Q-CPR™ pomiary i wskazówki

Miernik RKO

Znajdź podobne produkty

Opracowano specjalne narzędzie mające na celu podniesienie jakości wykonywanej RKO. Jest ono dostępne jako w pełni zintegrowana opcja modeli HeartStart MRx i HeartStart FR3 oraz posiada kilka nowoczesnych rozwiązań opartych na wytycznych AHA dotyczących RKO i opiniach użytkowników miernika Q-CPR.

Cechy
Łatwa obsługa, szybkie reagowanie
Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.

Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania
Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.
Click here for more information
Łatwa obsługa, szybkie reagowanie
Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.
Bogactwo informacji klinicznych usprawniające leczenie
Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO
W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.
Click here for more information
Bogactwo informacji klinicznych usprawniające leczenie
Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.
Wytrzymała konstrukcja, ciągłe usprawnianie wdrożonych rozwiązań
Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO
Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.
Click here for more information
Wytrzymała konstrukcja, ciągłe usprawnianie wdrożonych rozwiązań
Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.
Click here for more information
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.
Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.
Karta z raportem Q-CPR

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.
 • Łatwa obsługa, szybkie reagowanie
 • Bogactwo informacji klinicznych usprawniające leczenie
 • Wytrzymała konstrukcja, ciągłe usprawnianie wdrożonych rozwiązań
 • Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Zobacz wszystkie cechy
Łatwa obsługa, szybkie reagowanie
Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.

Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania
Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.
Click here for more information
Łatwa obsługa, szybkie reagowanie
Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.
Bogactwo informacji klinicznych usprawniające leczenie
Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO
W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.
Click here for more information
Bogactwo informacji klinicznych usprawniające leczenie
Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.
Wytrzymała konstrukcja, ciągłe usprawnianie wdrożonych rozwiązań
Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO
Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.
Click here for more information
Wytrzymała konstrukcja, ciągłe usprawnianie wdrożonych rozwiązań
Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.
Click here for more information
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.
Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.
Karta z raportem Q-CPR

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.

Specyfikacja

Measurements
Measurements
Compressions
 • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
 • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Compression Rate Target
 • Od 90 do 120 uciśnięć/min
Ventilations
 • Objętość/częstość/czas wdechu
Graphic Indicator Ventilation Rate
 • Od 4 do 16 oddechów na minutę lub od 9 do 16 oddechów na minutę po wykonaniu wdechu ratowniczego, po 60 sekundach bez uciskania
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
 • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
 • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
Graphical
 • Krzywa uciśnięć z prawidłową strefą docelową głębokości uciskania. Ikona płuc przedstawiająca objętość oddechową (tylko widok kodu)
User Interface
User Interface
Compression sensor weight
 • 8 oz
Measurements
Measurements
Compressions
 • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
 • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
 • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
 • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Measurements
Measurements
Compressions
 • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
 • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Compression Rate Target
 • Od 90 do 120 uciśnięć/min
Ventilations
 • Objętość/częstość/czas wdechu
Graphic Indicator Ventilation Rate
 • Od 4 do 16 oddechów na minutę lub od 9 do 16 oddechów na minutę po wykonaniu wdechu ratowniczego, po 60 sekundach bez uciskania
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
 • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
 • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
Graphical
 • Krzywa uciśnięć z prawidłową strefą docelową głębokości uciskania. Ikona płuc przedstawiająca objętość oddechową (tylko widok kodu)
User Interface
User Interface
Compression sensor weight
 • 8 oz
 • 1 Ko PC, Chen WJ, Lin CH, et al. Evaluating the quality of pre-hospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation. 2005;64:163–169.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?