Q-CPR™ Miernik RKO

Q-CPR™ pomiary i wskazówki

Miernik RKO

Znajdź podobne produkty

Opracowano specjalne narzędzie mające na celu podniesienie jakości wykonywanej RKO. Jest ono dostępne jako w pełni zintegrowana opcja modeli HeartStart MRx i HeartStart FR3 oraz posiada kilka nowoczesnych rozwiązań opartych na wytycznych AHA dotyczących RKO i opiniach użytkowników miernika Q-CPR.

Cechy
Łatwa obsługa, szybkie reagowanie || Get corrective feedback
Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.
Bogactwo informacji klinicznych uspra... || Get corrective feedback
Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.
Wytrzymała konstrukcja, ciągłe uspraw... || Get corrective feedback
Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszą... || Get corrective feedback
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.
Wskazówki na potrzeby lepszego udziel... || Get corrective feedback

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.
Karta z raportem Q-CPR || Get corrective feedback

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.
 • Łatwa obsługa, szybkie reagowanie || Get corrective feedback
 • Bogactwo informacji klinicznych uspra... || Get corrective feedback
 • Wytrzymała konstrukcja, ciągłe uspraw... || Get corrective feedback
 • Dokładne wskazówki głosowe towarzyszą... || Get corrective feedback
See all features
Łatwa obsługa, szybkie reagowanie || Get corrective feedback
Łatwość użytkowania

Łatwość użytkowania

Konfiguracja i obsługa miernika Q-CPR są wyjątkowo proste. Dzięki wglądowi w obiektywny zapis całego zdarzenia można doszlifować swoje umiejętności dotyczące czynności ratowniczych ALS/BLS w zakresie RKO, co pozwoli poprawić jakość wykonywania resuscytacji i zwiększyć powtarzalność. Miernik Q-CPR skutecznie wskaże prawidłową siłę, głębokość i szybkość wykonywania uciśnięć.
Bogactwo informacji klinicznych uspra... || Get corrective feedback
Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

Obiektywne informacje pomagające uzyskać wysoką jakość RKO

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu.
Wytrzymała konstrukcja, ciągłe uspraw... || Get corrective feedback
Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Optymalizacja pod kątem wytycznych AHA 2010 dotyczących RKO

Monitory/defibrylatory HeartStart MRx i defibrylatory AED HeartStart FR3 z miernikiem Q-CPR firmy Philips korzystają z zaleceń AHA/ERC z 2010 roku, które traktujemy jako niezmiernie istotne międzynarodowe standardy branżowe w zakresie resuscytacji i ratownictwa w przypadku nagłych zdarzeń kardiologicznych.
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszą... || Get corrective feedback
Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Dokładne wskazówki głosowe towarzyszące danym na ekranie

Miernik Q-CPR umożliwia zarządzanie protokołami i wyświetla szczegółowe informacje zwrotne w postaci wizualnej w widoku kodu lub AED na ekranie monitora/defibrylatora HeartStart MRx. Polecenia głosowe można WŁĄCZYĆ lub WYŁĄCZYĆ w zależności od stosowanego protokołu i warunków podczas wykonywania RKO.
Wskazówki na potrzeby lepszego udziel... || Get corrective feedback

Wskazówki na potrzeby lepszego udzielania pomocy

Wykonujące pomiary i dostarczające wskazówek narzędzie Q-CPR zapewnia informacje zwrotne służące poprawie jakości wykonywania uciśnięć i oddechów podczas RKO w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa hiperwentylacji pacjenta podczas resuscytacji.
Karta z raportem Q-CPR || Get corrective feedback

Karta z raportem Q-CPR

W przypadku stosowania w połączeniu z oprogramowaniem medycznym HeartStart Event Review Pro firmy Philips miernik Q-CPR stanowi doskonałe narzędzie do retrospektywnej analizy danych na potrzeby przeglądu, szkolenia i ciągłego doskonalenia umiejętności. Oprogramowanie Event Review Pro gromadzi i przechowuje całość danych z działań ratowniczych, w tym dane z miernika Q-CPR, w celu późniejszego przeglądu i omówienia.

Specyfikacja

Measurements
Measurements
Compressions
 • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
 • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Compression Rate Target
 • Od 90 do 120 uciśnięć/min
Ventilations
 • Objętość/częstość/czas wdechu
Graphic Indicator Ventilation Rate
 • Od 4 do 16 oddechów na minutę lub od 9 do 16 oddechów na minutę po wykonaniu wdechu ratowniczego, po 60 sekundach bez uciskania
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
 • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
 • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
Graphical
 • Krzywa uciśnięć z prawidłową strefą docelową głębokości uciskania. Ikona płuc przedstawiająca objętość oddechową (tylko widok kodu)
User Interface
User Interface
Compression sensor weight
 • 8 oz
Measurements
Measurements
Compressions
 • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
 • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
 • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
 • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
See all specifications
Measurements
Measurements
Compressions
 • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
 • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Compression Rate Target
 • Od 90 do 120 uciśnięć/min
Ventilations
 • Objętość/częstość/czas wdechu
Graphic Indicator Ventilation Rate
 • Od 4 do 16 oddechów na minutę lub od 9 do 16 oddechów na minutę po wykonaniu wdechu ratowniczego, po 60 sekundach bez uciskania
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
 • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
 • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
Graphical
 • Krzywa uciśnięć z prawidłową strefą docelową głębokości uciskania. Ikona płuc przedstawiająca objętość oddechową (tylko widok kodu)
User Interface
User Interface
Compression sensor weight
 • 8 oz
 • 1 Ko PC, Chen WJ, Lin CH, et al. Evaluating the quality of pre-hospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation. 2005;64:163–169.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.