Feature Detail

Zaawansowane narzędzia położnicze

Fotorealistyczne
przestrzenne obrazowanie płodu i usprawniony przebieg pracy

Wachlarz zaawansowanych funkcji wizualizacji oraz kontroli przebiegu pracy opracowanych przez firmę Philips pozwala z łatwością uzyskać realistyczne obrazy 3DFunkcje Philips TrueVue oraz GlassVue z wewnętrznym źródłem światła umożliwiają fotorealistyczne obrazowanie położniczo-ginekologiczne. Funkcja aReveal do automatycznej segmentacji obrazu 3D pozwala na uzyskanie projekcji twarzy płodu za pomocą jednego dotknięcia, a funkcja aBiometry Assist usprawnia dokonywanie pomiarów płodu.

Ruchome wewnętrzne źródło światła
 

Funkcja Philips TrueVue z wirtualnym źródłem światła to opatentowana metoda obrazowania ultrasonograficznego w technologii 3D, dzięki której uzyskuje się realistyczne trójwymiarowe projekcje, a operator urządzenia może w dowolny sposób poruszać źródłem światła w obrębie objętości obrazu 3D. Elastyczność źródła światła pozwala użytkownikowi zmieniać kierunek padania światła i cienia na struktury anatomiczne w celu uzyskania większej pewności klinicznej, a także może sprzyjać nawiązywaniu relacji matki z dzieckiem.

 

Korzystając z interaktywnego interfejsu TouchVue, użytkownicy ultrasonografu mogą za pomocą panelu dotykowego kontrolować zarówno rotację objętości, jak i umiejscowienie wewnętrznego źródła światła bezpośrednio na obrazie 3D uzyskanym dzięki funkcji TrueVue.

Philips TrueVue EPIQ ultrasound V6-2 transducer

Obraz uzyskany dzięki funkcji TrueVue jest bardziej realistyczny niż ten otrzymany za pomocą tradycyjnych algorytmów obrazowania przestrzennego.

Philips GlassVue EPIQ First Trimester OB Light source

Funkcja GlassVue: oświetlenie podczas badania położniczego we wczesnej ciąży.

Transparentny obraz anatomii płodu

Funkcja Philips GlassVue z wirtualnym źródłem światła pozwala wcześniej otrzymać bardziej transparentną projekcję anatomii płodu niż ta uzyskiwana za pomocą tradycyjnego badania USG. To zaawansowane narzędzie do obrazowania 3D odwzorowuje także to, co znajduje się pod skórą — uwidacznia kości, narządy oraz inne wewnętrzne struktury płodu. Użytkownik może kontrolować elastyczne źródło światła oraz stopień przezroczystości obrazu 3D.

Transparentny obraz anatomii płodu

Funkcja Philips GlassVue z wirtualnym źródłem światła pozwala wcześniej otrzymać bardziej transparentną projekcję anatomii płodu niż ta uzyskiwana za pomocą tradycyjnego badania USG. To zaawansowane narzędzie do obrazowania 3D odwzorowuje także to, co znajduje się pod skórą — uwidacznia kości, narządy oraz inne wewnętrzne struktury płodu. Użytkownik może kontrolować elastyczne źródło światła oraz stopień przezroczystości obrazu 3D.

Philips GlassVue EPIQ First Trimester OB Light source

Funkcja GlassVue: oświetlenie podczas badania położniczego we wczesnej ciąży.

Funkcja aReveal do automatycznej segmentacji obrazu 3D

Dzięki rozpoznawaniu geometrii czaszki funkcja aReveal automatycznie eliminuje nieistotne dane wokół twarzy płodu – i to za jednym dotknięciem przycisku. Tak samo łatwo można powrócić to poprzedniego widoku. Z funkcji aReveal można korzystać w przypadku projekcji uzyskanych dzięki obrazowaniu TrueVue jak i tych uzyskanych dzięki tradycyjnemu obrazowaniu przestrzennemu.

Philips Affiniti ultrasound fetal face aReveal Not-applied

Przed zastosowaniem aReveal

Philips Affiniti ultrasound fetal face aReveal applied

Po zastosowaniu aReveal

Łatwiejsze określanie wymiarów płodu i raportowanie

 

Funkcja aBiometry Assist usprawnia przeprowadzanie wystandaryzowanych pomiarów wielkości struktur płodu: HC, OFD, BPD, AC oraz FL. Wykorzystując dane anatomiczne dotyczące budowy płodu, funkcja aBiometry Assist automatycznie umieszcza na wybranych strukturach kursory pomiarowe, których położenie użytkownik aparatu może szybko zaakceptować lub edytować. Pomaga to zmniejszyć liczbę czynności pomiarowych i usprawnia proces generowania raportów z badań położniczych.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

  •  

    EPIQ 7

    Ultrasonograf EPIQ 7 jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną architekturę, uwzględniającą wszystkie aspekty akwizycji i przetwarzania sygnału akustycznego. To prawdziwa ewolucja w kierunku niezrównanej jakości obrazowania ultradźwiękowego.

  •  

    EPIQ 5

    Ultrasonograf EPIQ 5 jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną architekturę, uwzględniającą wszystkie aspekty akwizycji i przetwarzania sygnału akustycznego. To prawdziwa ewolucja w kierunku niezrównanej jakości obrazowania ultradźwiękowego.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.