Co to jest patologia obliczeniowa

Czym jest patologia wspomagana komputerowo?

Analityka danych obrazowych

Patologia wspomagana komputerowo wykorzystuje potencjał głębokiego uczenia maszynowego, analityki obrazowej oraz integracji dużych zbiorów danych w celu zwiększenia dokładności diagnostycznej i wprowadzenia następnego pokolenia patomorfologów w nowy wymiar diagnostyki.

Firma Philips odgrywa wiodącą rolę w badaniach nad patologią wspomaganą komputerowo, zapewniając innowacyjne technologie w zakresie analityki obrazowej, które są w pełni zintegrowane z rozwiązaniem firmy Philips do skanowania, przechowywania i wyświetlania cyfrowych danych patomorfoloczicznych.
Powtarzalne czynności na oku ludzkim

Patologia wspomagana komputerowo wyposaża patomorfologów w narzędzia umożliwiające lepszą opiekę nad pacjentami

Nadszedł ekscytujący czas dla patomorfologii

Zapotrzebowanie na patologię wspomaganą komputerowo1

Dynamicznie wkraczamy w nową erę patomorfologii, w której następna generacja badań staje się rzeczywistością dzięki wprowadzeniu technologii cyfrowej patomorfologii. W dziedzinie onkologii obserwujemy zmianę paradygmatów z przesunięciem nacisku na coraz powszechniejszą medycynę precyzyjną i leczenie spersonalizowane. 
W wizji medycyny spersonalizowanej patomorfolodzy odgrywają fundamentalną rolę. To właśnie stanowisko pracy patomorfologa jest miejscem, w którym rodzą się podstawy do podejmowania pierwszych decyzji klinicznych dotyczących pacjenta — ten ugruntowany stan rzeczy nie ulegnie zmianie.

Rosnąca ilość pracy2

70%

Wzrost
prognozowany wzrost nowych przypadków nowotworów złośliwych w ciągu dwóch następnych dekad

20%

Nadgodziny
patomorfologów pracuje w godzinach nadliczbowych każdego tygodnia lub musi zlecać zadania podmiotom zewnętrznym

Braki kadrowe w dziedzinie patomorfologii3

60%

Wiek
patomorfologów aktywnych zawodowo jest wieku 55 lat lub starszych

10%

Spadek
spadek patomorfologów aktywnych zawodowo na przestrzeni lat 2008–2013

Opinie ekspertów

Ian ellis wywiad
Jeroen van der lwywiad

Transformacja w dziedzinie patologii wspomaganej komputerowo4

Na przestrzeni ostatnich kilku lat doszło do ogromnej ewolucji technologii uczenia głębokiego oraz wzrostu dokładności metod rozpoznawania wzorów na obrazach. Technologie uczenia głębokiego znalazły zastosowanie w wszystkich dziedzinach życia, od urządzeń biometrycznych i systemów bezpieczeństwa, przez inteligentne reklamy, aż do samochodów autonomicznych.
Następna w kolejce jest dziedzina patologii. Wierzymy, że połączenie cyfrowej patomorfologii z technologią uczenia maszynowego może wyposażyć patomorfologów w nowe narzędzia, pomóc w usprawnieniu procedur oraz zwiększyć dokładność diagnostyczną, zarówno w kwestii wykrywania, jak i klasyfikowania zmian patologicznych.
Obserwowana w ostatnich latach konwergencja technologii w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami firmy Philips w zakresie patologii wspomaganej komputerowo może nam pomóc wspólnie zmienić oblicze patologii.
Algorytmy kliniczne

Algorytmy kliniczne5

Dysponujemy szeroką wiedzą, która pozwoliła nam opracować algorytmy opatrzone certyfikatem CE IVD, stanowiące narzędzia pomocnicze w podejmowaniu decyzji diagnostycznych w obrębie wielu rodzajów tkanek. Aktualnie oferujemy aplikacje do analizy obrazów cyfrowych wspomagające patomorfologów w ocenie klinicznej wskaźników ER, PR, HER2 i Ki-67.
  1. Louis DN et al, Computational pathology: an emerging definition, Arch Pathol Lab Med, Volume 138, Issue 9, 2014
  2. Cancer Facts & Figures – US figures – AAMC 2014
  3. Sara Bainbridge et al. (2016). Źródło dostępne na stronie internetowej: http://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/testing_times_to_come_nov_16_cruk.pdf.
  4. Louis DN et al, Computational Pathology. A Path Ahead, Arch Pathol Lab Med, Vol 140,  2016
  5. Legalnym producentem aplikacji do badań IHC tkanek piersi jest firma Visiopharm (HER2 APP, Breast Cancer; ER APP, Breast Cancer; PR APP, Breast Cancer; Ki67 APP, Breast Cancer). Aplikacje uzyskały certyfikat CE IVD w krajach europejskich, a w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach mogą być stosowane wyłącznie do celów badawczych.
  6. Rozwiązanie Philips IntelliSite Pathology Solution zostało dopuszczone do obrotu jako produkt do diagnostyki in-vitro (IVD) wykorzystywany jako podstawowe źródło rozpoznania w około 50 krajach, m.in. w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), USA, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej oraz innych krajach w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Południowej.
*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.