16-odprowadzeniowy algorytm EKG DXL ECG algorithm

16-odprowadzeniowy algorytm EKG DXL

ECG algorithm

Znajdź podobne produkty

Algorytm DXL firmy Philips do interpretacji zapisu EKG korzysta z zaawansowanych metod analitycznych na potrzeby interpretacji spoczynkowego EKG. Analizuje krzywe EKG pozyskane jednocześnie z maksymalnie 16 odprowadzeń w celu interpretacji rytmu i morfologii w różnych grupach pacjentów.

Cechy
Zintegrowana analiza zapisu z 16 odpr... || Expanded diagnostic capabiliti

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.
Mapy ST || Expanded diagnostic capabiliti

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Updated criteria || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Kryteria STEMI-CA || Expanded diagnostic capabiliti

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Wyróżnianie wartości krytycznych || Expanded diagnostic capabiliti

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.
Program LeadCheck || Expanded diagnostic capabiliti

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.
Zaktualizowane zalecenia || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.
  • Zintegrowana analiza zapisu z 16 odpr... || Expanded diagnostic capabiliti
  • Mapy ST || Expanded diagnostic capabiliti
  • Updated criteria || Expanded diagnostic capabiliti
  • Kryteria STEMI-CA || Expanded diagnostic capabiliti
See all features
Zintegrowana analiza zapisu z 16 odpr... || Expanded diagnostic capabiliti

Zintegrowana analiza zapisu z 16 odprowadzeń obsługująca różne kategorie pacjentów

Algorytm DXL firmy Philips do analizy zapisu EKG wykracza poza tradycyjną interpretację spoczynkowego EKG z 12 odprowadzeń, ponieważ umożliwia także analizę przyrostową, niedostępną w starszych programach analitycznych. Zintegrowana analiza 16-odprowadzeniowa wykorzystuje opcjonalne elektrody umieszczone po prawej stronie klatki piersiowej i na plecach w celu pełniejszej diagnostyki bólu w klatce piersiowej u osób dorosłych. Obsługiwana jest także funkcja analizy 15-odprowadzeniowego EKG wykonywanego u dzieci.
Mapy ST || Expanded diagnostic capabiliti

Mapy ST służące do wizualizacji zmian odcinka ST

Mapy ST umożliwiają wizualizację zmian odcinka ST w płaszczyźnie czołowej i poprzecznej zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Updated criteria || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane kryteria oparte na najnowszych badaniach klinicznych

Algorytm DXL do analizy 16-odprowadzeniowego EKG korzysta ze zaktualizowanych kryteriów opartych na najnowszych badaniach klinicznych. Przykłady aktualizacji: dodanie przypadku „ostrej globalnej ischemii” oraz wdrożenie zaktualizowanych kryteriów STEMI zależnie od płci, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Kryteria STEMI-CA || Expanded diagnostic capabiliti

Kryteria STEMI-CA do wykrywania potencjalnych niedrożności

Kryteria STEMI-CA sugerują prawdopodobne miejsce występowania niedrożności, zgodnie z zaleceniami AHA/ACCF/HRS z 2009 roku*.
Wyróżnianie wartości krytycznych || Expanded diagnostic capabiliti

Wyróżnianie wartości krytycznych przyspiesza zastosowanie intensywnej opieki

Wyróżnianie wartości krytycznych pozwala wykryć stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki temu można szybko podjąć działania i skrócić czas od stwierdzenia wystąpienia krytycznego zdarzenia kardiologicznego do podjęcia stosownej interwencji, np. wykonania angioplastyki balonowej.
Program LeadCheck || Expanded diagnostic capabiliti

Program LeadCheck pozwala zapobiegać błędom

Program LeadCheck identyfikuje 19 potencjalnych błędów wynikających z zamiany i nieprawidłowego umiejscowienia elektrod podczas badań EKG.
Zaktualizowane zalecenia || Expanded diagnostic capabiliti

Zaktualizowane zalecenia zapewniające wysoki standard jakości

Algorytm odzwierciedla zaktualizowane wytyczne i zalecenia, takie jak zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2007 r. (część II**) oraz zalecenia AHA/ACCF/HRS z 2009 r. (część VI1), dotyczące standaryzacji i interpretacji zapisu EKG. Jest on dostępny w szeregu produktów firmy Philips***.
  • 1 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part VI: Acute Ischemia/Infarction. Circulation 2009; 100:e262–e270.
  • 2 AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretaton of the Electrocardiogram, Part II: Electrocardiography Diagnostic Statement List. J Am Coll Cardiology, 2007:49:1128–135.
  • 3 Algorytm DXL do interpretacji zapisu EKG z powyższymi funkcjami i możliwościami jest dostępny w elektrokardiografach PageWriter TC70 i TC50. Jego wersja z innymi funkcjami jest także dostępna w elektrokardiografach PageWriter TC30 i w monitorze/defibrylatorze HeartStart MRx.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.