Medyczne systemy informatyczne

Firma Philips doskonale rozumie, że „nowa normalność” w niczym nie przypomina prawdziwej normalności, i oferuje swoje wsparcie

Firma Philips doskonale rozumie, że „nowa normalność” w niczym nie przypomina prawdziwej normalności, i oferuje swoje wsparcie

Nadszedł czas, kiedy szczególnie wyraźnie dostrzegamy i doceniamy znaczenie cyfryzacji w opiece zdrowotnej. Na całym świecie nadal trwa walka z konsekwencjami pandemii COVID-19, która stawia nowe trudne wyzwania w szczególności przed placówkami opieki zdrowotnej. Podczas gdy zespoły medyczne dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniej opieki pacjentom, dyrektorzy ds. bezpieczeństwa oraz personel działów IT podejmują heroiczne wysiłki za kulisami trwającego kryzysu, aby dokonać transformacji cyfrowej systemu opieki zdrowotnej, a jednocześnie wspierać personel na pierwszej linii frontu w walce o zdrowie pacjentów. Osiągnięcie tego celu jest przytłaczającym wyzwaniem, a w samym środku pandemii COVID-19 zrealizowanie planów rozwoju może się wydawać zupełnie niemożliwe dla zespołów IT, które próbują odnaleźć się w tych gwałtownie zmieniających się warunkach globalnego kryzysu zdrowotnego.

Transformacja jest jednak możliwa dzięki odpowiednim technologiom oraz właściwym strategiom działania dostosowanym do unikatowych potrzeb danej placówki. Stosując strategię stopniowego rozwijania cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej i jednocześnie podejmując odpowiednie środki wspomagające personel medyczny w zapewnianiu ciągłości opieki nad pacjentami, zespoły IT w placówkach opieki zdrowotnej mogą przy okazji rozwiązać bardziej złożone problemy, które są nadal aktualne w obliczu aktualnego kryzysu zdrowotnego. Problemy te obejmują właściwe zarządzanie rosnącą ilością nieustrukturyzowanych danych, konieczność standaryzacji platform IT, zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń i zgodności z przepisami oraz walkę z coraz bardziej zaawansowanymi cyberzagrożeniami.

Zespoły IT w placówkach opieki zdrowotnej muszą jak najszybciej zmienić swoją tradycyjną rolę, jaką było usprawnianie rozwiązań w zakresie opieki bezpośredniej, koncentrując się teraz na ułatwianiu personelowi medycznemu świadczenia usług zdrowotnych drogą cyfrową. Problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania, to dysproporcja między faktycznym stanem dojrzałości cyfrowej systemów w placówce opieki zdrowotnej (ocenianym wg modelu HIMSS opracowanego dla dostawców usług medycznych) a możliwościami realizacji opieki zgodnie ze strategią poczwórnego celu (ang. Quadruple Aim), niezależnie od tego, na jakim etapie transformacji cyfrowej znajdowała się placówka w momencie ogłoszenia pandemii COVID-19. Podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia muszą stale pracować nad osiąganiem lepszych rezultatów leczenia, zwiększaniem satysfakcji pacjentów i personelu oraz obniżaniem kosztów opieki zdrowotnej.

„Jakie konsekwencje i korzyści niesie za sobą cyfryzacja opieki zdrowotnej dla pacjentów i społeczeństwa? W jaki sposób rozwiązania cyfrowe w dziedzinie ochrony zdrowia mogą zachęcić społeczeństwo do bardziej aktywnego dbania o zdrowie i prowadzenia zdrowego stylu życia?”

– Anne Snowdon, RN, PhD, FAAN

Dyrektor ds. badań klinicznych, HIMSS Analytics (cytat z publikacji „Digital Health: A Framework for Healthcare Transformation”)

Mówiąc wprost — zmieniły się priorytety i to drastycznie. W czasie aktualnego kryzysu zdrowotnego głównym celem kierowników zespołów IT nie jest już wdrażanie innowacji umożliwiających znaczne udoskonalenie procedur, nawet jeśli zwrot z takich inwestycji w perspektywie długoterminowej wydaje się korzystny. Firma Philips jest świadoma tego, że najpotrzebniejsze w tej chwili rozwiązania obejmują produkty i procedury o udowodnionej skuteczności w kontekście nowo powstałych potrzeb i priorytetów. Wiemy, że placówki potrzebują tych rozwiązań natychmiast. Wiemy również, że najlepiej będzie jeśli instalacja tych rozwiązań odbędzie się zdalnie, a szkolenia personelu zostaną przeprowadzone w środowisku wirtualnym.

W sektorze opieki zdrowotnej trwają próby wypracowania „nowej normalności” przy jednoczesnych zmaganiach z bezprecedensowymi wyzwaniami, które stawia przed nami ten kryzys i które fundamentalnie ukształtują przyszłość działania placówek opieki zdrowotnej. Niemniej jednak placówki te muszą kontynuować swoje starania w celu realizacji opieki zgodnie ze strategią poczwórnego celu. Wysiłki firmy Philips pozostają skoncentrowane na rozwoju transformacji cyfrowej z wykorzystaniem innowacji, które stanowią odpowiedzi na realne potrzeby personelu medycznego zarówno teraz podczas pandemii COVID-19, jak i w przyszłości.

Warunki pracy i priorytety zmieniają się niemal codziennie, co rodzi wiele pytań pozostających bez odpowiedzi. Wśród nich mogą się znaleźć następujące wątpliwości — „Czy po skierowaniu części personelu do pracy zdalnej z domu jesteśmy w stanie bezpiecznie utrzymać ciągłość działania placówki bez narażania danych pacjentów?”, „Jak możemy poprawić koordynację procesów opieki medycznej i podejmowania decyzji przez bezpieczną wymianę danych pacjentów?”, „Jak technologia może nam pomóc w prowadzeniu opieki onkologicznej i kardiologicznej w czasie tego kryzysu zdrowotnego?”.

Jako zaufany partner placówek opieki zdrowotnej firma Philips wierzy, że zawsze istnieją sposoby na poprawę sytuacji, a jej rolą jest wspieranie medycznych zespołów IT w odnalezieniu się w tej nowej rzeczywistości. Jako wyrażenie naszego zaangażowania w pomoc i doradzanie placówkom medycznym w najbliższym czasie udzielimy odpowiedzi na powyższe i inne naglące pytania w serii przekazów medialnych.

Więcej artykułów

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?