Medyczne systemy informatyczne

COVID-19: potrzeba strategii interoperacyjności

COVID-19: potrzeba strategii interoperacyjności

COVID-19: potrzeba strategii interoperacyjności


Dla szpitali i systemów opieki zdrowotnej miesiące po uznaniu COVID-19 za ogólnoświatową pandemię wiązały się z koniecznością sprostania bezprecedensowemu zapotrzebowaniu na pomoc medyczną. Konsekwencją tego jest nie tylko rosnąca liczba pacjentów zgłaszających się do szpitali w celu poddania się leczeniu COVID-19, lecz również fala pacjentów decydujących się na leczenie w domu i wymagających teleopieki medycznej oraz coraz częściej wybierana przez radiologów forma zdalnego opisywania badań. Wirus wpływa na to, gdzie i jak pacjentom udziela się pomocy, w rezultacie zmieniając metody pracy szpitali i personelu medycznego. Zmianom w sposobach leczenia pacjentów oraz procedurach klinicznych towarzyszy również zmiana w przepływie informacji.

Zespoły informatyki mierzą się z obsługą nowych źródeł informacji dotyczących pacjentów oraz danych operacyjnych. Trwa modyfikacja i wdrażanie protokołów, pacjentów prosi się o podawanie dodatkowych informacji w związku z wirusem, a z każdą odpowiedzią na pytanie i nowym protokołem wiąże się przepływ danych, którymi trzeba prawidłowo zarządzać. Ta nowa rzeczywistość zmusza informatyków we wszelkiego rodzaju szpitalach do improwizowania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych z niewyobrażalną wcześniej szybkością. Teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zespoły IT muszą umiejętnie zarządzać rozmaitymi sieciami, sprzętem i zabezpieczeniami, we wszystkich działaniach zachowując jednocześnie zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony informacji na temat stanu zdrowia. To bardzo trudne zadanie.

Rodzi się więc pytanie, w jaki sposób zarządzać pacjentami, procedurami roboczymi oraz powiązanymi danymi w różnych lokalizacjach, tak aby zapewnić każdemu pacjentowi odpowiednią opiekę we właściwym czasie? Słowem kluczem jest tutaj interoperacyjność.

Zmiana sposobu myślenia


Działania powinny być ukierunkowane na interoperacyjność, czyli możliwość uzyskania dostępu do właściwych danych w odpowiednim czasie w celu zapewnienia pacjentom wysokiej jakości opieki. Niestety jest to równocześnie cel, którego osiągnięcie od lat sprawia wiele trudności systemom opieki zdrowotnej. Jednak wraz z rozprzestrzenieniem się choroby COVID-19 na całym świecie strategia ta stała się priorytetem dla wielu placówek medycznych. Interoperacyjność nie jest już postrzegana jedynie jako korzystna, acz opcjonalna strategia, lecz jako konieczność leżąca u podstaw przyszłej opieki medycznej.

Pandemia COVID-19 uwidoczniła, jak poważne konsekwencje może mieć brak wymiany danych i niepełny dostęp do informacji podczas sytuacji kryzysowej dotyczącej zdrowia publicznego. Szpitale, które nie dysponują jasnymi informacjami dotyczącymi leczonej populacji pacjentów, działają do pewnego stopnia „na ślepo”. Niepełny dostęp do danych może mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, a także niepotrzebnie obciążać krytycznie potrzebne zasoby finansowe i operacyjne. W stanach zagrożenia zdrowia publicznego nie ma miejsca na stratę czasu. W obecnej sytuacji szpitale nie chcą się mierzyć z powiązanym ryzykiem. 

Placówki ochrony zdrowia potrzebują odpowiedzi na pilne potrzeby, takie jak znalezienie miejsca dla pacjenta na oddziale intensywnej terapii czy możliwość zarządzania skierowaniami i przeniesieniami bez spowalniania tempa pracy. W normalnych okolicznościach opieką zdrowotną rządzą protokoły, jednak dzisiaj widzimy coraz więcej improwizacji i zwiększania elastyczności w celu sprostania dużo pilniejszym potrzebom, co dla niektórych systemów ochrony zdrowia może być szokiem.

Usuwanie barier i zdobywanie nowych informacji


Interoperacyjność może pomóc szpitalom nie tylko w efektywniejszej wymianie danych, lecz również w pozyskaniu większej wiedzy na temat procedur operacyjnych. Ma to kluczowe znaczenie w zarządzaniu falami pacjentów — zarówno w obrębie szpitala, jak i poza nim. Pozwala to również personelowi uzyskać klarowne informacje na temat wykorzystania i dostępności sprzętu oraz wolnych łóżek. Bezproblemowy dostęp do danych pomaga w kontrolowaniu napływu pacjentów, odpowiednim planowaniu oraz zarządzaniu dostępnością, pozwalając szpitalom na przywrócenie do pewnego stopnia normalnych procedur operacyjnych.

Interoperacyjność niweluje bariery między systemami opieki zdrowotnej, umożliwiając bardziej precyzyjne zarządzanie pacjentami i procedurami roboczymi. Jednym z najważniejszych aspektów interoperacyjności jest dostęp do informacji o pacjentach. Gdy systemy informatyczne są odpowiednio zintegrowane, szpitale nie muszą już stosować oddzielnych zabezpieczeń przed dostępem do danych pacjentów. Możliwa staje się wymiana danych między różnymi placówkami medycznymi oraz udostępnianie ich samym pacjentom — ważny krok w kierunku opieki skoncentrowanej na potrzebach pacjenta.

Rozwiązanie Interoperability Healthcare Information Exchange firmy Philips zapewnia możliwość bezpiecznej elektronicznej wymiany informacji o stanie zdrowia, niezależnie od tego, czy pacjent leczy się z domu, korzystając z teleopieki medycznej, czy też jest poddawany leczeniu w szpitalu. Każdy pacjent, jego rodzina oraz opiekujący się nim zespół medyczny mogą mieć swobodny dostęp do informacji o zdrowiu, co ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, wspiera skoordynowane zarządzanie opieką oraz umożliwia pacjentom i ich bliskim aktywne uczestnictwo w leczeniu. Wszystkie te czynniki ostatecznie przyczyniają się do poprawy ogólnego stanu zdrowia całej populacji pacjentów. 

W toku opracowywania nowej generacji produktów i usług dla służby zdrowia interoperacyjność stanie się obowiązkowym elementem. Nowe procedury i sposoby pracy, które zostały tak szybko wdrożone ze względu na pandemię COVID-19, na nowo skupiły uwagę na tym, jak istotny dla poprawy jakości opieki jest dostęp do odpowiednich danych w systemie opieki zdrowotnej.

Zmiana na lepsze


Ważna jest świadomość, że interoperacyjność nie jest celem samym w sobie, a jedynie sposobem na zbudowanie systemu opieki łączącego wiele elementów i skoncentrowanego na potrzebach pacjenta. Dzisiaj nacisk kładzie się na koordynację opieki w ramach uzupełniających się procedur oraz uzyskanie holistycznego, całościowego obrazu opieki zdrowotnej dzięki łatwej wymianie danych niezależnie od lokalizacji, w której odbywa się leczenie pacjenta. Ma to zagwarantować, że odpowiednia osoba uzyska dostęp do odpowiednich danych w odpowiednim czasie i niezależnie od tego, w jakim miejscu czy sytuacji się znajduje ani tego, z jakiego urządzenia korzysta.

W kontekście pandemii COVID-19 placówki ochrony zdrowia na całym świecie mają świadomość, że jedyna szansa na pokonanie tego kryzysu to wyjście poza granice własnej organizacji w celu współdziałania i wzajemnej pomocy. Osiągnięcie tego celu stanowi jedyną gwarancję, że strategia interoperacyjności przyniesie fundamentalną zmianę w sposobach dostępu do danych w służbie zdrowia, zmieniając oblicze opieki na lepsze. 

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.