Patologia wspomagana komputerowo
Co to jest patologia obliczeniowa

Czym jest patologia wspomagana komputerowo?

Analityka danych obrazowych

Patologia wspomagana komputerowo wykorzystuje potencjał głębokiego uczenia maszynowego, analityki obrazowej oraz integracji dużych zbiorów danych w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej i wprowadzenia następnego pokolenia patomorfologów w nowy wymiar diagnostyki.

Firma Philips odgrywa wiodącą rolę w badaniach nad patologią wspomaganą komputerowo, zapewniając innowacyjne technologie w zakresie analityki obrazowej, które są w pełni zintegrowane z rozwiązaniem firmy Philips do skanowania, przechowywania i wyświetlania cyfrowych danych patomorfoloczicznych.

Powtarzalne czynności na oku ludzkim

Patologia wspomagana komputerowo wyposaża patomorfologów w narzędzia umożliwiające lepszą opiekę nad pacjentami

Nadszedł ekscytujący czas dla patomorfologii

Zapotrzebowanie na patologię wspomaganą komputerowo1

Dynamicznie wkraczamy w nową erę patomorfologii, w której następna generacja badań staje się rzeczywistością dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowej patomorfologii. W dziedzinie onkologii obserwujemy zmianę paradygmatów z przesunięciem nacisku na coraz powszechniejszą medycynę precyzyjną i leczenie spersonalizowane. 
W wizji medycyny spersonalizowanej patomorfolodzy odgrywają fundamentalną rolę. To właśnie stanowisko pracy patomorfologa jest miejscem, w którym rodzą się podstawy do podejmowania pierwszych decyzji klinicznych dotyczących pacjenta — ten ugruntowany stan rzeczy nie ulegnie zmianie.

Rosnąca ilość pracy2

70%

Wzrost

prognozowany wzrost nowych przypadków nowotworów złośliwych w ciągu dwóch następnych dekad

20%

Nadgodziny

patomorfologów pracuje w godzinach nadliczbowych każdego tygodnia lub musi zlecać zadania podmiotom zewnętrznym

Braki kadrowe w dziedzinie patomorfologii3

60%

Wiek

patomorfologów aktywnych zawodowo jest wieku 55 lat lub starszych

10%

Spadek

spadek patomorfologów aktywnych zawodowo na przestrzeni lat 2008–2013

Opinie ekspertów

Ian ellis wywiad
Jeroen van der lwywiad

Transformacja w dziedzinie patologii wspomaganej komputerowo4

Na przestrzeni ostatnich kilku lat doszło do ogromnej ewolucji technologii uczenia głębokiego oraz wzrostu dokładności metod rozpoznawania wzorów na obrazach. Technologie uczenia głębokiego znalazły zastosowanie w wszystkich dziedzinach życia, od urządzeń biometrycznych i systemów bezpieczeństwa, przez inteligentne reklamy, aż do samochodów autonomicznych.

Następna w kolejce jest dziedzina patologii. Wierzymy, że połączenie cyfrowej patomorfologii z technologią uczenia maszynowego może wyposażyć patomorfologów w nowe narzędzia, pomóc w usprawnieniu procedur oraz zwiększyć dokładność diagnostyczną, zarówno w kwestii wykrywania, jak i klasyfikowania zmian patologicznych.

Obserwowana w ostatnich latach konwergencja technologii w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Philips w zakresie patologii wspomaganej komputerowo może nam pomóc wspólnie zmienić oblicze patologii.

Algorytmy kliniczne

Algorytmy kliniczne5

Dysponujemy szeroką wiedzą, która pozwoliła nam opracować algorytmy opatrzone certyfikatem CE IVD, stanowiące narzędzia pomocnicze w podejmowaniu decyzji diagnostycznych w obrębie wielu rodzajów tkanek. Aktualnie oferujemy aplikacje do analizy obrazów cyfrowych wspomagające patomorfologów w ocenie klinicznej wskaźników ER, PR, HER2 i Ki-67.

  1. Louis DN et al, Computational pathology: an emerging definition, Arch Pathol Lab Med, Volume 138, Issue 9, 2014
  2. Cancer Facts & Figures – US figures – AAMC 2014
  3. Sara Bainbridge et al. (2016). Źródło dostępne na stronie internetowej: http://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/testing_times_to_come_nov_16_cruk.pdf.
  4. Louis DN et al, Computational Pathology. A Path Ahead, Arch Pathol Lab Med, Vol 140,  2016
  5. Legalnym producentem aplikacji do badań IHC tkanek piersi jest firma Visiopharm (HER2 APP, Breast Cancer; ER APP, Breast Cancer; PR APP, Breast Cancer; Ki67 APP, Breast Cancer). Aplikacje uzyskały certyfikat CE IVD w krajach europejskich, a w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach mogą być stosowane wyłącznie do celów badawczych.
  6. Rozwiązanie Philips IntelliSite Pathology Solution zostało dopuszczone do obrotu jako produkt do diagnostyki in-vitro (IVD) wykorzystywany jako podstawowe źródło rozpoznania w około 50 krajach, m.in. w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej oraz innych krajach w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej.

*

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Final CEE consent

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?