16-odprowadzeniowy algorytm EKG DXL

ECG algorithm

Znajdź podobne produkty

Algorytm DXL firmy Philips do interpretacji zapisu EKG korzysta z zaawansowanych metod analitycznych na potrzeby interpretacji spoczynkowego EKG. Analizuje krzywe EKG pozyskane jednocześnie z maksymalnie 16 odprowadzeń w celu interpretacji rytmu i morfologii w różnych grupach pacjentów.

Cechy
Zintegrowana analiza zapisu z 16 odpr... || Expanded diagnostic capabiliti

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.
Mapy ST || Expanded diagnostic capabiliti

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Updated criteria || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Kryteria STEMI-CA || Expanded diagnostic capabiliti

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Wyróżnianie wartości krytycznych || Expanded diagnostic capabiliti

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.
Program LeadCheck || Expanded diagnostic capabiliti

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.
Zaktualizowane zalecenia || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.
  • Zintegrowana analiza zapisu z 16 odpr... || Expanded diagnostic capabiliti
  • Mapy ST || Expanded diagnostic capabiliti
  • Updated criteria || Expanded diagnostic capabiliti
  • Kryteria STEMI-CA || Expanded diagnostic capabiliti
Zobacz wszystkie cechy
Zintegrowana analiza zapisu z 16 odpr... || Expanded diagnostic capabiliti

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.
Mapy ST || Expanded diagnostic capabiliti

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Updated criteria || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Kryteria STEMI-CA || Expanded diagnostic capabiliti

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Wyróżnianie wartości krytycznych || Expanded diagnostic capabiliti

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.
Program LeadCheck || Expanded diagnostic capabiliti

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.
Zaktualizowane zalecenia || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.
  • 1 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part VI: Acute Ischemia/Infarction. Circulation 2009; 100:e262–e270.
  • 2 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretaton of the Electrocardiogram, Part II: Electrocardiography Diagnostic Statement List. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128–135.
  • 3 Algorytm DXL do interpretacji zapisu EKG z powyższymi funkcjami i możliwościami jest dostępny w elektrokardiografach PageWriter TC70 i TC50. Jego wersja z innymi funkcjami jest także dostępna w elektrokardiografach PageWriter TC30 i w monitorze/defibrylatorze HeartStart MRx.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?