Kardioonkologia

Długoterminowe leczenie raka
a serce

1 in 10 infographic
1 na 10 pacjentów chorujących na raka umiera z powodu problemów sercowo-naczyniowych1
Mortality risk inforgraphic
Ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów chorujących na raka jest średnio 2–6 razy wyższe niż w populacji ogólnej
*2
1 na 10 pacjentów chorujących na raka umiera z powodu problemów sercowo-naczyniowych1
Ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych wśród pacjentów chorujących na raka jest
średnio
2–6 razy
wyższe
niż w
populacji
ogólnej

*2
Statystyki mówią same za siebie: problemy sercowo-naczyniowe, np. kardiomiopatia oraz zaburzenia pracy serca wywołane chemioterapią, mogą znacząco wpływać na jakość życia pacjentów onkologicznych, i to nawet wiele lat po zakończeniu leczenia. Rozpoznając możliwie jak najszybciej niepokojące sygnały, możemy w znaczący sposób zapobiegać wystąpieniu poważnych powikłań. Wymaga to jednak skutecznej współpracy pomiędzy kardiologami a onkologami.

Zobacz, w jaki sposób można wykorzystać potencjał aplikacji Philips AutoStrain i Dynamic HeartModelA.I. w nowym lub już posiadanym ultrasonografie do badań serca.

Co to jest kardiotoksyczność?


Kardiotoksyczność to wpływ określonych leków stosowanych w terapii raka na podwyższone ryzyko uszkodzenia komórek mięśnia sercowego oraz objawowej niewydolności serca. Prawdopodobnie najczęstszym powikłaniem spowodowanym przez kardiotoksyczność leków onkologicznych jest dysfunkcja lewej komory, związana przede wszystkim ze stosowaniem antracyklin i trastuzumabu1.

 

Wczesne rozpoznanie uszkodzenia mięśnia sercowego zwiększa szanse na włączenie leczenia kardioprotekcyjnego bez przerywania terapii onkologicznej.

image video thumbnail image
Ecocardiography screen

Jak można przeciwdziałać kardiotoksyczności leków?

Skuteczne przeciwdziałanie kardiotoksyczności leków przeciwrakowych wymaga współpracy pomiędzy specjalistami kardiologami a onkologami. W idealnych warunkach pacjent, który ma otrzymać potencjalnie kardiotoksyczny lek, powinien przejść wstępną ocenę funkcji serca4.

 

Należy jednak pamiętać, że proste i szeroko dostępne dwuwymiarowe badanie echokardiograficzne frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) często nie pozwala na wykrycie drobnych zmian w jej kurczliwości. Bardziej dokładne pomiary zapewnia echokardiografia 3D, jednak dopiero pomiar globalnego odkształcenia wzdłużnego (GLS), który umożliwia przeprowadzenie analizy, pozwala w optymalny sposób wykryć na wczesnym etapie subkliniczne zaburzenia pracy lewej komory4.

ASE

Seria webinariów ASE


Ocena echokardiograficzna w rozpoznaniu i leczeniu kardiotoksyczności terapii przeciwrakowej: prezentacja przypadków dla lekarzy.
Dr Teresa López Fernández
Aplikacje Dynamic HeartModelA.I. i AutoStrain zapewniają lekarzom onkologom i kardiologom informacje niezbędne w monitorowaniu stanu serca i zapobieganiu jego uszkodzeniu przez kardiotoksyczne leki stosowane w leczeniu onkologicznym.

Dr Teresa López Fernández

Kierownik pracowni obrazowania serca i kardioonkologii, Szpital Uniwersytecki La Paz, Madryt, Hiszpania

Współpraca między lekarzami różnych specjalności w dłuższej perspektywie czasowej

Znakomita opieka w codziennej praktyce
Znakomita opieka w codziennej praktyce
Automatyczne, wykonywane naciśnięciem jednego przycisku pomiary GLS w aplikacji Philips AutoStrain lub pomiary EF 3D w aplikacji Philips Dynamic HeartModelA.I.** pozwalają na uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych wyników i mogą być przeprowadzane zarówno przez bardziej, jak i mniej doświadczonych lekarzy. Dzięki temu można je z powodzeniem wykonywać w ramach rutynowych badań klinicznych.
Dokładne, powtarzalne wartości
Dokładne, powtarzalne wartości podczas badań kontrolnych
Powtarzalność i dokładność pomiarów uzyskiwanych u pacjentów onkologicznych ma kluczowe znaczenia dla uzyskania pewności rozpoznań. Stwierdzono, że w wielu przypadkach powtarzalność pomiarów GLS i dokładność pomiarów EF 3D zapewniają dużo wyższą skuteczność w rozpoznawaniu nieprawidłowości niż konwencjonalna echokardiografia 2D (np. pomiar EF 2D)5.
Spersonalizowana opieka dzięki bogatym informacjom klinicznym
Spersonalizowana opieka dzięki bogatym informacjom klinicznym
Przeznaczony do badań serca ultrasonograf Philips wyposażony w aplikację AutoStrain lub Dynamic HeartModelA.I. upraszcza zapisywanie wyników i ułatwia dostęp do danych na potrzeby sporządzenia opisu lub omówienia przypadku. Onkolodzy oraz specjaliści zasiadający na interdyscyplinarnych posiedzeniach mogą również skorzystać z tych wyników w celu podjęcia lub skorygowania decyzji dotyczącej leczenia.
Opieka skoncentrowana na pacjentach
Opieka skoncentrowana na pacjentach
Rozpoznawanie i przeciwdziałanie kardiotoksyczności leków u pacjentów onkologicznych ma kluczowe znaczenia dla zapobiegania potencjalnym uszkodzeniom mięśnia sercowego. Wspólne, interdyscyplinarne działania protekcyjne prowadzone z udziałem onkologów i kardiologów pozwalają otoczyć pacjentów całościową opieką.
*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent
Automatyczny pomiar GLS możliwy do wykonania podczas rutynowych badań
Automatyczny pomiar GLS możliwy do wykonania podczas rutynowych badań
Aplikacja AutoStrain — dostępna w ultrasonografie lub stacji roboczej na potrzeby post-processingu — zapewnia szybki i prosty pomiar GLS dzięki funkcjom Auto View Recognition i Auto Contour Placement. „Wyszkolona” na ponad 6000 obrazów zapewnia uzyskiwanie wiarygodnych i powtarzalnych pomiarów odkształcenia lewej komory, które można wykonywać także w trakcie rutynowych badań.
 • Zobacz, jak szybko można wykonać pomiary globalnego odkształcenia wzdłużnego w aplikacji AutoSrain.
 • Poznaj zaawansowane technologie, które zastosowano w aplikacji AutoStrain, aby zwiększyć pewność rozpoznań i przyspieszyć przebieg badania.
 • Zobacz, jak aplikacja AutoSrain może pomóc w wykrywaniu dysfunkcji lewej komory podczas rutynowych badań.
Ilościowa ocena funkcji mięśnia sercowego podnosząca pewność rozpoznań

Ilościowa ocena funkcji mięśnia sercowego podnosząca pewność rozpoznań

Aplikacja Philips Dynamic HeartModelA.I. Umożliwia wykonywanie wiarygodnych powtarzalnych pomiarów 3D frakcji wyrzutowej. Pomiar trwa mniej niż minutę i może być wykonywany w ramach rutynowych badań.

 • Zobacz, jak bardzo aplikacja Dynamic HeartModelA.I. ułatwia wykonywanie pomiarów 3D
 • Zobacz, w jaki sposób pomiary ultrasonograficzne 3D mogą usprawnić ocenę funkcji mięśnia sercowego
 • Chcesz zwiększyć korzyści z inwestycji w aplikację Dynamic HeartModelA.I.?
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prewencyjne i prognostyczne znaczenie echokardiografii zostało omówione przez dr. López Fernández na webinarium rady Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w styczniu 2020 r.

Wytyczne

Amerykańskie Towarzystwo Echokardiograficzne oraz Europejskie Towarzystwo Obrazowania Serca i Naczyń wydały opinię ekspertów na temat oceny dysfunkcji serca spowodowanej lekami onkologicznymi.

Wytyczne

Amerykańskie Towarzystwo Echokardiograficzne zapewnia również wytyczne dotyczące wykonywania kompleksowych przezklatkowych badań echokardiograficznych obejmujących elastografię typu Strain oraz trójwymiarową ocenę wielkości i funkcji skurczowej lewej komory.

Rozwiązania TOMTEC

Kardiotoksyczność jest jednym z najbardziej niepokojących efektów ubocznych terapii przeciwrakowej. Wczesne wykrycie i monitorowanie subklinicznych zmian przed pojawieniem się objawów wydaje się nieodzownym elementem terapii onkologicznej.

Literatura

 

* W porównaniu z populacją ogólną

** Inteligentne rozpoznawanie struktur anatomicznych

 

 1. López Fernández T, López Sendón J. How to Improve Therapeutic Strategies to Reduce Cardiotoxicity. Anti-Cancer Treatments and Cardiotoxicity, Elsevier Inc., 2016.
 2. www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Cancer-patients-are-at-higher-risk-of-dying-from-heart-disease-and-stroke
 3. López-Fernández T, et al. Cardio-Onco-Hematology in Clinical Practice. Position Paper and Recommendations. Revista Española de Cardiología (English Edition) Volume 70, Issue 6, June 2017, Pages 474-486
 4. Plana J C, et al. Expert Consensus for Multimodality Imaging Evaluation of Adult Patients during and after Cancer Therapy: A Report from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Journal of the American Society of Echocardiography 2014; 27:911-39.
 5. Farsalinos K E, et al. Head-to-Head Comparison of Global Longitudinal Strain Measurements among Nine Difffferent Vendors: The EACVI/ASE Inter-Vendor Comparison Study. Journal of the American Society of Echocardiography Volume 28, Issue 10, October 2015, Pages 1171-1181.e2