Radioterapia onkologiczna

System intellispace radiation oncology banner

System IntelliSpace Radiation Oncology

Skrócenie czasu upływającego od momentu skierowania pacjenta na terapię do jej rozpoczęcia

Upraszczanie skomplikowanego procesu

 

Radioterapia może być skutecznym narzędziem w leczeniu pacjentów onkologicznych. Niemniej jednak często zdarza się, że procedury radioterapeutyczne są nieskoordynowane i przez to mniej skuteczne. Wszelkie wątpliwości terapeutyczne mogą wpływać na jakość leczenia i utrudniać prowadzenie sesji terapeutycznych o niezmiennej dokładności i odpowiedniej koordynacji czasowej.

 

IntelliSpace Radiation Oncology jest inteligentnym rozwiązaniem do zarządzania pacjentami opracowanym z myślą o skróceniu czasu, jaki upływa od momentu skierowania pacjenta na terapię do jej rozpoczęcia. Jest to możliwe dzięki uproszczeniu procedur, poprawie wydajności i wyposażeniu personelu w narzędzia sprzyjające osiąganiu doskonałości operacyjnej.

Podstawowy model przebiegu pracy
IntelliSpace Radiation Oncology jest rozwiązaniem opartym na protokołach i umożliwiającym dostosowanie do potrzeb placówki w celu harmonijnego zarządzania procedurami radioterapii. Intuicyjne pulpity informacyjne, bezpośredni dostęp do aplikacji zewnętrznych oraz pełna integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi pozwalają na usprawnienie codziennego przebiegu pracy i skoncentrowanie uwagi na kwestii najważniejszej — zdrowiu pacjentów.
Complexity icon

Uproszczenie procedur dzięki uporządkowaniu procesów roboczych i przejrzystej komunikacji

Optymalizacja przebiegu pracy dzięki stosowaniu protokołów ProtocolCard, zawierających następujące informacje:

  • Cel terapeutyczny wyznaczony przez lekarza
  • Zadania wraz z kolejnością ich wykonywania
  • Informacje dotyczące zarządzania aplikacjami
  • Informacje dotyczące poszczególnych zadań

Wyświetlanie zadań przypisanych użytkownikom i oddziałowi na kompleksowych i intuicyjnych pulpitach informacyjnych

Efficiency icon

Zwiększenie wydajności dzięki pełnej integracji aplikacji, utrzymywaniu integralności danych oraz automatyzacji procedur

Dostęp do korzyści, jakie zapewnia otwarta platforma obsługująca dane pozyskane za pomocą aparatury różnych producentów, zapewniająca automatyzację wymiany danych, przeprowadzająca zadania w tle oraz uruchamiająca odpowiednie aplikacje na podstawie kontekstu terapeutycznego

Możliwość współpracy platformy z innymi szpitalnymi środowiskami informatycznymi (OIS, EMR, PACS, RIS/HIS, HL7, DICOM, LDAP, AD)

Wykorzystanie mechanizmu pojedynczego logowania (SSO) i łatwa nawigacja do najważniejszych aplikacji

Excellence icon

Promowanie doskonałości operacyjnej przez ograniczanie ryzyka, dokumentowanie wyników i identyfikację nowych rozwiązań

Szczegółowa kontrola jakości i identyfikowalność danych dotyczących przypadku pacjenta

Możliwości personalizacji i konfiguracji dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu Practice Management

Prezentacja rozwiązania IntelliSpace Radiation Oncology

Isro video desktop image
Rozwiązanie Radiation Oncology Practice Management

Rozwiązanie Radiation Oncology Practice Management

 

Każdy system IntelliSpace Radiation Oncology jest dostarczany wraz z bogatym zestawem usług Practice Management. Firma Philips współpracuje z klientem w celu dostosowania produktu do wymagań i procedur obowiązujących na danym oddziale oraz zapewnia odpowiednio spersonalizowane szkolenia gwarantujące biegłość personelu w obsłudze systemu.

Rozwiązania firmy Philips z zakresu radioterapii onkologicznej

Pewność decyzji terapeutycznych

 

Rozwiązania firmy Philips z zakresu radioterapii onkologicznej

 

Firma Philips oferuje sprawdzone rozwiązania dedykowane radioterapii, od obrazowania diagnostycznego do planowania leczenia. Dzięki integracji narzędzi, systemów i oprogramowania zapewniamy wsparcie w doskonaleniu opieki nad pacjentami, skracaniu czasu do rozpoczęcia leczenia oraz zwiększaniu zadowolenia pacjentów, gwarantując jednocześnie maksymalny zwrot z inwestycji.

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*

System IntelliSpace Radiation Oncology nie jest dostępny na niektórych rynkach. 

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.