Q-CPR™ Miernik RKO

Q-CPR™ pomiary i wskazówki

Miernik RKO

Znajdź podobne produkty

Opracowano specjalne narzędzie mające na celu podniesienie jakości wykonywanej RKO. Jest ono dostępne jako w pełni zintegrowana opcja modeli HeartStart MRx i HeartStart FR3 oraz posiada kilka nowoczesnych rozwiązań opartych na wytycznych AHA dotyczących RKO i opiniach użytkowników miernika Q-CPR.

Specyfikacja

Measurements
Measurements
Compressions
  • Głębokość, częstość, rozprężenie (całkowite lub niecałkowite) i cykl powtarzania
Compression Depth Target
  • Od -38 do -51 mm (od -1,50 do -2,00 cala)
Compression Rate Target
  • Od 90 do 120 uciśnięć/min
Ventilations
  • Objętość/częstość/czas wdechu
Graphic Indicator Ventilation Rate
  • Od 4 do 16 oddechów na minutę lub od 9 do 16 oddechów na minutę po wykonaniu wdechu ratowniczego, po 60 sekundach bez uciskania
Feedback Type
Feedback Type
Verbal
  • Korygujące wskazówki głosowe dla wszystkich pomiarów, uszeregowane według poziomu ważności
Numerical
  • Odczyty pomiarów dotyczących częstości uciśnięć/oddechów i czasu bez przepływu (tylko widok kodu)
Graphical
  • Krzywa uciśnięć z prawidłową strefą docelową głębokości uciskania. Ikona płuc przedstawiająca objętość oddechową (tylko widok kodu)
Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika
Compression sensor weight
  • 8 oz
  • 1 Ko PC, Chen WJ, Lin CH, et al. Evaluating the quality of pre-hospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation. 2005;64:163–169.