.
Kompleksowy system wykrywania || Możliwość dowolnej konfiguracj

Kompleksowy system wykrywania dostarcza wszystkich niezbędnych informacji

System IntelliVue Guardian łączy wszystkie komponenty systemu monitorowania pacjenta. Podstawę tego rozwiązania stanowi oprogramowanie IntelliVue Guardian Software, które gromadzi istotne dane pacjenta z monitorów pacjenta. Opcja IntelliBridge Enterprise łączy system ze szpitalnymi systemami, takimi jak EMR i ADT. Funkcja IntelliSpace Event Management służy z kolei do wysyłania ważnych informacji na urządzenia mobilne personelu.

Kompleksowy system wykrywania dostarcza wszystkich niezbędnych informacji

System IntelliVue Guardian łączy wszystkie komponenty systemu monitorowania pacjenta. Podstawę tego rozwiązania stanowi oprogramowanie IntelliVue Guardian Software, które gromadzi istotne dane pacjenta z monitorów pacjenta. Opcja IntelliBridge Enterprise łączy system ze szpitalnymi systemami, takimi jak EMR i ADT. Funkcja IntelliSpace Event Management służy z kolei do wysyłania ważnych informacji na urządzenia mobilne personelu.

Kompleksowy system wykrywania dostarcza wszystkich niezbędnych informacji

System IntelliVue Guardian łączy wszystkie komponenty systemu monitorowania pacjenta. Podstawę tego rozwiązania stanowi oprogramowanie IntelliVue Guardian Software, które gromadzi istotne dane pacjenta z monitorów pacjenta. Opcja IntelliBridge Enterprise łączy system ze szpitalnymi systemami, takimi jak EMR i ADT. Funkcja IntelliSpace Event Management służy z kolei do wysyłania ważnych informacji na urządzenia mobilne personelu.
Wykrywanie odchyleń od normy || Umożliwia szybkie reagowanie

Wykrywanie odchyleń umożliwia zauważanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjen

System wykrywa odchylenia odczytów parametrów życiowych pacjenta i automatycznie sprawdza dokładność danych przez wykonywanie pomiarów weryfikujących w określonych przez użytkownika odstępach czasu.

Wykrywanie odchyleń umożliwia zauważanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjen

System wykrywa odchylenia odczytów parametrów życiowych pacjenta i automatycznie sprawdza dokładność danych przez wykonywanie pomiarów weryfikujących w określonych przez użytkownika odstępach czasu.

Wykrywanie odchyleń umożliwia zauważanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjen

System wykrywa odchylenia odczytów parametrów życiowych pacjenta i automatycznie sprawdza dokładność danych przez wykonywanie pomiarów weryfikujących w określonych przez użytkownika odstępach czasu.
Możliwość konfiguracji listy działań || Możliwość dowolnej konfiguracj

Możliwość konfiguracji listy działań zgodnie z protokołem placówki

IntelliVue Guardian Solution to konfigurowalne rozwiązanie, które pozwala każdej placówce na wybór parametrów i dostosowanie progów do własnych kryteriów oceny. Konfigurowalna lista działań zawiera błyskawiczne zalecenia dla personelu, zgodne z protokołem placówki. Twój szpital, Twoje zasady.

Możliwość konfiguracji listy działań zgodnie z protokołem placówki

IntelliVue Guardian Solution to konfigurowalne rozwiązanie, które pozwala każdej placówce na wybór parametrów i dostosowanie progów do własnych kryteriów oceny. Konfigurowalna lista działań zawiera błyskawiczne zalecenia dla personelu, zgodne z protokołem placówki. Twój szpital, Twoje zasady.

Możliwość konfiguracji listy działań zgodnie z protokołem placówki

IntelliVue Guardian Solution to konfigurowalne rozwiązanie, które pozwala każdej placówce na wybór parametrów i dostosowanie progów do własnych kryteriów oceny. Konfigurowalna lista działań zawiera błyskawiczne zalecenia dla personelu, zgodne z protokołem placówki. Twój szpital, Twoje zasady.
Informowanie odpowiedzialnych lekarzy || Umożliwia szybkie reagowanie

Informowanie odpowiedzialnych lekarzy umożliwia wczesną i skuteczną interwencję

Dzięki zintegrowaniu z rozwiązaniem IntelliVue Guardian Solution funkcja IntelliSpace Event Management wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne personelu, jeśli stan pacjenta ulega zmianie. Lekarze otrzymują przydatne informacje na urządzenia mobilne, co usprawnia komunikację i zapewnia podjęcie właściwych działań we właściwym czasie —niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają.

Informowanie odpowiedzialnych lekarzy umożliwia wczesną i skuteczną interwencję

Dzięki zintegrowaniu z rozwiązaniem IntelliVue Guardian Solution funkcja IntelliSpace Event Management wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne personelu, jeśli stan pacjenta ulega zmianie. Lekarze otrzymują przydatne informacje na urządzenia mobilne, co usprawnia komunikację i zapewnia podjęcie właściwych działań we właściwym czasie —niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają.

Informowanie odpowiedzialnych lekarzy umożliwia wczesną i skuteczną interwencję

Dzięki zintegrowaniu z rozwiązaniem IntelliVue Guardian Solution funkcja IntelliSpace Event Management wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne personelu, jeśli stan pacjenta ulega zmianie. Lekarze otrzymują przydatne informacje na urządzenia mobilne, co usprawnia komunikację i zapewnia podjęcie właściwych działań we właściwym czasie —niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają.
Dodatkowe usługi pomocy technicznej || Możliwość dowolnej konfiguracj

Dodatkowe usługi pomocy technicznej zapewniają pomoc we wdrażaniu systemu

Firma Philips oferuje pomoc w integrowaniu i wdrażaniu systemu, tak aby mógł on działać bez problemów.

Dodatkowe usługi pomocy technicznej zapewniają pomoc we wdrażaniu systemu

Firma Philips oferuje pomoc w integrowaniu i wdrażaniu systemu, tak aby mógł on działać bez problemów.

Dodatkowe usługi pomocy technicznej zapewniają pomoc we wdrażaniu systemu

Firma Philips oferuje pomoc w integrowaniu i wdrażaniu systemu, tak aby mógł on działać bez problemów.
Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych || Umożliwia szybkie reagowanie

Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych umożliwia podjęcie szybkiego działania

W odpowiednich sytuacjach system IntelliVue Guardian EWS umożliwia szybką aktywację szpitalnego systemu szybkiego reagowania lub eskalacyjnego.

Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych umożliwia podjęcie szybkiego działania

W odpowiednich sytuacjach system IntelliVue Guardian EWS umożliwia szybką aktywację szpitalnego systemu szybkiego reagowania lub eskalacyjnego.

Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych umożliwia podjęcie szybkiego działania

W odpowiednich sytuacjach system IntelliVue Guardian EWS umożliwia szybką aktywację szpitalnego systemu szybkiego reagowania lub eskalacyjnego.
Standaryzacja || Możliwość dowolnej konfiguracj

Standaryzacja gwarantuje świetne wyniki podczas kontroli

Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution umożliwia standaryzację opieki medycznej i pozwala spełnić cele wyznaczone przez Komisję Wspólną. Upraszcza przebieg pracy, zmniejsza liczbę popełnianych błędów i ułatwia przeprowadzenie kontroli przesyłania danych i zgodności.

Standaryzacja gwarantuje świetne wyniki podczas kontroli

Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution umożliwia standaryzację opieki medycznej i pozwala spełnić cele wyznaczone przez Komisję Wspólną. Upraszcza przebieg pracy, zmniejsza liczbę popełnianych błędów i ułatwia przeprowadzenie kontroli przesyłania danych i zgodności.

Standaryzacja gwarantuje świetne wyniki podczas kontroli

Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution umożliwia standaryzację opieki medycznej i pozwala spełnić cele wyznaczone przez Komisję Wspólną. Upraszcza przebieg pracy, zmniejsza liczbę popełnianych błędów i ułatwia przeprowadzenie kontroli przesyłania danych i zgodności.
  • Zautomatyzowany system wczesnego ostr... || Umożliwia szybkie reagowanie
  • Kompleksowy system wykrywania || Możliwość dowolnej konfiguracj
  • Wykrywanie odchyleń od normy || Umożliwia szybkie reagowanie
  • Możliwość konfiguracji listy działań || Możliwość dowolnej konfiguracj
Zobacz wszystkie cechy
Zautomatyzowany system wczesnego ostr... || Umożliwia szybkie reagowanie

Zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania Early Warning Score zapobiega opóźnieniom w podjęciu le

System wczesnego ostrzegania EWS pozwala lekarzom i pielęgniarkom na wykrywanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjenta, a co za tym idzie umożliwia im szybkie reagowanie. Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution wyświetla ocenę wczesnego ostrzegania na monitorze do kontroli wyrywkowej, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji przy łóżku pacjenta.

Zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania Early Warning Score zapobiega opóźnieniom w podjęciu le

System wczesnego ostrzegania EWS pozwala lekarzom i pielęgniarkom na wykrywanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjenta, a co za tym idzie umożliwia im szybkie reagowanie. Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution wyświetla ocenę wczesnego ostrzegania na monitorze do kontroli wyrywkowej, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji przy łóżku pacjenta.

Zautomatyzowany system wczesnego ostrzegania Early Warning Score zapobiega opóźnieniom w podjęciu le

System wczesnego ostrzegania EWS pozwala lekarzom i pielęgniarkom na wykrywanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjenta, a co za tym idzie umożliwia im szybkie reagowanie. Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution wyświetla ocenę wczesnego ostrzegania na monitorze do kontroli wyrywkowej, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji przy łóżku pacjenta.
Kompleksowy system wykrywania || Możliwość dowolnej konfiguracj

Kompleksowy system wykrywania dostarcza wszystkich niezbędnych informacji

System IntelliVue Guardian łączy wszystkie komponenty systemu monitorowania pacjenta. Podstawę tego rozwiązania stanowi oprogramowanie IntelliVue Guardian Software, które gromadzi istotne dane pacjenta z monitorów pacjenta. Opcja IntelliBridge Enterprise łączy system ze szpitalnymi systemami, takimi jak EMR i ADT. Funkcja IntelliSpace Event Management służy z kolei do wysyłania ważnych informacji na urządzenia mobilne personelu.

Kompleksowy system wykrywania dostarcza wszystkich niezbędnych informacji

System IntelliVue Guardian łączy wszystkie komponenty systemu monitorowania pacjenta. Podstawę tego rozwiązania stanowi oprogramowanie IntelliVue Guardian Software, które gromadzi istotne dane pacjenta z monitorów pacjenta. Opcja IntelliBridge Enterprise łączy system ze szpitalnymi systemami, takimi jak EMR i ADT. Funkcja IntelliSpace Event Management służy z kolei do wysyłania ważnych informacji na urządzenia mobilne personelu.

Kompleksowy system wykrywania dostarcza wszystkich niezbędnych informacji

System IntelliVue Guardian łączy wszystkie komponenty systemu monitorowania pacjenta. Podstawę tego rozwiązania stanowi oprogramowanie IntelliVue Guardian Software, które gromadzi istotne dane pacjenta z monitorów pacjenta. Opcja IntelliBridge Enterprise łączy system ze szpitalnymi systemami, takimi jak EMR i ADT. Funkcja IntelliSpace Event Management służy z kolei do wysyłania ważnych informacji na urządzenia mobilne personelu.
Wykrywanie odchyleń od normy || Umożliwia szybkie reagowanie

Wykrywanie odchyleń umożliwia zauważanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjen

System wykrywa odchylenia odczytów parametrów życiowych pacjenta i automatycznie sprawdza dokładność danych przez wykonywanie pomiarów weryfikujących w określonych przez użytkownika odstępach czasu.

Wykrywanie odchyleń umożliwia zauważanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjen

System wykrywa odchylenia odczytów parametrów życiowych pacjenta i automatycznie sprawdza dokładność danych przez wykonywanie pomiarów weryfikujących w określonych przez użytkownika odstępach czasu.

Wykrywanie odchyleń umożliwia zauważanie nawet najbardziej subtelnych oznak pogorszenia stanu pacjen

System wykrywa odchylenia odczytów parametrów życiowych pacjenta i automatycznie sprawdza dokładność danych przez wykonywanie pomiarów weryfikujących w określonych przez użytkownika odstępach czasu.
Możliwość konfiguracji listy działań || Możliwość dowolnej konfiguracj

Możliwość konfiguracji listy działań zgodnie z protokołem placówki

IntelliVue Guardian Solution to konfigurowalne rozwiązanie, które pozwala każdej placówce na wybór parametrów i dostosowanie progów do własnych kryteriów oceny. Konfigurowalna lista działań zawiera błyskawiczne zalecenia dla personelu, zgodne z protokołem placówki. Twój szpital, Twoje zasady.

Możliwość konfiguracji listy działań zgodnie z protokołem placówki

IntelliVue Guardian Solution to konfigurowalne rozwiązanie, które pozwala każdej placówce na wybór parametrów i dostosowanie progów do własnych kryteriów oceny. Konfigurowalna lista działań zawiera błyskawiczne zalecenia dla personelu, zgodne z protokołem placówki. Twój szpital, Twoje zasady.

Możliwość konfiguracji listy działań zgodnie z protokołem placówki

IntelliVue Guardian Solution to konfigurowalne rozwiązanie, które pozwala każdej placówce na wybór parametrów i dostosowanie progów do własnych kryteriów oceny. Konfigurowalna lista działań zawiera błyskawiczne zalecenia dla personelu, zgodne z protokołem placówki. Twój szpital, Twoje zasady.
Informowanie odpowiedzialnych lekarzy || Umożliwia szybkie reagowanie

Informowanie odpowiedzialnych lekarzy umożliwia wczesną i skuteczną interwencję

Dzięki zintegrowaniu z rozwiązaniem IntelliVue Guardian Solution funkcja IntelliSpace Event Management wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne personelu, jeśli stan pacjenta ulega zmianie. Lekarze otrzymują przydatne informacje na urządzenia mobilne, co usprawnia komunikację i zapewnia podjęcie właściwych działań we właściwym czasie —niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają.

Informowanie odpowiedzialnych lekarzy umożliwia wczesną i skuteczną interwencję

Dzięki zintegrowaniu z rozwiązaniem IntelliVue Guardian Solution funkcja IntelliSpace Event Management wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne personelu, jeśli stan pacjenta ulega zmianie. Lekarze otrzymują przydatne informacje na urządzenia mobilne, co usprawnia komunikację i zapewnia podjęcie właściwych działań we właściwym czasie —niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają.

Informowanie odpowiedzialnych lekarzy umożliwia wczesną i skuteczną interwencję

Dzięki zintegrowaniu z rozwiązaniem IntelliVue Guardian Solution funkcja IntelliSpace Event Management wysyła powiadomienia na urządzenia mobilne personelu, jeśli stan pacjenta ulega zmianie. Lekarze otrzymują przydatne informacje na urządzenia mobilne, co usprawnia komunikację i zapewnia podjęcie właściwych działań we właściwym czasie —niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają.
Dodatkowe usługi pomocy technicznej || Możliwość dowolnej konfiguracj

Dodatkowe usługi pomocy technicznej zapewniają pomoc we wdrażaniu systemu

Firma Philips oferuje pomoc w integrowaniu i wdrażaniu systemu, tak aby mógł on działać bez problemów.

Dodatkowe usługi pomocy technicznej zapewniają pomoc we wdrażaniu systemu

Firma Philips oferuje pomoc w integrowaniu i wdrażaniu systemu, tak aby mógł on działać bez problemów.

Dodatkowe usługi pomocy technicznej zapewniają pomoc we wdrażaniu systemu

Firma Philips oferuje pomoc w integrowaniu i wdrażaniu systemu, tak aby mógł on działać bez problemów.
Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych || Umożliwia szybkie reagowanie

Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych umożliwia podjęcie szybkiego działania

W odpowiednich sytuacjach system IntelliVue Guardian EWS umożliwia szybką aktywację szpitalnego systemu szybkiego reagowania lub eskalacyjnego.

Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych umożliwia podjęcie szybkiego działania

W odpowiednich sytuacjach system IntelliVue Guardian EWS umożliwia szybką aktywację szpitalnego systemu szybkiego reagowania lub eskalacyjnego.

Wyzwalanie protokołów eskalacyjnych umożliwia podjęcie szybkiego działania

W odpowiednich sytuacjach system IntelliVue Guardian EWS umożliwia szybką aktywację szpitalnego systemu szybkiego reagowania lub eskalacyjnego.
Standaryzacja || Możliwość dowolnej konfiguracj

Standaryzacja gwarantuje świetne wyniki podczas kontroli

Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution umożliwia standaryzację opieki medycznej i pozwala spełnić cele wyznaczone przez Komisję Wspólną. Upraszcza przebieg pracy, zmniejsza liczbę popełnianych błędów i ułatwia przeprowadzenie kontroli przesyłania danych i zgodności.

Standaryzacja gwarantuje świetne wyniki podczas kontroli

Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution umożliwia standaryzację opieki medycznej i pozwala spełnić cele wyznaczone przez Komisję Wspólną. Upraszcza przebieg pracy, zmniejsza liczbę popełnianych błędów i ułatwia przeprowadzenie kontroli przesyłania danych i zgodności.

Standaryzacja gwarantuje świetne wyniki podczas kontroli

Rozwiązanie IntelliVue Guardian Solution umożliwia standaryzację opieki medycznej i pozwala spełnić cele wyznaczone przez Komisję Wspólną. Upraszcza przebieg pracy, zmniejsza liczbę popełnianych błędów i ułatwia przeprowadzenie kontroli przesyłania danych i zgodności.
  • 1 Bellomo R, Goldsmith D, Russell S, Uchino S. Postoperative serious adverse events in a teaching hospital: a prospective study. Med J Aust. 2002: 176:216-218.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?